Virksomhedens
værdier skal
skabe handling

Ved hjælp af nudging og adfærdsdesign hjælper vi dig og dine medarbejdere med at oversætte virksomhedens værdier til konkret handling i hverdagen.

Kom fra gode ord til konkret handling der giver mening for medarbejderne

Virksomhedens værdier skal leve synligt og aktivt i organisationen, for at skabe vedvarende resultater. Vi anvender nudging og adfærdsdesign.

Hos Brave tilbyder vi  rådgivning om forandringsledelse og visionsarbejde, således at du kommer sikkert i mål.

Vi hjælper med at omsætte virksomhedens værdier og forandringsvisioner til konkret adfærd, der kan ses langt nede i organisationsstrukturen. 

Ved hjælp af nudging og adfærdsdesign fastholder vi forandringen og skaber synlige resultater, der kan måles på direktionsgangen.

Vi kan hjælpe dig med:

  • At skabe de rette forudsætninger for at skabe handling
  • En proces hvor medarbejderne bliver involveret og tager ejerskab for værdierne.
  • Få skabt et klart og fælles billede af virksomhedens værdier, retning og mål
  • Øvelser i at skrive skarpe og præcise værdier, der har betydning for virksomheden
  • Udvikling af konkrete adfærdstiltag, der gør værdierne synlige i din organisation

Få en samtale om virksomhedens værdier og forandringsledelse

Ashley Brereton. Nudgingekspert og adfærdsdesigner. Ashley Brereton arbejder for Brave. www.brave.dk. Ashley Brereton er cand.merc. i forbrugeradfærd og specialist og arbejder som konsulent for virksomheder. Se mere på Linkedin om Ashley Brereton: www.linkedin.com/in/ashleybrereton. Ashley Brereton er nudgingekspert og adfærdsarkitekt. Afholder uddannelser i nudging og adfærdsdesign. Workshops og foredrag i nudging og adfærdsdesign. Fungerer også som Facilitator, speaker og modrator​ for events.


Skriv på: go@brave.dk
Ring til: 60862011

Ja tak. I må gerne kontakte mig

Resultater fra vores arbejde med forandringsledelse og værdier

  • Techfirma får en grundlæggende kulturforståelse
  • Erhvervshus får en 3 timers workshop og oversættelse af deres kerneværdier
  • Novo Nordisk arbejder med deres værdiord på tværs af landegrænser
  • Slagelse Sygehus, anvender nudging og adfærdsdesign for at skabe handling
  • Borgmester forvandler politisk kommunikation til meningsfylde ord og billeder

Adfærdsdesign og nudging er en genvej til en bedre organisationskultur

Forandringsledelse begynder med at forstå virksomhedens værdier. Når vi skal arbejde med dine værdier, anvender vi den nyeste viden om menneskelig psykologi og adfærd. Ved hjælp af nudging og adfærdsdesign får du genveje til at skabe det sociale sammenhold som du ønsker. Grundlæggende er formålet med nudging og adfærdsdesign at få mange mennesker til at gøre det rigtige eller udføre det ønskede mål.

Det er nu det bliver spændende. En del af øvelsen er nemlig at definere, hvad du mener med den ønskede adfærd. Hvad skal det enkelte menneske eller gruppe gøre i den konkrete situation? Når du bliver god til at forklare situationen og vise, hvad der er den gode måde, så er du ved at skabe den holdånd som er vital for en virksomhed.

Vi tager udgangspunkt i de nyeste teorier inden for adfærdsvidenskab. I introduceres for nobelprismodtager og adfærdspsykolog Daniel Kahneman, der lavet en simpel arbejdsmodel, som beskriver psyken hos mennesker. Med den i hånden får du konkrete værktøjer og forståelse for, hvad der skal til for at ændre adfærd på mennesker.

