strategi og analyse

Med fokus på adfærdsdesign og nudging

Det kan betale sig at have fokus på modtageren

En ny fremtid eller bare en lille afstikker på vejen? Tal med os.

Strategi er at vise vejen og implementere forandringer. Strategier behøver ikke at være store for at virke. Men de skal være ambitiøse. Hos os kan du syreteste dit projekt. Det kan betale sig. Det er et godt tilbud.

Hver dag arbejder vi med implementering af forandringsprocesser i virksomheder, organisationer og kommuner. Det giver os god praktisk erfaring. Det er derfor du skal henvende dig til Brave. Vi kender de gode historier. Det er dem, vi gerne vil dele med dig. Kom og tal strategi med os.

En god strategi er let at forstå

Strategi handler om at vise vejen. Du skal fortælle din organisation, hvor I skal hen. Det handler om at du skal gøre dig klart, hvad du ønsker, dernæst hvordan din organisation kan opnå det.

Den nye vej er ikke tilfældig. Det er essentielt at få et fuldt overblik over produkter, markeder, målgruppen og den fremtidige økonomi. Det er her vi hjælper dig på vej. Det begynder med en samtale, der kan føre til en analyse.

Den gode fremtid

Nu er fremtiden klar. Nu skal der implementeres. Alle skal kende det nye mål. Det skal boble med ambitioner for at realisere den nye strategi. Det skal boble hos dig. Spørgsmålet er, hvordan du får din organisation til at boble samme med dig.

Problemforståelse

En klar og snæver problemforståelse er vejen frem. Her kan du lave en film, som alle kan se mere end én gang. I større organisationer er det sjældent at alle er til stede både fysiskt og mentalt. Derfor er dette et godt tip.

Intern kommunikation​

Her ser du hvordan en ny rengøringsstrategi bliver kommunikeret til modtagerne. Film fra TV2 Øst.
Personale​

Intern kommunikation. Præsentation af den nye strategi, e-learning og konkrete øvelser i ny adfærd og accept af en anden virkelighed.

Marketing
Marketingstrategi er den samlede metode for at tilgå markedet. Det at skabe sammenhæng mellem alle handlingsparametrene
Kunder
Hvordan er du positioneret i bevidstheden hos kunderne i forhold til konkurrenterne? Hvilken værdi skal kunderne tillægge dit brand?
Identitet
Et spørgsmål om DNA. Er det helt klart, hvordan kunderne i fremtiden skal forstå dit produkt eller din organisation? Hvordan bliver du unik, så det huskes?
Brand
Hvordan kan du fastholde eller ændre målgruppens opfattelse af dit brand? Skal du arbejde med trial, repeat eller re-marketing?
Medie
Hvordan skal dit mix af kommunikationskanaler være? Digitalt, socialt og analogt. Hvad er det optimale mediemix i forhold til økonomi og forventninger til effekt.

En analyse giver klarsyn​

Fundamentet for enhver strategi er at undersøge omverdenen og organisationen. En analyse behøver ikke være stor. En analyse handler om at definere et meget præcist problem og stille skarpe spørgsmål.

Analysemetoden er forskellig afhængig af om du skal arbejde med adfærdsforandringer og nudging eller moderne kommunikation. Men grundlæggende er data og videnindsamling den bedste måde at indsamle viden på, om de fremtidige muligheder.

En alternativ metode er den mere entreprenørorienterede. Her udvikles et afgrænset forsøg. Der udvikles et pilotprojekt som er let at forstå. Synlige eksperimenter er lette at forklare og lettere at implementere.

Formidling af en ny strategi eller et pilotforsøg er en af de vigtigste dele af implementeringen. Især hvis der skal søges midler til at udvikle projektet i en senere fase. Brave hjælper med at formidle resultaterne af analysen og vejen frem til en ny stategi.
Nudging rapportering hos Brave

Det er vigtigt at visualisere et problem. Nu kan du i et forum stille spørgsmålet: Kan man trives her?

Her er et manipuleret billede. Det gør det meget nemmere at forstå. Eksempel er fra Ballerup Kommune.

Original

Visualisering

Grundig og synlig implementering

Implementering, samtale og visualisering er alt.

Implementering betyder at realisere en strategien. Den største udfordring er at realisere en strategi og få alle medarbejdere til at forstå den, følge den og elske den.

Vores metode er at designe eksempler og visualisere fremtiden. Vi illustrerer nye løsninger og tegner fremtiden, så alle kan forstå, hvor de skal hen. Dette sker igennem grafiske præsentationer, udvikling af prototyper, workshops og øvelser.

Når vi arbejder med adfærdsdesign og nudging udvikler vi ofte små pilotprojekter, som alle kan prøve og vi kan måle resultaterne af indsatsen. Målbare resultater og klar visualisering giver hurtige accept i større organisationer.

Visualisering

En klar visualisering af den grafiske præsentation og kommunikation. Visualisering af emballage, udstillinger, webdesign, skilte, roadmap mv.

Rapportering
Den nye strategi skal forklares og accepteres. Datagrundlaget og resultater af testmålinger dokumenteres.
Designmanual
Den fremtidige kommunikationsstrategi og fysiske ændringer dokumenteres i en grafisk designmanual
Pilotprojekt
Udvikling af fysiske forsøg, der kan dokumentere en effektiv. Gør det nemt at tilrette og implementere.
Servicedesign
De nye salg og servicefunktioner beskrives og forklares. De nye arbejdsgange øves og dokumenteres.
Evaluering
En løbende opfølgning på projektet og en efterfølgende evaluering. Afrapportering af effekt.

Fokusgruppe​

Først har vi personinterview. Dernæst arbejder vi med fokusgrupper for at teste vores ideer inden vi laver en strategi.

Nudgingkursus hos Brave. Nudgingprojekter. Adfærdsdesign. Vi arbejder med teori og praksis.
Skoletoiletter og rengøring. Brave arbejder med nudging og adfærdsdesign. Spørg os om skoletoiletter.

Opfølgning

Når nye rutiner bliver gennemført skal projektet følges til dørs. Der skal justeres og ændres lidt for at gøre personalet, kunderne og borgerne glade.

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.