Sorø Kommune

Brave udviklede Miljøteam for Sorø Kommune, og det er i dag implementeret på alle kommunens folkeskoler. Miljøteam har forbedret arbejdsmiljøet for rengøringsassistenter og lærere. Det skyldes, at eleverne nu gør deres klasseværelse rengøringsparat hver dag. Det betyder, at rengøringen kan gøre klasserne ordentligt rent, og at de tillige har tid til at soignere toiletterne en ekstra gang i løbet af dagen.

Miljøteam er implementeret i to tempi, et pilotprojekt i 16 klasser og siden på resten af de kommunale folkeskoler. Fordelen ved pilotprojektmodellen er, at det er muligt at rette små fejl inden den fulde implementering. Samtidigt skaber vi engagerede ambassadører, når de får mulighed for at være med i en ny proces. Disse ambassadører sikrer legitimitet overfor interessenterne i den fulde implementering.

Miljøteams i skolen
Miljøvæg design
Opgaver i miljøvæggen

I alle klasser er der hængt en Miljøvæg med professionelle rengøringsredskaber op. Vi har afskaffet duksen og erstattet dem med et Miljøteam på 5 elever. Der er musik til arbejdet. Eleverne har talt med deres rengøringsassistent.

Kommunikation med miljøbesked

Feedback skaber resultater, derfor har rengøringsassistenterne fået en blok til Miljøbeskeder. Med den giver de eleverne løbende feedback, både når der mangler noget, men især når det går godt. Positiv feedback motiverer. Miljøbeskeden er samtidigt et rapportværktøj, som kan indsamles og indgå i arbejdet med at identificere dårligt arbejdsmiljø.

Miljøteam er en innovativ og omfattende indsats, derfor testede vi de forskellige elementer, inden vi rullede Miljøteam ud over hele kommunen. En film om processen var en vigtig del af kundens forståelse af projektet. Niels Borre oplevede på egen krop, hvor umulig en opgave duksen har i den danske folkeskole.

Hjemmeside til Sorø Kommune Miljøteams

Miljøteam er en meget fysisk indsats, som primært udfoldes i klasseværelset. For at understøtte kommunikationen med forældre, lærere og andre interessenter, findes Miljøteam også på nettet. soroe.miljøteam.dk er en landingpage, der indeholder svar på de mest almindelige spørgsmål og 2 små film, der forklarer indsatsen fra børnenes og forældrenes vinkel.

Website portal til Miljøteam
Website portal til Miljøteam
Website portal til Miljøteam

Film øger troværdigheden og formidler buskabet på en let og interessant måde.