Design af skoletoiletter

Skoletoiletter kræver viden om rengøring, design, byggeri og skolekultur.

Vi rådgiver i byggeprocessen så du får korrekte skoletoiletter.

Vi designer og bygger skoletoiletter, børneadfærd og rengøringsprocesser.

Brave har over 15 års erfaring med skoletoiletter. 

Design af skoletoiletter med adfærdsdesign

Før
Design af skoletoiletter. Her på Skolen ved Søerne på den gule gang Efter
Vi hjælper lærere, elever og ledelse med at få Danmarks bedste skoletoiletter. Kontakt Brave og tal skoletoiletter. Vi hjælper bygherre, rengøringsansvarlige, skolekonsulenter og lærere og elever med at bygge Danmarks bedste skoletoiletter.
 • Rådgivning om arkitektur og design af skoletoiletter
 • Metoder til bedre rengøring og vedlighold af skoletoiletter
 • Konkret design og strategi for skoletoiletter

Hos Brave har vi 15 års erfaring med indretning af toiletter, toilet-make-over og vi ved, hvordan du ændrer toiletkulturen på din skole.

Vi kalder vores koncept for Toilet Heaven – for det er sådan det skal føles – at komme på skolens toilet.

Skoletoiletter handler om meget mere end design. Det handler også om at skabe personlighed og wayfinding eller navigation i de store skoler.

Elever skal have et klart holdepunkt. Et sted der er deres, før de begynder at tage interesse i lokalerne og den adfærd de har omkring toiletterne.

Billederne nedenfor viser, hvordan farver skaber navigation på en skole. Der er ingen tvivl om at du er på gul, rød eller gul etage. Samtidigt er ikonerne lette at aflæse selv for små børn.

Fremtidens Skoletoiletter med nudging og adfærdsdesign. Renovering af skoletoiletter. Design af skoletoiletter. Gule toiletter på Frederiksberg
Skoletoiletter på folkeskole. Fremtidens skoletoiletter anvender adfærdsdesign. Udført af Brave
Fremtidens skoletoiletter med adfærdsdesign. Hvide skoletoiletter. Design lavet af Brave

Byggerådgivning og design af skoletoiletter

Fremtidens skoletoiletter. Design og nye skoletoiletter. Skoletoiletter med adfærdsdesign og nudging. Skoletoiletter designet af Brave.
Byggerådgivning til skoletoiletter af Brave

Brave fungerer som rådgiver og hjælper bygherre med projektstyring. Vi designer og kommer med forslag til layout, arkitektur, materialer mv. på skoler for at skabe en bestemt adfærd.

– Toiletter
– Urinaler
– Håndvaske
– Blandingsbatterier
– Type af dører
– Typer  af låse
– Papir eller varmluft
– Ventilation
– Gulve
– Farver
– Spejle
– Lys
– Lyddæmpning
– Musik

Der er mange overvejelser, når du ønsker at skabe en bestemt adfærd i gennem design af rum. Ud over at skabe den ønsket adfærd hos eleverne, skal rummet være let at vedligeholde, rengøre, holbare og estetiske.

Funktioner som håndvask, blandingsbatteri, håndpapir mv. skal opfylde krav om en helt bestemt ønsket adfærd. Derfor skal der være fuld fokus på adfærd blandt elever, lærer, pædagoger m.m. for at opnå den ønsket effekt.

Skoletoiletter med personlighed

Ulækre skoletoiletter. Skoletoiletter på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune og skoletoiletter. Skoletoiletter og nudging. Design og udførsel af Brave

Igennem upcycling og adfærdsdesign skaber vi nye skoletoiletter. Vi har fokus på bæredygtighed og udnyttelse af de eksisterende lokaler. Resultatet er skoletoiletter der er præget af ægte personlighed.

Personlighed er nøglen til at skabe en holdning til skoletoiletterne. Mennesker har svært ved at få tilknytning til anonyme rum eller rum, der er evige gentagelser af hinanden.

Se blot på ghettobyggeri, med endeløse gentagelser af samme firkantet design. Det kalder på hærværk og råber på kedsomhed og destruktiv handling.

Når vi designer skoletoiletter, kræver vi individualitet, nærvær og ægte personlighed. Uden personlighed i arkitekturen, så kan du ikke få eleverne til at føle, at de skal passe på skoletoiletterne.

Fremtidens skoletoiletter. Nudging med fodspor i skolen. Nudging udført af Brave. Kommunikationsstrategi og nudging. Skoletoiletter.
Nudging er et kærligt puf i den rigtige retning​

Eleverne skal passe på skoletoiletterne. Hele processen omkring skoletoiletter skal understøttes af nudging og adfærdsdesign. 

I vores designprocesser indbygger vi god adfærd. Der er instruktioner omkring hygiejne og dejlig musik med stemmer, der hjælper eleverne til at gøre det rigtige.

Vi sørger for at eleverne får vasket hænder og at toiletterne efterlades pæne.

På billederne ser du grønne toiletter og gule lofter med lamper. Det er ikke tilfældigt. Det er ikke blot et designtrick for at opfriske gamle toiletter.

Nudging og navigation. Skole på Frederiksberg – Banen gårdtoiletter. Fra ulækre skoletoiletter til lækre skoletoiletter. Navigation af skoletoiletter.

Det er en bevist strategi for at få eleverne til at bruge toiletterne, som befinder sig i en kælder.

Nudging af elever kræver en forståelse af kommunikation og omgivelsernes indflydelse. I dette tilfælde vil vi have elever til at bruge måtte inden de går videre.

I stedet for at lægge en traditionel grå og sort måtte, har vi designet en tydelig måtte og personlig måtte. Den fremhævet, hvad eleverne skal gøre på måtten.

Vi kommunikerer positivt og i øjenhøjde. Derfor står der “Hop på mig – du må godt”. Der står ikke: Tør fødderne inden du går ind. Når vi arbejder med nudging, anvender vi positiv psykologi for at fremme frivillig adfærd frem for påbud og løftede pegefingre.

Grundlæggende arbejder vi med at tale pænt til mennesker for at fremme frivillig adfærd, således at det ikke er nødvendig med overvågning, straf eller belønning.

Funktion trumfer design, men design vinder

Rene toiletter er essentielt. WC, håndvaske, væg-overflader, døre m.m skal være lette at rengøre. Vi tænker i helstøbte gulve og toiletter der har få overflader. Vi hjælper dig med rengøringstips og hygiejneforhold, der sikrer at bakterier og smitte mindskes.

Belastningen på en skole er enorm. Derfor skal materialerne være holdbare. De skal ikke alene være holdbare, men de skal designes således at de fremmer en god adfærd, som kan måles på bundlinjen i forhold til rengøring og vedligehold.

Toiletterne skal være lette at vedligeholde. Reparationer skal kunne udføres med standardkomponenter og vi udarbejder gerne en strategi for forebyggende vedligehold.

Original
Fremtidens skoletoiletter. Skoletoiletter designes af Brave. Her ser du entre til et skoletoilet. Visualisering

Hvordan skal de nye skoletoiletter se ud? 

Det er svært at forestille sig, hvordan de nye eller renoverede toiletter ser ud efter de er designet.  

Derfor arbejder Brave med konkret visualisering. Nu kan du få en klar fornemmelse af, hvordan toiletterne kommer til at se ud. 

Til højre ser du et billede som er en visualisering af, hvordan toiletterne kunne se ud. trækker du i pilen kan du se original billedet. 

Nedenfor ser du et udsnit af billeder der viser, hvordan det ser ud  i dag.

Problemer med trivselsundersøgelsen?

Skoletoiletter. Smiley-ordning til skoletoiletter. Brave er eksperter i skoletoiletter. Ulækre skoletoiletter og raportering. Få hjælp med skoletoiletter. www.toiletrapporten.

Brave hjælper skoler med at retfærdiggøre i investeringen i nye skoletoiletter. 

Vi undersøger trivslen før og efter et projekt med nye eller renoverede skoletoiletter. 

Vi udfører lokale trivselsundersøgelser, så du kan dokumentere effekten af dine investeringer i nye skoletoiletter.

Gangareal på skolen er blevet malet og gjort interssant. Skoletoiletterne er blevet renoveret af Brave.

Skab trivsel med Toilet Heaven

Toilet Heaven er et koncept der skaber større trivsel på skoletoiletterne. Toilet Heaven kommer rundt om samtlige problemerne med skoletoiletter og er et varigt indsatsområde:

 • Indretning og design af skoletoiletter.
 • Rengørings- og serviceniveau.
 • Lærer- og elevadfærd.
 • Virksomhedsledelse.
 • Forældrekommunikation

Det er ikke altid nødvendigt med helt nye toiletter. De fleste af vores skoletoiletter er en designopkvalificering eller en såkaldt overhaling af toiletterne. Det er en stærk økonomisk måde at gøre flere toiletter attraktive.

Se nedstående før og efter billeder:

Danmarks bedste skoletoiletter

Danmarks bedste skoletoiletter handler i virkeligheden om trivsel i folkeskolen og hygiejne. Bedre toilethygiejne giver mindre sygdom, mere ro og koncentration i undervisningen.