Med en fælles forståelse for den menneskelig adfærd, hjælper vi dig med, hvordan du kobler dine virksomhedsværdier til den menneskelige psyke og oversætter dine ord til handling. Nu begynder værdierne at blive virkelige og holdånden bliver stærk.

Adfærdspsykologiske principper der sikrer dine virksomheds værdier

Mennesker glemmer. Derfor skal du lave ceremonier, feedback og udløsere

Dine værdier skal være nemme at forstå og handle på.

Værdierne skal siges højt i flokken og nogen skal gå forrest

Lav om på de fysiske omgivelser og du ændrer menneskers adfærd

For meget information og fortolkning giver ingen resultater

Stop med at skrive. Design dine omgivelser i stedet så værdierne kan ses

Gør virksomhedens værdier personlige og konkrete for den enkelte medarbejder

Mennesker frygter det de ikke kan forstå

Lad os tale
om den holdånd
du har brug for

Det koster ikke noget at høre mere om, hvordan vi kan arbejde med virksomhedens værdier og den holdånd du har brug for i din organisation.

Ashley Brereton. Nudgingekspert og adfærdsdesigner. Ashley Brereton arbejder for Brave. www.brave.dk. Ashley Brereton er cand.merc. i forbrugeradfærd og specialist og arbejder som konsulent for virksomheder. Se mere på Linkedin om Ashley Brereton: www.linkedin.com/in/ashleybrereton. Ashley Brereton er nudgingekspert og adfærdsarkitekt. Afholder uddannelser i nudging og adfærdsdesign. Workshops og foredrag i nudging og adfærdsdesign. Fungerer også som Facilitator, speaker og modrator​ for events.


Skriv på: ashley@brave.dk
Ring til: 5056 4248

Projekter og cases

Virksomhedens værdier udført i en workshop med medarbejderne. Her taler vi om organisationskultur og vision og mission. Fra firmaet Brave
Erhvervshuset ved de skal arbejde med virksomhedens værdier

Når du arbejder med at rådgive andre, er det godt at holde styr på eget hus. Det ved Erhvervshuset og har derfor fået konkrete øvelser i forståelsen og praktiseringen af virksomhedens værdier.

Når halvdelen af medarbejderne er nye medarbejdere er det endnu vigtigere at motionere organisationskulturen. Skal medarbejderne gå i takt og skal der være samarbejde på tværs af afdelinger, kræver det en fælles forståelse af virksomhedens værdier.

Dygtige rådgivere ved det godt. De skal have nye øjne på deres egen virksomhed for du bliver hurtig hjemmebind. Men der går ikke mere end en time, så kan et nyt perspektiv på egen situation, få helt ny betydning også for den måde vi arbejder på.

Novo Nordisk vil skabe Impact blandt medarbejderne

Virksomheden Novo Nordisk er samlet set et stort kontinent med mange lande. Det betyder at, hvis virksomhedens medarbejder skal gå i samme retning på tværs lande, skal værdier oversættes til de enkelte ”lande” og afdelinger.

Afdelingslederen kæmper for at få sat ord på værdierne, så de passer ind i den enkelte afdeling. Herefter er det personalets opgave at oversætte de enkelte ord til egen virkelighed. En virkelighed som skal forene kulturværdier fra Danmark til Indien.

Når værdierne er oversat til eget sprog, skal de igen oversættes til de kunder og stakeholders som medarbejderne lokalt arbejder med.

Resultatet er gode diskussioner på tværs af lande og en mere nuanceret forståelse af, hvad andre mennesker i virkeligheden kan forstå og hvordan de fortolker indholdet.

Gennem en workshop definerer vi den ønskede adfærd og får fjernet følelsen fra den adfærd vi gerne vil have mennesker til at gøre. 

Når du adskiller følelse og adfærd fra hinanden, får du helt nye redskaber til at arbejde med virksomhedens værdier i praksis.

