Skoletoiletter - Danmarks bedste skoletoiletter
Skoletoiletter

Konsulenthjælp til skoletoiletter

  • Vi vejleder omkring skoletoiletter.
  • Vi kan hjælpe med etablering og renovering af toiletter.
  • Vi faciliterer workshops og vi kan påtage os hele eller dele af ansvaret for at få, en ny toiletkultur.

T: 6086 2011
E: go@brave.dk

Brave hjælper folkeskolen med bedre skoletoiletter og elevtrivsel

Skoletoiletterne i folkeskolen møder kritik. Det er ikke uden grund. Ofte får eleverne skylden for dårlige skoletoiletter. Men det er kun den halve sandhed. I virkeligheden er dårlige skoletoiletter et voksenproblem. Det er et kulturproblem i den danske folkeskole.

Brave er eksperter i skoletoiletter. Vi ser årligt mange hundrede skoletoiletter og kender problemerne. Der er ikke nogle hurtige genveje til gode skoletoiletter og bedre trivsel i folkeskolen. Men vi kan vise vejen og vi har skabt store resultater.

Skoletoiletter og fokus på trivsel i folkeskolen

Brave hjælper skoler med at få bedre skoletoiletter. Vi gennemgår alle aspekter af at drive et offentligt toilet. Vi har fokus på elevtrivsel og voksenadfærd. Målet er at få Danmarks bedste toiletter. Vi kalder det for “Toilet Heaven

Hjælp til skoletoiletter

Få konsulenthjælp til skoletoiletter. Vi gennemgår alle aspekterne omkring skoletoiletter.

Fysiske forhold:
Vi gennemgår toiletterne for indretning og udregner belastningstal

Vedligehold:
Vi vurderer vedligeholdstilstanden og leverer nye metoder for vedligehold

Rengøring:
Vi vurderer rengøringen og anviser nye metoder

Lærer og pædagoger:
Vi fortæller hvordan man skal få bedre adfærd på toiletterne

Skoleledere:
Vi underviser i hvordan skoletoiletter skal prioriteres i tid, penge og kultur

Elevadfærd:
Vi får elever til at passe på toiletterne

Brave understøtter med andre ord design af skoletoiletter og menneskeadfærd. Vores arbejdsmetoder er:

Relateret arbejde