Adfærdsdesign og navigation

Bibliotek og Borgerservice

Et smilende personale er dårlig for navigationen

Det kan lyde absurd, men et smilende personale kan faktisk være en dårlig ide, når man ønsker at guide sin modtager fra A til B.

Ønsker du eksempelvis din modtager til at trække et nummer og derefter gå til venteområdet for at vente på, at det bliver deres tur. Så skal du nøje overveje, hvorledes du placerer det søde personale.

Mennesker er nemlig flokdyr. Vi er psykologisk drevet af at gøre, hvad andre gør og søger oftest derhen, hvor de andre er. Du kan høre mere om, hvad denne flokmentalitet kan gøre for dig her.

Men hvad betyder det for dig? Jo det betyder, at et smilende ansigt inviterer til at blive spurgt. Er din information ikke god nok og er din navigation ikke intuitiv og tydelig nok, ja så søger vi mod mennesker. Pointen er, at det er NEMT at gøre. Det er rigtig vigtigt, at fokusere på at gøre det nemt, når man arbejder med navigation.

Herunder kan du se og læse om, hvordan vi gør.

Manglende navigation koster penge

På et hospital i USA brugte man årligt 8000 af personalets timer på at guide forvirrede patienter og pårørende rundt. Det svarer til 4-5 fuldtidsstillinger. Dårlig navigation kostede altså hospitalet flere tusind timer og penge hvert år.

En lignende historie kan Middelfart Sygehus fortælle. Efter undersøgelser, viste det sig, at 40% af alle besøgende spurgte om vej. Denne store forvirring skyldes et manglende overblik, tvetydighed og fravær af pejlemærker, som brugerne kunne navigere efter. Personalet brugte altså dyrebar tid, der kunne være brugt på deres kerneydelser, på at guide besøgende rundt p.g.a. af dårlig navigation.

Vi har set samme problem på et bibliotek, hvor borgerservice var blevet en integreret del af biblioteket. 80% af forespørgsler til bibliotekspersonalet var –”Hvor finder jeg borgerservice”? Ovenstående billede er vores bud på en bedre planløsning til bibliotek og borgerservice.

Tallene kan selvfølgelig ikke overføres direkte til din situation, men det giver er klart billede af, at en tydelig og forstå navigation, kan frigive vigtige ressourcer, såsom tid og penge, der i stedet kan bruges på jeres kerneydelser. 

En god navigation kan dermed godt betale sig.

Dette gør vi

Ifølge os, er en effektiv navigationsstrategi baseret på den menneskelig adfærd og karakteriseret ved bl.a. at være:

Let forståelig
  • Skab en klar og sammenhængende visuel kommunikation.
  • Brug genkendelige ikoner, billeder og minimer mængden af tekst.
  • Det er meget hurtigere for modtager at aflæse et ikon end at læse en tekst.
Relevant
  • Vis kun indhold, der er relevant og vigtigt for modtager i den situation vedkommende befinder sig i.
  • Tænk trinvis i stedet for hele rejsen.
  • Hvilken information har modtager brug for, for at komme fra trin 1 til trin 2 og hvilken information er nødvendig ved trin 2, for at komme til trin 3 osv.

Følger man disse to step, er man godt på vej mod at skabe god wayfinding og glade besøgende.

Nudging og adfærdsdesign. Nudgingprojekter. Adfærdsdesignprojekter. Projektarbejde. Konsuentarbejde. Kaffe-to-go på Sorø Kommune

Navigationsstrategi

At guide borgere fra A til B muligvis via C, D og E kan være en stor udfordring og kræver oftest en nøje tilrettelagt navigationsstrategi.

Det kan lyde enkelt, men når først man dykker ned i det, er det faktisk ret kompliceret. Hvordan orienterer folk sig egentlig, hvordan navigerer de rundt og hvordan husker de områder.

Desuden er hver situation forskellig. En god navigationsstrategi kræver derfor forståelse for brugernes kunnen, bygningens udformning, kommunikation, procedure osv.

Funktion og æstetik

Når vi arbejder med navigation indtænker vi altid både det funktionelle og æstetiske aspekt. Skal arkitekturens oprindelige plan bevares, foretager vi vores arbejde i forlængelse heraf. Typografi, farver og andre artefakter bliver derfor holdt i den samme stil.

Grundlæggende handler navigation om at udvikle en klar strategi for, hvordan man får borgere til at bevæge sig korrekt rundt i bygningen.

Når vi, i Brave, arbejder med navigation arbejder vi med en masse forskellige discipliner. På den måde sikrer vi de bedste mulige løsninger for dig og for dine gæster.

Vi designer klart definerede rum og zoner og derved mindsker vi forvirringen hos dine gæster.

Nuværende forhal
Navigation og adfærdsdesign til borgerservice. Projekt med navigation og adfærdsdesign Visualisering

Navigation kræver forskellige discipliner

Når man arbejder med navigation, som også kaldes wayfinding, er det nødvendigt at arbejde med forskellige discipliner. På den måde sikrer vi de bedste mulige løsninger for dig.

Adfærd

I Brave er vi specialister i adfærd og nudging. Gennem videnskabelig forskning og erfaring, kender vi til menneskets adfærdsmønstre og dets tendenser og begrænsninger. Vi ved, hvordan mennesker bedst mulig afkoder skiltning og hvorledes de fysiske omgivelser skal indrettes, så I får den ønskede adfærd og navigere jeres borgerne, patienter og kollegaer bedst muligt.

Kommunikation

Hos Brave arbejder vi til dagligt med at gøre kommunikation nemt at forstå og få budskab omsat til handling. Vi ved, at mennesker ikke kan håndtere for meget information. Derfor arbejder vi meget med visuel kommunikation. Vores dygtige grafiker designer genkendelige ikoner, som er lette at afkode og som er i tråd med kundens visuelle identitet.

Servicedesign

Hos Brave har vi altid et holitisk blik på den udfordring der præsenteres eller på den service der gives. Det vil sige, vi undersøger også, hvad der sker før og efter et problem eller en service finder sted Ved at analyse hele forløbet (brugerrejsen) kan vi forbedre kvaliteten og samtidig styrke forholdet mellem personale og borgere. Vi kortlægger derfor hele borgerens rejse og analyserer alle de berøringspunkter (touchpoints), hvor borgeren interagerer med organisationen. På den måde, kan vi identificere de barrierer og de ”svage” berøringspunkter, der afleder problemet eller påvirker kvaliteten af servicen.

Strategi

Dataindsamling, måling og analyse er fundamentet for vores beslutninger. Hos Brave går vi strategisk til værks, når vi laver forandringer. Før vi går i gang udvikler vi klar strategi for projektet. Hvilke data er nødvendige, hvilke målinger skal foretages og lign.

Lad os hjælpe dig – book et møde

Kender du allerede til et problem der skal løses i din virksomhed, kan du herunder, booke et 2-timers møde med os, i Sorø eller København. Vi har kaffe og mågestellet klar til du kommer. Er datoen optaget, kontakter vi dig for en anden dato 😉

Modtag 9 gratis lektioner i nudgingFå redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.
Skal vi ringe til dig?
Tryk her