Arbejdsmiljø og trivsel
skal designes med nudging

Vi hjælper organisationer med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, skabe trivsel på arbejdspladsen og øge sikkerheden for at reducere antallet af arbejdsulykker.

Arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen

Et godt arbejdsmiljø skal designes som en bevidst handling, hvor du har defineret dit klare mål i adfærd. Således kan du opnå det gode arbejdsmiljø som du ønsker dig. 

Hos Brave hjælper vi dig med at skabe bedre trivsel på arbejdspladsen og et arbejdsmiljø, der fastholder medarbejdere, skaber høj produktivitet, større sikkerhed og giver ledere nye værktøjer til deres feedback og kommunikation. 

I samarbejde kortlægger vi de barrierer, der er i organisationen og anvender nudging og adfærdsdesign til at skabe nye løsninger. Det giver arbejdsglæde der kan ses, mærkes og måles. 

Arbejdsmiljø og trivsel skal designes med nudging og adfærdsdesign:

 • Vi oversætter virksomhedens værdier til praktisk trivsel og sikkerhed på arbejdspladsen
 • Opsætning af klare mål for god adfærd i organisationen
 • Identifikation af adfærdsbarrierer, som forhindrer hensigtsmæssige adfærd
 • Adfærdsbaserede løsninger der påvirker arbejdspladskulturen
 • Opfølgningsstrategi med feedback, udløsere og medarbejderinvolvering

Få en samtale om adfærdsdesign og nudging

Ashley Brereton. Nudgingekspert og adfærdsdesigner. Ashley Brereton arbejder for Brave. www.brave.dk. Ashley Brereton er cand.merc. i forbrugeradfærd og specialist og arbejder som konsulent for virksomheder. Se mere på Linkedin om Ashley Brereton: www.linkedin.com/in/ashleybrereton. Ashley Brereton er nudgingekspert og adfærdsarkitekt. Afholder uddannelser i nudging og adfærdsdesign. Workshops og foredrag i nudging og adfærdsdesign. Fungerer også som Facilitator, speaker og modrator​ for events.


Skriv på: go@brave.dk
Ring til: 60862011

Ja tak. I må gerne kontakte mig

Arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen:

• Medarbejderne på jobcenteret føler sig mere trygge
• Synlig service skaber jobtilfredshed og jobgaranti hos rengøringsselskab
• Rådgivning af fabriksledelsen om sikkerhed og kommunikation
• Bedre hygiejne og trivsel i folkeskolen hos elever og lærer
• Større trivsel på rådhuset, fordi medarbejdernes arbejde blev klart defineret

Nudging og adfærdsdesign skaber et godt arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø, trivsel og sikkerhed på arbejdspladsen bliver bedre, når du arbejder med  nudging og adfærdspsykologi. Vi har fokus på at skabe handling for at skabe et bedre arbejdsmiljø

Du får svar på:

 • Definition af problemets størrelse og udfordring med trivsel på arbejdspladsen
 • Årsagsforståelse – definition af årsagen til et dårligt arbejdsmiljø
 • En præcis definition af hvordan et bedre arbejdsmiljø designes
 • Adskillelse af følelse og konkret adfærd hos personalet.
 • Psykologisk forståelse af feedback, udløser og motivation

Dette er blot et par af de spørgsmål, som nudging og adfærdsdesign kan give dig svar på. Vi designer trivsel og konkret handling, der giver glæde på arbejdspladsen. Vi anvender adfærdspsykologi og nudging.

Læs her, hvordan Arbejdstilsynet definere det psykiske arbejdsmiljø
Læs her, om kurser, foredrag og workshop i nudging og adfærdsdesign.

Adfærdspsykologi
giver et godt arbejdsmiljø

Mennesker er begrænsede ift. hukommelse. Derfor skal trivsel øves og være synlig.

Mennesker er energioptimerende og vil som regel vælge det, som er nemmeste. Du skal designe arbejdsrutiner der er lette at forstår.

Mennesker er sociale flokdyr og vil som regel følge det andre gør. Derfor skal du udvikle rollemodeller og ceremoniejere.

Mennesker er stærkt påvirket af de omgivelser. Det kan du udnytte og iscenesætte til at skabe trivsel.

Mennesker bliver handlingslammede når der er for mange valgmuligheder. Gør arbejdsopgaverne klare og fjern arbejdsopgaver

Mennesker har nemmere ved at afkode billeder og ikoner, frem for tekst. Du skal arbejde med klare mål og delmål, som er synlige

Mennesker er selvcentrede. Det betyder at de skal fremhæves og roses.

Mennesker frygter at miste og bliver utrygge. Dette kan ændre dårlig adfærd i arbejdessituationen.

Analyse af både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø og trivsel dækker både over et fysisk arbejdsmiljø, men ikke mindst over et  psysisk arbejdsmiljø. I begge tilfælde handler det om at forstå mennesket og omgivelserne. Det fysiske og psykiske pres, der forhindrer, at opgaverne bliver løst og at medarbejdere og ledelse har et godt samarbejde.

