Krav til skoletoiletter. Få hjælp hos Brave til bedre skoletoiletter

Krav til skoletoiletter og hjælp til adfærdsændringer

Krav til skoletoiletter kan være omfattende. Vi hjælper folkeskolen med at få bedre toiletter og få elever til at passe på skoletoiletterne. Forældre og politikere stiller krav til skoletoiletter. Vi hjælper med at opfylde kravene og ved, hvordan skolen opnår høje tal i den nationale trivselsmåling.

Stil krav til skoletoiletter og byt med økonomiske resultater og trivsel

  • Vi ændrer adfærd på eleverne, således at der opnås bedre hygiejne og mindre hærværk
  • Vi hjælper med etablering og renovering af ældre toiletter til 1/3 af prisen, iforhold til nyetablering af toiletter
  • Vi udvikler en ny toiletkultur der skaber 70% tilfredshed på den nationale trivselsundersøgelse

Du er velkommen til at ringe og høre, hvordan vi arbejder med skoletoiletter. Stil krav til skoletoiletter og skab trivsel i den danske folkeskole.

T: 6086 2011
E: go@brave.dk

Læs også: Brave vinder hygiejneprisen for skoletoiletter sammen med Ballerup Kommune på Christiansborg Slot

Krav til skoletoiletter og trivsel i folkeskolen

Politiken skriver om Bravs arbejde med trivsel i folkeskolen og bedre skoletoiletter
Politiken skriver om Braves arbejde med trivsel i folkeskolen og bedre skoletoiletter

 

Skoletoiletterne i folkeskolen møder kritik. Det er ikke uden grund. Ofte får eleverne skylden for dårlige skoletoiletter. Men det er kun den halve sandhed. For at opnå trivsel i folkeskolen skal alle elementer omkring skoletoiletter belyses. Krav til skoletoiletter er omfattende.

Brave er eksperter i skoletoiletter. Vi ser årligt mange hundrede skoletoiletter og kender problemerne. Der er ikke en hurtig genvej til gode skoletoiletter og bedre trivsel i folkeskolen. Men vi kan vise vejen og vi skaber store resultater. Du kan opnå høj trivsel i den nationale trivselsundersøgelse og gode økonomiske resultater, som følge af mindre hærværk og smartere rengøring på skoletoiletterne.

Hos Brave får du erfaring fra rigtig mange folkeskoler. Vi kender de nye krav til skoletoiletter. Vi samarbejder ofte med de byggeansvarlige og rengøringsansvarlige fra rådhuset og koordinere indsatsen i skolen med ledelsen, servicepersonalet, lærer og pædagoger for at opnå de værdipolitiske mål, at skabe ægte trivsel i folkeskolen, ikke kun i ord, men i handling.

Se også TV2′ beskrivelse af skoletoiletter og galleri af ulækre skoletoiletter. En samling billeder leveret af Brave.

 

Fokus på ægte trivsel i folkeskolen

Krav til skoletoiletter og krav til elever
Ofte er det i indskolingen der er flest problemer med skoletoiletter. Billede fra en af de 6 folkeskoler i Sorø Kommune, som Brave har arbejdet med.

 

Brave hjælper skoler med at få bedre skoletoiletter og med at skabe ægte trivsel i folkeskolen. På den ene side er der store krav til skoletoiletter, men på den anden side er resultatet mindre sygdom, større glæde og god økonomi. Vi gennemgår alle aspekter af at drive et skoletoilet – vi kan vejlede dig i, hvilke krav til skoletoilete du skal opfylde og vi kender de virkelige forhold.

Ofte er der alt for få toiletter til for mange elever og toiletterne er utilsvarende. Men vi har løsningerne til den uperfekte verden. Vi har fokus på elevtrivsel og voksenadfærd. Målet er at få Danmarks bedste toiletter. Vi kalder det vores koncept for “Toilet Heaven”. Det er den oplevelse personale og elever skal opleve, når de går på toilettet.

