Brugeroplevelse
skal styrkes med nudging og
navigation


Vi hjælper mennesker med at finde rundt og give dem en god oplevelse på museer, kantiner, biblioteker, hospitaler mm.

Lad os hjælpe dig med at styrke din brugeroplevelse

Navigation skal ikke være tilfældig. Den skal være præcis, have et klart defineret mål og en ønsket adfærd. Nu skaber du en god brugeroplevelse. Med garanti.

I Brave hjælper vi dig med at skabe bedre navigation, der styrker din service, giver gode kundeundersøgelser og får mennesker til at komme igen.
 
Vi kortlægger brugerrejsen og analyserer de kritiske punkter på rejsen således du sikrer en klar og intuitiv navigation. Det giver en god brugeroplevelse. 

Vi kan hjælpe dig med:

 • Få en målbar forbedring af din kundetilfredsundersøgelse 
 • Identificere og forbedre de kontaktpunkter, hvor dine gæster tager beslutninger og møder dig og din service
 • Få en dybere forståelse for dine kunders/brugers oplevelse af din service
 • Give indsigt i dine kunders/brugers adfærdsmønstre 
 • Vejledning i ruteoptimering, navigation, nudging og skilte

Få en samtale om brugeroplevelse og navigation

Ashley Brereton. Nudgingekspert og adfærdsdesigner. Ashley Brereton arbejder for Brave. www.brave.dk. Ashley Brereton er cand.merc. i forbrugeradfærd og specialist og arbejder som konsulent for virksomheder. Se mere på Linkedin om Ashley Brereton: www.linkedin.com/in/ashleybrereton. Ashley Brereton er nudgingekspert og adfærdsarkitekt. Afholder uddannelser i nudging og adfærdsdesign. Workshops og foredrag i nudging og adfærdsdesign. Fungerer også som Facilitator, speaker og modrator​ for events.


Skriv på: go@brave.dk
Ring til: 60862011

Ja tak. I må gerne kontakte mig

Eksempler fra vores analyser af brugerrejser og navigation

• Få besøgende på et museum til at føle sig trygge og ikke farer vildt
• Reducere ventetiden for borgerne på et rådhus
• Hjælpe en biograf med at undgå for lange kødannelser og ventetid
• Nudge et bibliotek med at skabe en imødekommende velkomst
• Skabe et borgercenter der opleves som meget imødekommende og trygt for medarbejderne

Hvorfor bruge nudging og adfærdsdesign til din navigation?

Brugeroplevelsen bliver bedre, når du arbejder med  nudging og adfærdspsykologi. Nu forstår du, hvordan du kan påvirke den menneskelig adfærd.

Du får svar på: 

 • Hvordan orienterer mennesker sig i en bygning?
 • Hvordan afkoder mennesker skilte?
 • Hvilke farver er bedst til navigation?
 • Skal vi lave en skilteskov eller findes der andre metoder
 • Hvorfor tager de en genvej?
 • Kan du sælge mere på ruten?
 • Kan ventetiden anvendes til at informere kunderne
 • Kan vi få dem til at bruge trappen i stedet for elevatoren? 

Dette er blot et par af de spørgsmål, som nudging og adfærdsdesign kan give dig svar på. Vi designer den ideelle rute og giver den bedste brugeroplevelse.

Adfærdspsykologiske designprincipper der sikrer god navigation

Mennesker er begrænsede ift. hukommelse. Derfor skal vejen være intuitiv.

Mennesker er energioptimerende og vil som regel vælge det, som er nemmeste.

Mennesker er sociale flokdyr og vil som regel følge det andre gør.

Mennesker er stærkt påvirket af de omgivelser. Det skal anvendes som orienteringspunkter.

Mennesker bliver handlingslammede når der er for mange valgmuligheder.

Mennesker har nemmere ved at afkode billeder og ikoner, frem for tekst.

Mennesker er selvcentrede. Det betyder at de kun kan se en rute af gangen.

Mennesker frygter at miste og bliver utrygge, hvis de føler at de går glip af noget.

Skal du arbejde med navigation og brugeroplevelsen?

Navigation handler om at hjælpe mennesker med at ”at finde vej”. Det vil sige, guide dem korrekt rundt i bygningen, på pladsen eller i fabrikken. Den traditionelle metode er ved hjælp af skilte, ikoner og oversigtsbilleder. Her anvender vi samtidigt nudging, adfærdsdesign og psykologi. Det skaber helt nye løsninger.

Navigation er nødvendigt:

 • I bygninger med mange funktioner
 • Hvis du ønsker at skabe en god helhedsoplevelse for dine borgere, patienter, kunder og lign.
 • I en bygning som “lever” og ofte udvider eller bygger om.
 • Når du har mange kunder, der ikke bruger din service til dagligt
 • Når du blander forskellige kundetyper-målgrupper i samme lokation.
 • Når du tilbyder mange forskellige services
 • Når du har kundetyper med særlige behov f.eks.  barnevogne, gangbesværede og rullestolsbrugere

 

Sådan kommer du
igang med navigation
og brugerrejser

Det koster ikke noget at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at forbedre brugeroplevelsen og navigation.