Et godt arbejdsmiljø og trivsel  handler blandt andet om en identificere forventningerne til medarbejdernes opgaveløsning. Stiller ledelsen for store krav eller har medarbejderen en overfortolkning af arbejdsopgaven?

Arbejdsmiljø og trivsel skal analyseres

Er der en klar prioritering af arbejdsopgaverne og kvaliteten?

Når prioriteringen og kvaliteten er klar, så ved medarbejderen altid, hvad der er vigtigst og hvornår de godt må sige; “Nej tak”.

Et godt arbejdsmiljø handler om at ledere skal være meget bedre til at aflyse opgaver, minimere krav til opgaverne og hjælpe med at gøre dagens mål fuldstændig klart. Det skal være synligt og opdelt i delmål og delaktiviteter. Det er god ledelse og et godt nudge.

Arbejdsmiljøet skal nudges lidt på vej

Et godt arbejdsmiljø og trivsel handler grundlæggende om forventningsafstemning og at skabe overskud i hverdagen, til at tage de gode beslutninger og til at have tid til samarbejde og personlig reflektion og anerkendelse. Fagligt taler vi om at designe “slag”. At designe overskudstid og ikke have en maksimeringsmodel. 

Det handler desuden om at ledelse og især medarbejderne bliver gode til feedback, nysgerrighed og spørgende dialog. Det kræver konkrete øvelser og gentagende processer. Det kan formuleres som en del af den daglige arbejdsproces.

Analyse af arbejdsmiljøet hos medarbejderene
Brave anvender en simpel og let model for at forstå det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Helt grundlæggende består analysen af  4 punkter. 
 1. Defin­er den ønskede adfærd – hvad er det præ­cist, medarbejderen skal gøre?
 2. Lav en bar­ri­ere­analyse – hvad afhold­er medarbejderne fra at gøre det rigtige?
 3. Design løsning(er) – hvor­dan gør vi livet let for medarbejderne og dermed ledelsen?
 4. Test – hvordan fun­gerede det så hos den enkelte og på alle medarbejderne?

En spændende del ved denne analyse er at vurdere eller måle, hvad tænker medarbejderen lige nu, i en bestemt arbejdsproces. Når du arbejder med mennesker, er det vigtigt at adskille, hvad de føler og hvad deres aktuelle handling er i virkeligheden. Det er to forskellige processer og det er ofte her vi finder roden til et dårligt arbejdsmiljø. 

Sådan kommer du
igang med at styrke dit arbejdsmiljø

Det koster ikke noget at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at forbedre arbejdsmiljøet og trivselen på arbejdspladsen. 

Ashley Brereton. Nudgingekspert og adfærdsdesigner. Ashley Brereton arbejder for Brave. www.brave.dk. Ashley Brereton er cand.merc. i forbrugeradfærd og specialist og arbejder som konsulent for virksomheder. Se mere på Linkedin om Ashley Brereton: www.linkedin.com/in/ashleybrereton. Ashley Brereton er nudgingekspert og adfærdsarkitekt. Afholder uddannelser i nudging og adfærdsdesign. Workshops og foredrag i nudging og adfærdsdesign. Fungerer også som Facilitator, speaker og modrator​ for events.


Skriv på: go@brave.dk
Ring til: 6068 2011

Projekter og cases

Arbejdsmiljø og trivsel hos piloter er designet. Det er designet med tjeklister. Tjeklisterne er et nudge. En hjælp til et bedre arbejdsmiljø. Tal arbejdsmiljø med Brave. www.brave.dk

Piloter anvender nudging og adfærdsdesign

Arbejdsmiljø og trivsel skal designes. Det sker hos piloter før de flyver eller lander et fly. De har en fysisk tjekliste og de gentager mundtligt processen over for andenpiloten. Dette er en grundlæggende forståelsen af piloters naturlige og begrænset kapacitet, når de skal gøre et fly klar til en opgave. Dette ligger inden for den første adfærdspsykologiske forståelse: “Mennesker er begrænsede ift. hukommelse. Derfor skal trivsel øves og være synlig”. 