 

Krav til skoletoiletter og information

Krav til toiletter. Informationsmateriale om skoletoiletter til lærer og pædagoger
Informationsmateriale om skoletoiletter til lærer, pædagoger og forældrer.

 

Få konsulenthjælp til skoletoiletter. Vi kender kravet til skoletoiletter. Du kan få et enkelt møde, hvor vi ser på din situation. Du kan få et møde eller et foredrag om skoletoiletter, der vække interessen hos elever og personalet. Vi kan gennemgår alle aspekterne omkring skoletoiletter og udarbejde analyse af toiletforholdene, indretning, funktion, design,rengøring og vedligeholdstilstanden. Du kan få udviklet en plan over krav, der skal stilles til skoletoiletterne i fremtiden og hvad du kan gøre på kort sigt. Du kan få byggevejledninger og design til nye toiletter. Vi kan tilbyde at arbejde med kulturen på skolen og ændre elevadfærden.

Toiletrapporten dokumenterer ægte trivsel

Tryk her og se Toiletrapporten “er toilettet godt”. Prøv selv hvordan du måler trivsel på skoletoiletterne. Data opsamles og leveres i en rapport.

 

Når du skal udvikle trivsel på skoletoiletterne, kan du arbejde med analyseredskabet; Toiletrapporten. Den leverer dig en baselinemåling fra de lokale toiletter. Den fortæller om trivsel før vi går i gang med dit projekt. Derefter kan du måle tilfredsheden efter vi har implementeret  “Toilet Heaven”.  Med Toiletrapporten kan du vise ægte resultater. Du kan vise  politikere, hvilken brugertilfredshed der er på din skole. Lære, pædagoger og elever kan se resultatet og succesen kan let kommunikeres til forældrene.

 

Fysiske forhold på skoletoiletterne

Der er forskellige krav til skoletoiletter afhængig af om du ser på indskolingen, mellemtrin og udskolingen
Der er forskellige krav til skoletoiletter afhængig af om du ser på indskolingen, mellemtrin og udskolingen

 

Vi gennemgår toiletterne for indretning og udregner belastningstal for de enkelte toiletter. Du får et klart overblik over skoletoiletterne. Så kender du kravet til skoletoiletterne. Nu ved du, hvor vi skal gøre en ekstra indsats for at minimere de økonomiske udfordringer med vedligehold, rengøring og hærværk. Vi dokumentere tilstanden således at der kan udarbejdes budgetter med forslag til
forbedringer. Således kan du imødes krav til skoletoiletter.

 

Vedligehold af skoletoiletter

Vi undersøger vedligeholdstilstanden og leverer nye metoder for vedligehold. Krav til skoletoiletter og krav om forebyggende vedligehold er vejen frem for at du opnår trivsel. Du får en rapport over, hvad du skal gøre her og nu. Derefter får du en oversigt over, hvad du skal gøre på lang sigt for at få gode tal, i den nationale trivselsundersøgelse. Vi taler med det lokale servicepersonale og vi har gode tips til mindre vedligehold og mere fokus på trivsel. Når det tekniske servicepersonale ved, hvordan de skal servicere toiletterne smartere, daler omkostninger og mængden af hærværket. Det er især vedligeholdspersonalet som skal kende kravet til skoletoiletter.

 

Rengøring af skoletoiletter

Krav til skoletoiletter og krav til rengøring
Samarbejde med rengøringspersonalet i Ballerup Kommune. Rengøringspersonalet er vigtige medspillere i processen for at skabe bedre skoletoiletter. De skal også kende kravet til skoletoiletter.

 

Vi vurderer rengøringen og anviser nye metoder for rengøring. Du får et grundigt overblik over grundrengøring. Grundrengøringen er en vurdering af alle de områder der skaber lugt og gener. Dernæst vurderes mængden af daglig rengøring. Den daglige rengøring skal gøres korrekt og i en bestemt sekvens. Vi viser dig, hvordan du kan få meget mere rengøring på toilettet for de samme penge.

