Danmarks bedste skoletoiletter

Danmarks bedste skoletoiletter kommer ikke af sig selv. Der skal tænkes i både børne- og voksenadfærd. Eleverne skal føle sig trygge og skoletoiletterne skal være så gode, at lærerne vil bruge dem.

For at udvikle Danmarks bedste skoletoiletter skal der arbejdes både med design og adfærd. Vi får lærer og pædagoger til at samarbejde omkring skoletoiletterne. Vi får designet gamle skoletoiletter således at de bliver bedre med hensyn til hygiejne, vedligehold og rengøring. Til sidst får vi eleverne til at passe på godt på skoletoiletterne.

Læs også: Krav til skoletoiletter

Vil du vide mere om skoletoiletter, så ring til Brave
Telefon 6086 2011

Danmarks bedste skoletoiletter

Her kan du se en prototype på nogle gårdtoiletter på Frederiksberg. Lige nu ser du et foto og en vision for, hvordan toiletterne kan komme til at se ud. Toiletterne ligger lige ved en fodboldbane. Derfor forlænger vi fodboldbanen til skoletoiletterne. Vi anvender nudging og adfærdsdesign således at eleverne føler, at det er sikkert at gå på toiletterne. Lige nu ligger gårdtoiletterne øde hen, imens belastningen eksploderer på andre toiletter.

Læs også om Toilet Heaven

Brave udvikler strategier for skoletoiletter. Der er mange facetter, før man kan arbejde med Danmarks bedste toiletter. Vi hjælper med at bygge og renovere toiletter, vi rådgiver arkitekter og især skoler om, hvad man skal gøre. Derefter får vi sat gang i menneskeprocesser på projektet til sidst.

Læs hvordan vi måler tilfredshed med skoletoiletter

Mange spørger om  de skal bygge nye toiletter. Det korte svar er: Byg nye skoletoiletter, hvis I har manglende kapacitet eller de gamle ikke kan renoveres. Men det giver ikke større trivsel blandt eleverne. Snart ligner de nye toiletter de gamle. Der skal en række menneskerprocesser oven på, før det bliver Danmarks bedste skoletoiletter.

Sådan får vi 3.000 elever til at gøre rent

Det er ikke en hurtig “fix it” indsats. Men hvad kan du forvente? Skoletoiletter har været et problem siden begyndelsen af folkeskolen i 1814. Tænk blot på dine egne skoletoiletter.

Brave vinder Hygiejneprisen

Skoletoiletter skal være som en fin restaurant

Alt om skoletoiletter

Danmarks bedste skoletoiletter på DR