Ashley Brereton. Nudgingekspert og adfærdsdesigner. Ashley Brereton arbejder for Brave. www.brave.dk. Ashley Brereton er cand.merc. i forbrugeradfærd og specialist og arbejder som konsulent for virksomheder. Se mere på Linkedin om Ashley Brereton: www.linkedin.com/in/ashleybrereton. Ashley Brereton er nudgingekspert og adfærdsarkitekt. Afholder uddannelser i nudging og adfærdsdesign. Workshops og foredrag i nudging og adfærdsdesign. Fungerer også som Facilitator, speaker og modrator​ for events.


Skriv på: go@brave.dk
Ring til: 6068 2011

Projekter og cases

Brugeradfærd, navigation, wayfinding, nudging, adfærdsdesign. Rådhus, Borgerservice, jobcenter
Brugerrejsen blev 38% bedre med nudging og adfærdsdesign

Brugeroplevelsen på et rådhus kan skabe kø og en dårlig oplevelse. Det sker når borgerne har svært ved at finde rundt. Det skaber forvirring og frustration. Samtidig skaber det lange ventetider og fjerner dyrebar tid fra personalet, som nu bruger tid på at navigere borgere rundt. 

Efter vores observation og målinger, ser vi tydeligt problemets omfang. Placeringen af nummerstanderen og den digitale skærm er uhensigtsmæssig og adfærdsrejsen er ulogisk og ikke intuitiv. 

Vores videnskabelig indsigt i menneskepsykologi har reduceret den forkerte adfærd fra 46% til 8%. Altså en forbedring på 38%.

Brugeroplevelsen på et museum går galt

Brugeroplevelsen er god, når du bliver betaget og opslugt af udstillingen. Du står i midten af et opgør mellem 2 krigeriske klaner eller forsvinder helt væk i fortællingen om vikingekongen, der drop mod England. 

Pludselig er du fortabt og her stopper den gode oplevelse. For nu kan du ikke finde ud. Du ved ikke om du skal gå til højre eller venstre. Du har mistet overblikket.

Brugeroplevelsen er væk. Den fantastiske formidlingen er glemt. Nu oplever du forvirring og er bange. Hvordan skal du finde ud? Nu er hjerne gået i frygt tilstand. Hele den smukke oplevelse på museet er væk. 

Manglende eller dårlig navigation kan ødelægge den bedste formidling. Derfor er altafgørende, at de besøgende kan finde rundt. 

Det er den opgave vi løser ved at skygge de besøgende. Vi finder de kontaktpunkter, der skal ændres, når gæsten skal på en fantastisk brugerrejse.

Brugerrejse brugeroplevelse navigation på museum. Brug af nudging og adfærdsdesign til brugerrejser. Wayfinding på museum. Brugerundersøgelse på et museum. En undersøgelse af hvor gæsterne går hen på museet. Kundetilfredsheden stiger med nudging og adfærdsdesign. Wayfinding og nudging. www.nudging.nu
Kantine, nudging, ISS, adfærdsdesign. Brugeroplevelse, Flow. Kapacitet. Adfærdsprojekt. Navigation
Brugeroplevelsen i en sulten kantine

Brugeroplevelsen i en madkø, må ikke oversige en ventetid på 3 minutter. Det føles som en evighed, når duften af mad killer i næsen.

På bankens intranettet har kantinen lavet et serviceløfter om fantastiske salater, varme retter og en god dessert. 

Nu står brugerne utålmodige. Hvert minut opleves som en evighed. Dilemmaet er at levere mad til 2.000 mennesker på 3 timer. Ja, det er en umulig opgave, men du kan arbejde med adfærdsdesign og nudging. 

Vi filmer adfærden i køen. Vi taler med gæsterne. Resultatet er over 75 små tiltag til at få en god brugeroplevelse. 

ISS: “Det er simpelthen mindblowing, hvad I har fundet ud af”. 

Kortlægning af brugerrejsen giver dig en bedre brugeroplevelse

Brugerrejsen giver dig en analyse af, hvordan dine brugere oplever dit produkt eller din service. Med en brugerrejse følger vi brugernes fodspor og identificerer brugernes udfordringer.

Denne metode er et effektivt værktøj til at kortlægge, hvor problemerne opstår og hvor der er brug for forbedringer af navigationen. Således styrker du din brugeroplevelse og sikrer at brugerne kommer igen.

Læs også om brugeradfærd og de 100 løsninger

Kunder
Novozymes arbejder med nudging og adfærdsdesign fra Brave. Novozymes har fokus på nudging. Novozymes anvender nudging og adfærdsdesign fra Brave i forbindelse med sikkerhed i produktion. Se mere på www.brave.dk
Novo Nordisk anvender nudging og adfærdsdesign fra Brave. Medarbejdere har deltaget i workshops om nudging og adfærdsdesign. Se mere på www.nudging.nu
Aarslef anvender nudging og adfærdsdesign i deres byggeprocesser. Brave har været på byggepladsen og lavet nudginganalyser. Nudging og adfærdsdesign er en god proces på byggepladsen for at få høj sikkerhed og stort samarbejde. Læs mere på www.brave.dk
Slagelse Kommune – design til skoletoiletter og nudgingelementer
Sorø Kommune – miljøteam giver ekstra rengøring på skoletoilettterne
Egedal Kommune – Adfærdsdesign på rådhuset
Frederiksberg Kommune – rene skoletoiletter ved adfærdsdesign og nudging
Hørsholm Kommune – Foredrag i nudging og adfærdsdesign i arbejdsglæde
Lolland Kommune – Adfærdsdesign og nudging på Maribo Bibliotek/borgerservice
Ballerup Kommune – skoletoiletter med nudging

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.