Læs også: Brave vinder Rengøringsprisen

 

Lærer og pædagoger

Braves projekter med skoletoiletter bliver beskrevet i bogen om 30 metoder til trivsel i folkeskolen.
Braves projekter med skoletoiletter bliver beskrevet i bogen om 30 metoder til trivsel i folkeskolen. På billede ses konsulenter fra Brave. Lasse Clement, Stig Hartmann og Ashley Brereton.

 

Vi fortæller dig, hvordan du få bedre adfærd på toiletterne. Vidste du at kun 17% af alle indskolingselever vasker hænder? Det betyder at der er meget fæces på skolen og afledt sygdom. Mere viden til lærer og pædagoger sikre et bedre arbejdsmiljø og færre sygedage.

Iflg. hygiejnesygeplejesker kan hygiejnen mindst forbedres med 30%. For at knække smittekurven skal du blot have 20% af eleverne til at vaske hænder. Der er store læringsperspektiver for lærer og pædagoger at inddrage hygiejne i undervisningen og forklare elever: Hvorfor bliver hænderne rene når de får vand? Hvorfor papirhåndklæder er bedre end en håndtørre? Hvor mange gange skal et barn på toilettet? Viden er vejen til bedre toilethygiejne og mindre sygdom.

Se også hvordan vi får større hygiejne i Lejre Kommune

Skoleledere skal kende kravene til bedre skoletoiletter

Vi underviser i hvordan skoletoiletter skal prioriteres i tid, penge og kultur. Det er skoleledelsen som skal forstå det store økonomiske potentiale i rengøring, vedligehold og trivsel på skolen. Tænk, hvis du får færre klager over skoletoiletterne. Tænk, hvis du konkret kan fortælle – hvad I gør for at få bedre skoletoiletter og hvad I gør for at mindske inkontinens og social udsættelse når eleverne gør i bukserne. Nu arbejder du med ægte trivsel og har helt konkret adfærd der kan vises i handling. Det skaber respekt omkring skolen og personalet.

Elevadfærd der sikre bedre hygiejne og trivsel

Danmarks Radio beskriver skoletoiletter som Brave har udviklet i Ballerup kommune
Se Danmarks Radio beskriver skoletoiletter som Brave har udviklet i Ballerup kommune. Brave står for design og renovering af de ældre toiletter. Implementering af Miljøteams og får en trivsel på 70%.

 

Vi får elever til at passe på toiletterne. De tager aktivt interesse i toiletterne. Du skal forestille dig at eleverne hjælper hinanden til, at passe på toiletterne, så de opleves rene og attraktive. Eleverne beskytter hinanden og hjælper hinanden til at få optimalt trivsel på toiletterne. Hvis der er noget galt på toilettet henter de hjælp med det samme. Det sikre gode toiletter og god adfærd.

Brave understøtter med andre ord design af skoletoiletter og menneskeadfærd. Vores arbejdsmetoder er:

  • Nudging
  • Adfærdsdesign
  • Service-redesign
  • Byg og design
  • Renovering af skoletoiletter

Nudging er en metode til at hjælpe elever med at huske og udføre handlinger på toilettet, de normalt vil glemme. Verdens mest berømte nudge er “Fluen i urinalet” – så drengene har noget at skyde efter. Det giver 80% mindre urin på gulvet. Men vi sætter aldrig fluer i toilettet. Vi anvender en skydeskive. Hvis eleverne skal opfatte toiletterne som rene – skal vi også designe verden så den ser ren ud. Det gør en spyflue i toilette ikke. Vi anvender en række nudgingelementer der skaber trivsel blandt eleverne. Herunder musik og hjælpeinstruktioner, så eleverne får 1) trukket ud i toilettet, 2) vasket hænder, 3) tørret hænder.