Et bedre arbejdsmiljø på sygehuset

Arbejdsmiljø og trivsel på et sygehuset er en udfordrende opgave, som har mange små løsninger og nye problemer. På det lokale sygehus er der en stor tillid fra afdelingsledelsen, til de lokale læger og sygeplejesker. Men det psykiske arbejdemiljø halter. Det psykiske arbejdsmiljø skal analyseres. Igennem indledende samtaler og en fysisk analyse af arbejdsprocessen på afdelingen, viser det sig hurtigt, at der ikke er et sammenhæng imellem, hvad ledelsen tror der sker på afdelingen og hvad der sker i virkeligheden. Afdelingsleder på sygehuset: “Jeg troede vi havde en aftale om, at når vi har stuegang, så går der altid en læge og sygeplejerske sammen på stuen?” – Men det er ikke tilfældet? Resultatet er at den ledelse der bliver givet, i virkeligheden ikke stemmer overens med lægernes og sygeplejeskernes arbejde. Igennem en analyse af barrierer og en reel forståelse af lægernes og sygeplejerskernes arbejdsopgaver, er alle kommet frem til en bedre arbejdsform. Det er ægte arbejdsglæde.
Arbejdsmiljø og trivsel. Et bedre arbejdsmiljø på hospitaler og sygehuse. Arbejdsglæden skal designes igennem nudging. Nudging og adfærdsdesign er en metode til at skabe handling og dermed arbejdsglæde. Arbejdsglædeanalyse udføres af Brave.
Arbejdsmiljø og trivsel på kontoret. På billedet ser du et stort sort kontor. En mand strækker arme. Han kan ikke holde til at være i det dystre og monotome kontor. Tal indretning af kontor med Brave.

Se ud med det psykiske arbejdsmiljø

Vi er ved at nå grænsen for, hvad mennesket biologisk kan holde til. Vores moderne måder at arbejde på, gør os syge. I dag lever og arbejder vi på måder, der er langt fra, hvad vi fra naturens side er skabt til og fungerer med. Vi mennesker er meget afhængige af det sociale fællesskab, lederen og flokken. Forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har dokumenteret at fælleskab, samarbejde, tillid og retfærdighed mellem ledere og medarbejdere er forudsætninger for et godt psykisk arbejdsmiljø, præget af trivsel, høj effektivitet og få stress sygemeldinger. Nudging kan hjælpe både ledere og medarbejdere med at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. Nudging tager udgangspunkt i menneskets tendenser og især begrænsninger, således vi ikke ender med at designe løsninger (arbejdsvilkår) som mennesket rent mentalt ikke kan magte.

Anvend rollemodeller er et godt nudge

De unge kommer mere galt afsted på arbejdspladsen end deres ældre kolleger. Overrepræsentationen i statistikkerne, når det gælder arbejdsulykker, svinger et sted mellem 40 og 60 procent. De to altdominerende faktorer er, hvilken type af arbejde de unge udfører, og om arbejdskulturen viser dem vejen til en sikker adfærd eller ej. Det viser både internationale og danske undersøgelser. De unge udfører oftest hårdere fysisk aktivitet end de ældre, og det indebærer per definition en større sikkerhedsrisiko. Deruodver higer de unge på at få anerkendelse fra de ældre kollegaer, hvorfor de tager flere risici eller kopiere de ældre kollegaers adfærd. Derfor er det vigtigt at de ældre kollegaer fremstår som rollemodeller når det gælder sikkerheden.
TV2 News og Nudgingekspert. Ashley Brereton fortæller om prisstigninger i samfundet. Ashley er nudgingekspert og forbrugerekspert.
Arbejdsmiljø og trivsel på kontoret. På billedet ser du et stort sort kontor. En mand strækker arme. Han kan ikke holde til at være i det dystre og monotome kontor. Tal indretning af kontor med Brave.

Mindre støj på kontoret med adfærdsdesign

Storrumskontorer er enten en velsignelse, der fremmer et godt arbejdsmiljø eller også er det en forbandelse, som rodfæster sig i hukommelsen og gør det svært at arbejde. Arbejder du i et støjfyldt miljø, kan adfærdsdesign bidrage til at skabe målbare resultater både i form af mindre støj og større produktivitet. Studie fortæller bl.a. at det er muligt at opnå 20 % større produktivitet ved at tænke i adfærd eller opnå 5 dB mindre støj blot ved at sænke lysniveauet. Det giver trivsel på arbejdspladsen.
Kunder der arbejder
med nudging og adfærdsdesign
Novozymes arbejder med nudging og adfærdsdesign fra Brave. Novozymes har fokus på nudging. Novozymes anvender nudging og adfærdsdesign fra Brave i forbindelse med sikkerhed i produktion. Se mere på www.brave.dk
Novo Nordisk anvender nudging og adfærdsdesign fra Brave. Medarbejdere har deltaget i workshops om nudging og adfærdsdesign. Se mere på www.nudging.nu
Aarslef anvender nudging og adfærdsdesign i deres byggeprocesser. Brave har været på byggepladsen og lavet nudginganalyser. Nudging og adfærdsdesign er en god proces på byggepladsen for at få høj sikkerhed og stort samarbejde. Læs mere på www.brave.dk
Slagelse Kommune – design til skoletoiletter og nudgingelementer
Sorø Kommune – miljøteam giver ekstra rengøring på skoletoilettterne
Egedal Kommune – Adfærdsdesign på rådhuset
Frederiksberg Kommune – rene skoletoiletter ved adfærdsdesign og nudging
Hørsholm Kommune – Foredrag i nudging og adfærdsdesign i arbejdsglæde
Lolland Kommune – Adfærdsdesign og nudging på Maribo Bibliotek/borgerservice
Ballerup Kommune – skoletoiletter med nudging

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.