Kernefortællingen Storyfortælling og myterne om virksomhedens eksistensberettigelse. Hvem grundlagde virksomheden og hvad var formålet med virksomheden. Meningen med arbejde bliver beskrevet igennem historisk forståelse. Hvorimod fremtiden designes med visioner og missioner samt kulturværdier der peger fremad. I workshops arbejdes med problemerne faciliteret af Brave.
Hvad er din kernefortælling?

Hvordan fortæller du om virksomhedens eksistens før, nu og i fremtiden? Det er værdierne, der skal bringe medarbejderne i position, så de kan samarbejde mod det fælles mål.

De fleste virksomheder og organisationer skal (desværre) ikke redde verden. De fleste organisationer har et mere hverdagsagtigt formål, alt fra at lægge asfalt på vejen til at være revisor. 

Kernefortællingen – eller hvorfor vi er her, skal leve i organisationen. Den kan give en bedre forståelse for grundlaget for, hvorfor vi gør som vi gør i organisationen. 

Det kan være fortællingen om grundlæggeren af Daloon forårsruller eller hvordan asfalten blev opfundet. Vigtigheden er at vores arbejde skal give mening og værdierne skal sætte retningen for virksomhedens fremtid.

Hos Novozymes er der en lang historie fra Novo Nordisk til selvstændig virksomhed i år 2.000. Nu skal virksomheden selv skrive historie og på afdelingsniveau skal den enkelte historie guide medarbejderne i den rigtige adfærd.

Helt ned på afdelingen for forebyggende vedligehold er der værdier, som er vigtige. Virksomheden sætter bl.a. personalets sikkerhed højt. Derfor arbejdes der med forebyggende sikkerhed i alle processer.

Nu er opgaven at oversætte ordene ”Vi tager sikkerhed seriøst” til konkret handling på fabrikken. Det hele begynder med ledelsesforståelse og konkret oversættelse af ord. Det er det Brave hjælper med i en aktiv proces hos ledere og personale.  

Fra virksomheds værdier til konkret adfærd

Virksomhedens værdier skal leve synligt i hverdagen hos medarbejderne. Derfor er den vigtigste proces at definere, hvad værdierne betyder helt ned på individ niveau. Det er nu, at virksomhedens værdier får betydning.

Virksomhedens værdier skal forstås og øves for at skabe handling og værdi i hverdagen og i virksomheden. Jo hurtigere en medarbejder forstår virksomhedens værdier, jo større succes har din organisation for, at alle går i samme retning.

Almindeligvis er det ledelsen, som definerer de overordnede rammer og ord. I din virksomhed har I måske allerede nogle gode værdier, som mangler at blive efterlevet

Kunder

Novozymes arbejder med nudging og adfærdsdesign fra Brave. Novozymes har fokus på nudging. Novozymes anvender nudging og adfærdsdesign fra Brave i forbindelse med sikkerhed i produktion. Se mere på www.brave.dk
Novo Nordisk anvender nudging og adfærdsdesign fra Brave. Medarbejdere har deltaget i workshops om nudging og adfærdsdesign. Se mere på www.nudging.nu
Aarslef anvender nudging og adfærdsdesign i deres byggeprocesser. Brave har været på byggepladsen og lavet nudginganalyser. Nudging og adfærdsdesign er en god proces på byggepladsen for at få høj sikkerhed og stort samarbejde. Læs mere på www.brave.dk
Slagelse Kommune – design til skoletoiletter og nudgingelementer
Sorø Kommune – miljøteam giver ekstra rengøring på skoletoilettterne
Egedal Kommune – Adfærdsdesign på rådhuset
Frederiksberg Kommune – rene skoletoiletter ved adfærdsdesign og nudging
Hørsholm Kommune – Foredrag i nudging og adfærdsdesign i arbejdsglæde
Lolland Kommune – Adfærdsdesign og nudging på Maribo Bibliotek/borgerservice
Ballerup Kommune – skoletoiletter med nudging

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.