Mindre støj med adfærdsdesign

Storrumskontorer er enten en velsignelse, der fremmer et godt arbejdsmiljø eller også er det en forbandelse som rodfæster sig i hukommelsen og gør det svært at arbejde. Arbejder du i et støjfyldt miljø, kan adfærdsdesign bidrage til at skabe målbare resultater både i form af mindre støj og større produktivitet.

Reducer støj med adfærdsdesign. Adfærdsforandring. Rådgivning og projekter. Brave.dk

Støj på kontoret

I Brave kan vi hjælpe dig med at måle støjniveauet i decibel (dB). En objektiv måling er første udgangspunkt for at løse problemer med adfærdsdesign. Nu har du et bevis på støjniveauet på forskellige tidspunkter i løbet af dagen.

På baggrund af støjmålinger kan du arbejde med den adfærd, som er blandt de mennesker, der bevæger sig i rummet og begynde at designe rummet og omgivelserne, så du mindsker støjen.

Oplevet støj og forstyrrelser i det store kontor

Støj er ikke blot støj på et stort kontor. En essentiel faktor er den oplevede eller implicitte støj. Det betyder, at den oplevede støj, kan være udtryk for helt andre forhold på storrumskontoret.

Det kan være visuel støj. F.eks. at kunne se andre mennesker gå til møde, hvor du er ekskluderet eller gå ind på chefkontoret, uden at du er med.

Støj er ofte en mental oplevet støj og ikke nødvendigvis en fysisk støj. Det er den implicitte støj og betydningen af den implicitte støj vi søger efter, når vi løser problemer med støj i kontormiljøer, skoler og andre offentlige institutioner.

Reducer støj med adfærdsdesign. Adfærdsforandring. Rådgivning og projekter. Brave.dk

Adfærdsdesign og støj på kontoret

Hos Brave tager vi udgangspunkt i adfærden på kontoret. Vi tænker i løsninger, der skaber mere produktivitet blandt medarbejdere og ledelse.

Løsningerne tager udgangspunkt i positiv psykologi. Målet er at skabe højre produktivitet, men især oplevet trivsel.

Ny adfærd skal hentes i indretning af rummet, men også i måden, hvorpå der skabes samarbejde. F.eks. hvornår der skal holdes møder, hvordan møderne foregår og hvilke designtriggers skal få medarbejderne til at opleve, at de har en god arbejdsdag på kontoret.

Studie fortæller, at det er muligt at opnå 20 % forbedringer i produktivitet ved at tænke i adfærd eller opnå 5 dB mindre støj blot ved at sænke lysniveauet.

Små nudges kan forbedre arbejdsmiljøet og tilsammen, kan det give en stærk arbejdsplads med stor trivsel.

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.