Se hvordan TV2 Øst fortæller om vores nudging på skoletoiletterne på Borgerskolen. Her får du en fantastisk kommentar omkring skydeskiven udviklet af Braves designteam:

Brave er specialister i nudging og adfærdsdesign. Egenskaber der er uundværlige i forbindelse med frivillig adfærd blandt børn og voksne. Vi anvender i høj grad nudging når vi arbejder med folkeskolen.

Vil du vide mere så gå til vores specielle portal som kun omhandler nudging på siden: nudging.nu.

Læs også hvordan 3000 børn gør rent frivilligt vha. nudging

Vi arbejder professionelt med adfærdsdesign. Adfærdsdesign er design af omgivelserne som skaber en konkret adfærd. Vi sørger for at eleverne oplever ældre toiletter som attraktive. F.eks. maler vi toiletter i afdæmpede farver for at bremse hastigheden på eleverne. Vi arbejder med forskellig arkitektur der skaber mindfullness på toiletterne. Vores koncept hedder Toilet Heaven Ro. Det skaber ro til at gøre det de skal, i et tempo, således at eleverne ikke glemme de vigtigste funktionerne på toilettet.

Service-redesign er en metode til at vedligeholde og rengøre toiletterne. Ved at arbejde forebyggende i forhold til skoletoiletter kan du få større tilfredshed blandt rengørings- og servicepersonalet.  Vi viser vejen til, hvordan personalet hurtigere kan reagere på udfordringer skabt af eleverne. Således vil elever opleve at toiletterne er rene, trykke og i en ordentligt tilstand. Det sikrer at de skriver at de er tilfreds med skolens toiletter, i den nationale trivselsmåling.

Skal du bygge nye toiletter? Når du har opførst nye flotte toiletter kommer der gode tal i den nationale trivselsmåling. Det er desvære en påstand, der ikke er korrekt. Vi har evidens for at det ikke hjælper kun at bygge nyt og bygge efter den traditionelle skabelon, for skoletoiletter. Skal du bygge nye toiletter skal de indrettes lidt anderledes end du plejer. Vi hjælper dig igennem byggeprocessen og får hele skolekulturen til at fungere sammen med skoletoiletterne.

Har du gamle toiletter du gerne vil renovere? Vi er ekspert i at gøre eksisterende toiletter attraktive. Vi kommer med nye ideer til farver, materialer og funktioner. Vi tager højde for dit budget og de resultater du vil skabe. Vi levere plantegninger, designplaner, belysningsforslag, ventilationsforslag, vådrumsdører, viden om sæbedispenser og hvilke skraldespande du skal vælge. Vi levere budgetter og byggeplaner og hjælper med at få danmarks bedste skoletoiletter.

 

Skoletoiletter af Brave. Før og efter design
Tryk her og se før og efterbillede af entré til 8 toiletter på en skole i Frederiksberg kommune. Tryk på billedet og læs hvordan vi arbejder med renovering af ældre toiletter.

 

Danmarks bedste skoletoiletter

Vi hjælper typiske folkeskoler med at skabe danmarks bedste skoletoiletter. Vi kan dokumentere 70% tilfredshed på skoletoiletterne. Mange folkeskoler har kun ca. 10% tilfredshed med skoletoiletterne i den nationale trivselsmåling. Vi forstå at arbejde med alle interessenterne omkring skoletoiletter. Vi konsulterer lærer, elever, AMR, TR mv. på skolen. Vi samarbejder med Teknik og miljø, hygiejnesygeplejesker, rengøringsselskaber og indkøbsafdelingen. Vi kommunikerer med forældre, elever, politikere og andre interessenter for at skabe Danmarks bedste skoletoiletter.

Du er meget velkommen til at kontakt Brave – Så kan du få mere information om hvordan du kommer igang.
T: 5056 4248
E: go@brave.dk

Brave. Vi skaber en bedre verden.
Skrevet af Ashley Brereton

Brave er eksperter i skoletoiletter: