Skoletoiletter

Krav til skoletoiletter og hjælp til adfærdsændringer

Krav til skoletoiletter kan være omfattende. Vi hjælper folkeskolen med at få bedre toiletter og få elever til at passe på skoletoiletterne. 

Stil krav til skoletoiletter og byt med økonomiske resultater og trivsel

Forældre og politikere stiller krav til skoletoiletter. Vi hjælper med at opfylde kravene og ved, hvordan skolen opnår højere tal i den nationale trivselsmåling.

  • Vi ændrer adfærd hos eleverne, således at der opnås bedre hygiejne og mindre hærværk.
  • Vi hjælper med etablering og renovering af ældre toiletter til 1/3 af prisen, i forhold til nyetablering af toiletter.
  • Vi udvikler en ny toiletkultur der skaber 70% tilfredshed på den nationale trivselsundersøgelse.
Du er velkommen til at ringe og høre, hvordan vi arbejder med skoletoiletter. Stil krav til skoletoiletter og skab trivsel i den danske folkeskole.

Krav til skoletoiletter

Trivsel i folkeskolen. Skoletoiletter. Sorø Kommunes trivselskampagne.

Skoletoiletterne i folkeskolen møder kritik. Det er ikke uden grund. Ofte får eleverne skylden for dårlige skoletoiletter. Men det er kun den halve sandhed. For at opnå trivsel i folkeskolen skal alle elementer omkring skoletoiletter belyses. Krav til skoletoiletter er omfattende.

Brave er eksperter i skoletoiletter

Vi ser årligt mange hundrede skoletoiletter og kender problemerne. Der er ikke en hurtig genvej til gode skoletoiletter og bedre trivsel i folkeskolen. Men vi kan vise vejen og vi skaber store resultater.

Du kan også opnå høj trivsel i den nationale trivselsundersøgelse og gode økonomiske resultater, som følge af mindre hærværk og smartere rengøring på skoletoiletterne.

Hos Brave får du erfaring fra rigtig mange folkeskoler. Vi kender de nye krav til skoletoiletter. Vi samarbejder ofte med de byggeansvarlige og rengøringsansvarlige fra rådhuset og koordinerer indsatsen i skolen med ledelsen, servicepersonalet, lærerr og pædagoger for at opnå de værdipolitiske mål – at skabe ægte trivsel i folkeskolen, ikke kun i ord, men i handling.

Se TV2s beskrivelse af skoletoiletter – “Så klamme kan skoletoiletter være” og galleriet af ulækre skoletoiletter. En samling billeder leveret af Brave.

Fokus på ægte trivsel i folkeskolen - stil krav til skoletoiletter

Ulækre skoletoiletter. Problemer med skoletoiletter. Brave løser problemerne med skoletoiletter i folkeskolen. www.brave.dk

Ofte er det i indskolingen der er flest problemer med skoletoiletter.
B
illedet er fra en af de 6 folkeskoler i Sorø Kommune, som Brave har arbejdet med.

Brave hjælper skoler med at få bedre skoletoiletter og med at skabe ægte trivsel i folkeskolen.

På den ene side er der store krav til skoletoiletter, og på den anden side er resultatet mindre sygdom, større glæde og god økonomi.

Vi gennemgår alle aspekter af at drive et skoletoilet – vi kan vejlede dig i, hvilke krav til skoletoiletter du skal opfylde og vi kender de virkelige forhold.

Hvordan ændrer du kulturen i din organisation eller på folkeskolen. Læs om videotesten. Den har stor betydning når du arbejder med folkeskolen. Den er stor. Meget stor, både i antal personer du ændrer og de følelser du sætter igang.

Ofte er der alt for få toiletter til for mange elever og toiletterne er utidsvarende. Vi har løsningerne til den uperfekte verden.

Vi har fokus på elevtrivsel og voksenadfærd. Målet er at få Danmarks bedste skoletoiletter. Vi kalder vores koncept for “Toilet Heaven”. Det er den oplevelse personale og elever skal opleve, når de går på toilettet.

Læs også hvad Frederiksberg Kommune skriver om Brave og evnen til at skabe trivsel på kommunens skoletoiletter

Krav til skoletoiletter og information​

Information om skoletoiletter. En brochure designet af Brave.Skoletoiletter og nudging. Nudging og skoletoiletter vinder priser. Brave hjælper folkeskolen med skoletoiletter. Brave fortæller om skoletoiletter
Få konsulenthjælp til skoletoiletter

Vi kender kravene til skoletoiletter. Du kan få et møde, hvor vi ser på din situation. Eller et foredrag om skoletoiletter, der vækker interessen hos elever og personalet.

Vi kan gennemgå alle aspekterne omkring skoletoiletter og udarbejder analyse af toiletforholdene, indretning, funktion, design, rengøring og vedligeholdstilstanden.

Du kan få udviklet en plan over krav, der skal stilles til skoletoiletterne i fremtiden og hvad du kan gøre på kort sigt.

Du kan få byggevejledninger og design til nye toiletter.

Vi kan tilbyde at arbejde med kulturen på skolen og ændre elevadfærde.

Gode skoletoiletter burde være en let opgave. Mange års erfaring med dette speciale fortæller en anden historie. Her kan du læse historien om “Videotesten” – så ved du at dine skoletoiletter er på rette vej.

Få konsulenthjælp til skoletoiletter

Toiletrapporten dokumenterer ægte trivsel

Skoletoiletter. Smiley-ordning til skoletoiletter. Brave er eksperter i skoletoiletter. Ulækre skoletoiletter og raportering. Få hjælp med skoletoiletter. www.toiletrapporten.

Når du skal udvikle trivsel på skoletoiletterne, kan du arbejde med analyseredskabet; Toiletrapporten. Den leverer dig en baselinemåling fra de lokale toiletter.

Den fortæller om trivsel før vi går i gang med dit projekt. Derefter kan du måle tilfredsheden efter vi har implementeret “Toilet Heaven”.

Med Toiletrapporten kan du vise ægte resultater. Du kan vise politikere, hvilken brugertilfredshed der er på din skole. Lærere, pædagoger og elever kan se resultatet og succesen kan let kommunikeres til forældrene. Måske synes du ikke det er nødvendigt? Men der findes rigtige gode begrundelser for at lave en baselineundersøgelse. Det skyldes at rigtig mange mennesker har holdninger til skoletoiletter, men rigtig mange mennesker kender ikke de fakta der er omkring skoletoiletter.

Fysiske forhold på skoletoiletterne

Nudging af børn i folkeskolen. Fremtidens skoletoiletter.Ulækre skoletoiletter - nu ganske lækre. Skoletoiletter DR. Nudging af børn er et særligt felt.

Der er forskellige krav til skoletoiletter afhængig af om du ser på indskolingen, mellemtrin og udskolingen.

Vi gennemgår toiletterne for indretning og udregner belastningstal for de enkelte toiletter.

Du får et klart overblik over skoletoiletterne. Så kender du kravet til skoletoiletterne. Nu ved du, hvor vi skal gøre en ekstra indsats for at minimere de økonomiske udfordringer med vedligehold, rengøring og hærværk.

Vi dokumenterer tilstanden således at der kan udarbejdes budgetter med forslag til forbedringer. Således kan du imødese krav til skoletoiletter.

Vedligehold af skoletoiletter

Vi undersøger vedligeholdstilstanden og leverer nye metoder for vedligehold.

Krav til skoletoiletter og krav om forebyggende vedligehold er vejen frem for at du opnår trivsel.

Du får en rapport over, hvad du skal gøre her og nu. Derefter får du en oversigt over, hvad du skal gøre på lang sigt for at få gode tal, i den nationale trivselsundersøgelse.

Vi taler med det lokale servicepersonale og vi har gode tips til mindre vedligehold og mere fokus på trivsel.

Når det tekniske servicepersonale ved, hvordan de skal servicere toiletterne smartere, daler omkostninger og mængden af hærværket.

