Ny hjemmeside om skolerengøring

Vi har samlet nyttig viden om elevrengøring og rengøringsprocessen, så du hurtigt kan få overblik.

Der er stor fokus på rengøring i skolerne. Derfor har vi nu lavet en hjemmeside, som udelukkende handler om rengøring og skoler. Her beskriver vi, hvordan vi fik den såkaldte Sorø-model til at fungere på alle folkeskoler i Sorø med mere end 3.500 deltagende elever og rengøringsassistenter.

Det skete bl.a. ved hjælp af særlige nudging-principper, som kort fortalt handler om at bruge adfærdsændringer frem for at skælde ungerne ud over, at de ikke har ryddet op.

Moderne elevrengøring

Den nye hjemmeside hedder www.miljøteam.dk og her kan du se, hvor meget tid rengøringsassistenten sparer pr. klasseværelse, når der er øget fokus på elevrengøring. Her er der tale om en ny ordning, hvor den gammeldags dukse-ordning med en hårløs kost og et skævt fejeblad er afløst af moderne ”voksen”-redskaber, som gør det nemmere og sjovere for eleverne at være en del af rengøringsprocessen.

En del af rengøringsprocessen

Når elever gør rent bliver opgaven også nemmere for rengøringsassistenten. Det betyder nemlig, at eleverne har sat stolene op, fejet gulvet og båret skraldespanden ud. Så kan rengøringsassistenten gøre professionelt rent uden at spilde tid på at rydde op først. Resultatet er renere klasseværelser og gladere rengøringsassistenter. En rapport har slået fast, at rengøringskvaliteten er steget efter Sorø Kommune indførte Miljøteam i stedet for den gamle dukseordning.

Læs rengøringsrapporten her

Sorø-modellen fungerer som en slags “noget for noget”- model. Eleverne deltager aktivt i skolerengøringen og selve rengøringsprocessen og det frigør tid, som rengøringsassistenten kan bruge på en ekstra rengøring af toiletterne. Det er til gavn for begge parter.

Slut med klamme klasseværelser og toiletter, når elever og rengøringsassistenter hjælper hinanden.

Se mere på miljøteam.dk.

Skolerengøring Miljøvæg rapport

Rengøringen er blevet endnu bedre på skolerne i Sorø med Miljøvægge og rengøringsassistenterne har fået et bedre arbejdsmiljø.

Der er blevet renere på folkeskolerne i Sorø Kommune, efter at man sidste år indførte den såkaldte Miljøteam-ordning, hvor eleverne i højere grad rydder op efter sig selv og gør klasseværelset klar til rengøringsassistentens professionelle rengøring.

Det viser en uvildig rapport, der har undersøgt rengøringskvaliteten på skolerne i Sorø kommune.

I rapporten, der er udført af et eksternt firma og bestilt af Sorø Kommune, bliver det slået fast, at kvaliteten af rengøringen er steget. Konkret er antallet af klasseværelser, der får topkarakteren A steget fra 50 til 52 procent i løbet af det halve års tid, hvor Miljøvæg-ordningen er blevet indført på skolerne i Sorø.

Leder af rengøringen i Sorø Kommune, Giulia Lorenzen siger:

“Vi er rigtig tilfredse med at kunne løfte kvaliteten, så vi nu har endnu flere klasseværelser med topkarakter. Det er samtidig værd at bemærke, at Miljøteam-ordningen kun har været i drift i seks måneder, så det er min forventning, at vi fremadrettet vil opleve en stigning i kvaliteten, når ordningen for alvor er blevet indarbejdet.”

Karakterskalaen går fra A (tilfredsstillende), B (Mindre tilfredsstillende) til C (utilfredsstillende) og D (Uacceptabelt). I forbindelse med rapporten har man været på uanmeldt kontrolbesøg på 750 af kommunens i alt 4.500 lokaler.

Bedre end udliciteret rengøring

Rapporten blev fremlagt for Teknik og Miljøudvalget i Sorø Kommune på et møde 3. marts 2015. Her var der så stor tilfredshed med den opadgående kurve for kvaliteten i rengøringen, at man nu helt afskaffer det eksterne kontroltjek en gang om året.

Det tolker Giulia Lorentzen som en tillidserklæring til den kommunale rengøring i Sorø Kommune. I rapporten har man sammenlignet den kommunale rengøring i Sorø med tilsvarende udliciteret rengøring i en sammenlignelig kommune. Og det falder ud til Sorø Kommunes fordel. Her har man nemlig en højere andel af topkaraktererne A og B – en forskel på 11 procentpoint.

“Det er et godt resultat og en tillidserklæring, når der nu ikke længere skal en årlig ekstern kvalitetskontrol til at fastslå, at der vitterligt også er rent på skolerne i Sorø Kommune, siger Giulia Lorenzen.”

Den uvildige rapport nævner i øvrigt også Miljøvæggene:

“Der er nu opført Miljøvægge de fleste steder, som virker meget positivt og hensigtsmæssigt. Det giver et moderne og opdateret indtryk og opfordrer brugere og rengøringsassistenter i positiv retning til at samarbejde mod et fælles mål. Skoleklasserne er ligeledes meget engagerede og glade for ordningen.”

Ikke en mirakelkur

Giulia Lorenzen understreger, at Miljøteam-ordningen ikke er en mirakelkur, der med et snuptag skaber resultater og renere klasseværelser. Det er en proces, hvor såvel elever og rengøringsassistenter skal lære at hjælpe hinanden.

“Rengøringsassistenten er nu en samarbejdspartner for eleverne, som de kender og hilser på. Før kunne det godt være en anonym funktion, men nu er der sat et ansigt på for eleverne. Det giver forståelse og bedre samarbejde, siger Giulia Lorenzen.”

Før der blev indført Miljøteam og de særlige Miljøvægge på folkeskolerne i Sorø Kommune kunne rengøringsassistenten risikere at stå over for klasseværelser, hvor stolene ikke var sat op og et ufejet gulv. En opgave, som rengøringsassistenten måtte udføre og som satte dem under tidspres.

“Nu hører jeg faktisk kun om små skønhedsfejl. Der er ryddet op og fejet i alle klasseværelser. I de mindste årgange kan man have glemt at bære skraldespanden ud, men det er så også det. Rengøringsassistenterne har helt sikkert fået et langt bedre arbejdsmiljø, siger Giulia Lorenzen.”

Eleverne er nøglen

Det er Brave, der har udviklet den såkaldte Miljøteam-ordning for Sorø Kommune. Baggrunden for indsatsen var et arbejdsmiljøproblem hos rengøringsassistenterne og det blev startskuddet for tanken om, at elever skulle inddrages mere.

“Eleverne var både problemet og løsningen. Vi arbejdede indgående med deres adfærd og påvirkede dem gradvist til en øget forståelse af, hvordan de positivt kunne bidrage i processen og samarbejde med rengøringsassistenten, siger adfærdsdesigner Stig Hartmann Brask, Brave.”

Kom med på gratis seminar i nudging.

Læs hvordan vi gør på Miljøteam.dk.
Læs den uvildige kvalitetskontrolrapport.
Læs referat af møde 3. marts i Teknik og Miljøudvalget.
Læs mere om vores arbejdsmetode nudging.