Samtidigt er Toilet Heaven et bedre image for folkeskolen.

Her har vi lavet ny storytelling til skoletoiletterne. Denne gang hedder “Det Røde Hav”. Dertil er der lavet lyd og dejlig musik der passer til temaet. Resultatet er at de bobler med trivsel blandt eleverne. 

Frederiksberg Kommune er på forkant med børnetrivsel

Skoletoiletter. Adfærdsdesign giver Danmarks bedste skoletoiletter​. Et yderst vellykket projekt.

At designe skoletoiletter er en kunst. Men for at skabe trivsel på skoletoiletterne skal skolepersonalet og eleverne involveres. Vi lytter på lærere og elever. Vi designer løsninger på baggrund af deres input.

Vi etablerer Miljøteams som fejer gulvet, samler papir op med tang og spørger eleverne – har du vasket hænder? Med andre ord så skaber vi en bedre verden gennem en ny kultur på skolen.

" Jeg troede ikke, at der var en løsning på beskidte skoletoiletter. Vi har jo prøvet alt muligt. Men så kom I forbi (Brave) og viste, at man godt kan lave et godt toiletmiljø for børn. Ligemeget hvor fine eller nye toiletter man har, så kommer børn til at tisse ved siden af. Det sker hvert fjerde eller femte gang at der tisses ved siden af. Men nu har vi fået en rutine for, hvordan vi kan tørre op og så er det vigtigt at have en tang, så man kan samle papir op. Det har kæmpe betydning at børn har en måde at handle på. De kan se at de får løst deres problemer. Hele nudgingen er fantastisk."

Specialist i skoletoiletter
Ditte Erlandsen
Pædagog, Skolen ved søerne

Vi gør det med adfærdsdesign og servicemanagement

Ashley Brereton er nudgingekspert og adfærdsarkitekt

Ring 5056 4248 og hør, hvordan vi kan kan hjælpe dig med at bruge adfærdsdesign til at øge hygiejnen på din arbejdsplads.

Hos Brave får du en erfaren konsulent i skoletoiletter. Du får en projektleder og designer der hjælper dig med at skabe en skole.  Vi skaber et bedre et bedre arbejdsmiljø og trivsel.

Vores speciale er adfærdsdesign. Adfærdsdesign er en metodik til at skabe forandring ved at ændre omgivelserne. Den er også kendt som nudging.

Servicemanagement, og især service-redesign, handler om at ændre den service du lever, således at det opleves som “høj kvalitet”. Vi analysere de underliggende forhold omkring vedligehold, rengøring og drift af skoletoiletter.

Vi kalder vores projekt for Toilet Heaven. Her vil du opleve, at du kan opnå store besparelser, glade elever, lærere og forældre.  Det hele resulterer i et flot niveau som du kan aflæse i den nationale trivselsmåling.

Skoletoiletter-let-renovering af Brave. Skoletoiletter i farven lyseblå

Let renovering af skoletoiletter

Renovering af skoletoiletter kan også gøres let nemt og billigt. 

 • Farvekodning af skoletoiletter
 • Let vedligehold af VVS
 • Navngivning af døre

Vi giver toiletterne en frisk farve og ekstra rengøring. Med en vedligeholdsstrategi for skoletoiletter kan du strække de ældre skoletoiletter lidt længere.

Fremtidens skoletoiletter

Fremtidens Skoletoiletter skal vises i farver og lette materialer. Fremtidens skoletoilet behøver ikke være i sort og hvid, men kan kombineres med mange farver. Fremtidens skoletoilet designet af firmaet Brave

Fremtidens skoletoiletter behøver ikke kun at være sorte, hvide og grå. Kom og design fremtidens skoletoiletter med os. Sammen finder vi farver, grundplan, håndvaske og toiletter.

Fremtidens skoletoiletter kan kombineres med flotte komplementærfarver på enkelte vægge. Det er en enkel måde at gøre skoletoiletter attraktive.

Vådrumspaneler kan afspejle naturlig træ eller flotte klare farver. Fordelen vedvådrumspaneler er, at de let kan karmuflere eksisterende vægger. Det er en økonomisk og fleksibel løsning for mange skoler, der vi bygge fremtidens skoletoiletter i eksisterende bygninger.

Vådrumspanelerne er miljøcertificeret. Vi anvender miljøvenlige paneler i 70 % rene, PEFC-godkendte træsorter.

Ved hjælp af lette vægge og farvede gulve, kan vi designe meget spændende rumdesign. Nedenstående design er baseret på lette paneler og hedder Bifrost, designet af Brave.

 

Modtag 9 gratis lektioner i nudgingFå redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.

Vi vil gerne ringe til dig