Det er især vedligeholdspersonalet som skal kende kravet til skoletoiletter.

Stil krav til skoletoiletter og rengøring

prototype Ren folkeskole. Covid19. Kræver samarbejde med rengøringen og en øget forståelse for elever og folkeskolen.

Rengøringspersonalet, her i Ballerup Kommune, er vigtige medspillere i processen for at skabe bedre skoletoiletter. De skal også kende kravet til skoletoiletter.

Vi vurderer rengøringen og anviser nye metoder for rengøring.

Du får et grundigt overblik over grundrengøring. Grundrengøringen er en vurdering af alle de områder der skaber lugt og gener.

Dernæst vurderes mængden af daglig rengøring. Den daglige rengøring skal gøres korrekt og i en bestemt sekvens. Vi viser dig, hvordan du kan få meget mere rengøring på toilettet, for de samme penge. Det er overraskende hvilke niveauer der er for rengøring. Der er få skoler hvor rengøring ikke er et problem. Der er mange, som har problemer med at styre rengøring – derfor lugter toiletterne. 

Lærer, pædagoger og skoletoiletter

Brave konsulenter. Adfærdseksperter. Nudgingeksperter. Nudgingkonsulenter. Konsulentbureau Brave. Adfærdsdesign. Projekter i nudging og adfærd. Adfærdsdesign projekter.

Vi fortæller dig, hvordan du få bedre adfærd på toiletterne. Vidste du at kun 17% af alle indskolingselever vasker hænder? Det betyder at der er meget fæces på skolen og afledt sygdom. Mere viden til lærer og pædagoger sikre et bedre arbejdsmiljø og færre sygedage.

Iflg. hygiejnesygeplejesker kan hygiejnen mindst forbedres med 30%. For at knække smittekurven skal du blot have 20% af eleverne til at vaske hænder. Der er store læringsperspektiver for lærer og pædagoger at inddrage hygiejne i undervisningen og forklare elever: Hvorfor bliver hænderne rene når de får vand? Hvorfor papirhåndklæder er bedre end en håndtørre? Hvor mange gange skal et barn på toilettet? Viden er vejen til bedre toilethygiejne og mindre sygdom.

Skoleledere skal kende kravene til bedre skoletoiletter

Vi underviser i hvordan skoletoiletter skal prioriteres i tid, penge og kultur. Det er skoleledelsen som skal forstå det store økonomiske potentiale i rengøring, vedligehold og trivsel på skolen. Tænk, hvis du får færre klager over skoletoiletterne. Tænk, hvis du konkret kan fortælle – hvad I gør for at få bedre skoletoiletter og hvad I gør for at mindske inkontinens og social udsættelse når eleverne gør i bukserne. Nu arbejder du med ægte trivsel og har helt konkret adfærd der kan vises i handling. Det skaber respekt omkring skolen og personalet.

Elevadfærd der sikrer bedre hygiejne og trivsel

Ulækre skoletoiletter. Skoletoiletter vinder brave. DR viser alt om skoletoiletter udviklet af Brave.

Vi får elever til at passe på toiletterne. De tager aktivt interesse i toiletterne. Du skal forestille dig at eleverne hjælper hinanden til, at passe på toiletterne, så de opleves rene og attraktive. Eleverne beskytter hinanden og hjælper hinanden til at få optimalt trivsel på toiletterne. Hvis der er noget galt på toilettet henter de hjælp med det samme. Det sikre gode toiletter og god adfærd.

Brave understøtter med andre ord design af skoletoiletter og menneskeadfærd. Vores arbejdsmetoder er:

  • Nudging
  • Adfærdsdesign
  • Service-redesign
  • Byg og design
  • Renovering af skoletoiletter

Nudging er en metode til at hjælpe elever med at huske og udføre handlinger på toilettet, de normalt vil glemme.

Verdens mest berømte nudge er “Fluen i urinalet” – så drengene har noget at skyde efter. Det giver 80% mindre urin på gulvet. Men vi sætter aldrig fluer i toilettet. Vi anvender en skydeskive. Hvis eleverne skal opfatte toiletterne som rene – skal vi også designe verden så den ser ren ud. Det gør en spyflue i toilette ikke.

Vi anvender en række nudgingelementer der skaber trivsel blandt eleverne. Herunder musik og hjælpeinstruktioner, så eleverne får 1) trukket ud i toilettet, 2) vasket hænder, 3) tørret hænder.

Vi er specialister i skoletoiletter

Brave er specialister i nudging og adfærdsdesign. Egenskaber der er uundværlige i forbindelse med frivillig adfærd blandt børn og voksne. Vi anvender i høj grad nudging når vi arbejder med folkeskolen.

Se hvordan TV2 Øst fortæller om vores nudging på skoletoiletterne på Borgerskolen. Her får du en fantastisk kommentar omkring skydeskiven udviklet af Braves designteam:

Vi arbejder professionelt med adfærdsdesign. Adfærdsdesign er design af omgivelserne som skaber en konkret adfærd.

Vi sørger for at eleverne oplever ældre toiletter som attraktive. F.eks. maler vi toiletter i afdæmpede farver for at bremse hastigheden på eleverne. Vi arbejder med forskellig arkitektur der skaber mindfullness på toiletterne. Vores koncept hedder Toilet Heaven Ro. Det skaber ro til at gøre det de skal, i et tempo, således at eleverne ikke glemmer de vigtigste funktionerne på toilettet.

Service-redesign er en metode til at vedligeholde og rengøre toiletterne. Ved at arbejde forebyggende i forhold til skoletoiletter kan du få større tilfredshed blandt rengørings- og servicepersonalet. Vi viser vejen til, hvordan personalet hurtigere kan reagere på udfordringer skabt af eleverne. Således vil elever opleve at toiletterne er rene, trygge og i en ordentligt tilstand. Det sikrer at de skriver at de er tilfreds med skolens toiletter, i den nationale trivselsmåling.

Skal du bygge nye toiletter?

Når du har opført nye flotte toiletter kommer der gode tal i den nationale trivselsmåling.

Det er desvære en påstand, der ikke er korrekt. Vi har evidens for at det ikke hjælper kun at bygge nyt og bygge efter den traditionelle skabelon, for skoletoiletter.

Skal du bygge nye toiletter skal de indrettes lidt anderledes end du plejer. Vi hjælper dig igennem byggeprocessen og får hele skolekulturen til at fungere sammen med skoletoiletterne.

Skoletoiletdagen. Ulækre skoletoiletter. Brave deltager på skoletoiletdagen. Skoletoiletdagen og nudging. Ashley Brereton er ekspert i skoletoiletter. Konsulent i skoletoiletter. Hjælp til skoletoiletter.
Har du gamle toiletter du gerne vil renovere?

Vi er ekspert i at gøre eksisterende toiletter attraktive. Vi kommer med nye ideer til farver, materialer og funktioner. Vi tager højde for dit budget og de resultater du vil skabe.

Vi levere plantegninger, designplaner, belysningsforslag, ventilationsforslag, vådrums-døre, viden om sæbedispensere og hvilke skraldespande du skal vælge.

Vi levere budgetter og byggeplaner og hjælper med at få danmarks bedste skoletoiletter.

Vil du vide mere så gå til vores specielle portal som kun omhandler nudging på siden: nudging.nu

Danmarks bedste skoletoiletter

Vi hjælper typiske folkeskoler med at skabe danmarks bedste skoletoiletter.

Vi kan dokumentere 70% tilfredshed på skoletoiletterne. Mange folkeskoler har kun ca. 10% tilfredshed med skoletoiletterne i den nationale trivselsmåling.

Vi forstår at arbejde med alle interessenterne omkring skoletoiletter. Vi konsulterer lærer, elever, AMR, TR mv. på skolen.

Vi samarbejder med Teknik og miljø, hygiejnesygeplejesker, rengøringsselskaber og indkøbsafdelingen. Vi kommunikerer med forældre, elever, politikere og andre interessenter for at skabe Danmarks bedste skoletoiletter.

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.