skoletoiletter

Vi hjælper byggerådgiver og skoleledelse med skoletoiletter

Få langtidsholdbare skoletoiletter

Du kan få hjælp til:

Toilet Heaven

Vi kalder vores koncept for Toilet Heaven – for det er sådan det skal føles – at komme på skolens toilet. Toilet Heaven handler om arkitektur og mennesker. 

Skoletoiletter handler om meget mere end design. Det handler også om at skabe personlighed og wayfinding i de store skoler. 

Elever skal have et klart holdepunkt. Et sted der er deres, før de begynder at tage interesse i lokalerne og den adfærd de har omkring toiletterne.

Resultatet er holdbare skoletoiletter. Det er godt for eleverne og det er godt for økonomien på den enkelte skole. 

Book et besøg

Begynd med et besøg på skolen.
Her taler vi om skoletoiletter og får noteret, hvad der er galt.

Det er en god start.
go@brave.dk

Funktion trumfer design, men design vinder

Skoletoiletter og design. Registrering af fejl og mangler på skoletoiletter. Brave

Hvordan skal de nye skoletoiletter se ud?

Det er svært at forestille sig, hvordan de nye eller renoverede toiletter ser ud efter de er designet.

Derfor arbejder Brave med konkret visualisering. Nu kan du få en klar fornemmelse af, hvordan toiletterne kommer til at se ud.

Nedenfor ser du et billede som er en visualisering af, hvordan toiletterne kunne se ud. Trækker du i pilen kan du se original billedet.

Rene toilette er essentielt. WC, håndvaske, væg-overflader, døre m.m skal være lette at rengøre. Vi tænker i helstøbte gulve og toiletter der har få overflader. Vi hjælper dig med rengøringstips og hygiejneforhold, der sikrer at bakterier og smitte mindskes.

Original

Visualisering

Visualisering 2

test farver

 

Belastningen på en skole er enorm. Derfor skal materialerne være holdbare. De skal ikke alene være holdbare, men de skal designes således at de fremmer en god adfærd, som kan måles på bundlinjen i forhold til rengøring og vedligehold.

Toiletterne skal være lette at vedligeholde. Reparationer skal kunne udføres med standardkomponenter og vi udarbejder gerne en strategi for forebyggende vedligehold.

Book et foredrag ...

og lær om nudging, skoletoiletter og trivsel,
Adfærdsdesign og pædagogik.
Foredraget egner sig godt til byg, ledelse, lærer og pædagoger
go@brave.dk

Byggerådgivning og design af skoletoiletter

Byggerådgivning af skoletoiletter af Brave

Brave fungerer som rådgiver og hjælper bygherre med projektstyring. Vi designer og kommer med forslag til layout, arkitektur, materialer mv. på skoler for at skabe en bestemt adfærd.

 • Toiletter
 • Urinaler
 • Håndvaske
 • Blandingsbatterier
 • Typer af døre
 • Typer af låse
 • Papir eller varmluft
 • Ventilation
 • Gulve
 • Farver
 • Spejle
 • Lys
 • Lyddæmpning
 • Musik

Der er mange overvejelser, når du ønsker at skabe en bestemt adfærd i gennem design af rum. Ud over at skabe den ønsket adfærd hos eleverne, skal rummet være let at vedligeholde, rengøre, holdbare og estetiske.

Funktioner som håndvask, blandingsbatteri, håndpapir mv. skal opfylde krav om en helt bestemt ønsket adfærd. Derfor skal der være fuld fokus på adfærd blandt elever, lærer, pædagoger m.m. for at opnå den ønsket effekt.

Skoleledelsen får hjælp fra adfærdsdesigner

Hos Brave får du en erfaren konsulent i skoletoiletter. Du får en projektleder og designer der hjælper dig med at skabe en skole. Vi skaber et bedre et bedre arbejdsmiljø og trivsel.

Vores speciale er adfærdsdesign. Adfærdsdesign er en metodik til at skabe forandring ved at ændre omgivelserne. Den er også kendt som nudging. En del af arbejdsprocessen er involvering af:

 • Elever
 • Teknisk service
 • Rengøringsservice
 • Lærer og pædagoger

Servicemanagement, og især service-redesign, handler om at ændre den service du lever, således at det opleves som “høj kvalitet”. Vi analysere de underliggende forhold omkring vedligehold, rengøring og drift af skoletoiletter.

Vi kalder vores projekt for Toilet Heaven. Her vil du opleve, at du kan opnå store besparelser, glade elever, lærere og forældre. Det hele resulterer i et flot niveau som du kan aflæse i den nationale trivselsmåling

Brave er ekspert i elevindragelse og opnår positive resultater ved at forstå sammenhængen imellem:

 • Kommunalledelse af skoler.
 • Lokal skoleledelse.
 • Elever og forældre.

Læs hvordan vi aktiverer eleverne til konkret adfærd med at passe på skolen. Det giver ÆGTE trivsel og ÆGTE positiv holdning til skolen.

Book et besøg

Her gennemgår vi jeres skoletoiletter og noterer,
hvad der kan være galt med dem.

Det er en professionel start på skabe trivsel.
go@brave.dk

Hemmeligheden er et kærligt puf

Den daglige duksetjans er udvidet til et såkaldt miljøteam, bestående af fem elever, der hjælper med rengøringen. Og det er ikke svært at få eleverne med på teamet.

Hemmeligheden er begrebet nudging, det vil sige vi inddrager børnene ig giver dem et kærligt puf.

Når vi inddrager børnene og fortæller dem, at de kan være med til at gøre en forskel og lade dem være med til at tage ansvar, så kan vores børn rigtig mange ting.

Kilde: DR

Skoletoiletter og skoleledelse. Skoletoiletter og hygiejne udviklet af Brave. På billedet ses Skoleleder Steen Windfeldt

Fremtidens skoletoiletter

Fremtidens Skoletoiletter skal vises i farver og lette materialer. Fremtidens skoletoilet behøver ikke være i sort og hvid, men kan kombineres med mange farver. Fremtidens skoletoilet designet af firmaet Brave

Fremtidens skoletoiletter behøver ikke kun at være sorte, hvide og grå. Kom og design fremtidens skoletoiletter med os. Sammen finder vi farver, grundplan, håndvaske og toiletter.

Fremtidens skoletoiletter kan kombineres med flotte komplementærfarver på enkelte vægge. Det er en enkel måde at gøre skoletoiletter attraktive.

Vådrumspaneler kan afspejle naturlig træ eller flotte klare farver. Fordelen vedvådrumspaneler er, at de let kan karmuflere eksisterende vægger. Det er en økonomisk og fleksibel løsning for mange skoler, der vi bygge fremtidens skoletoiletter i eksisterende bygninger.

Vådrumspanelerne er miljøcertificeret. Vi anvender miljøvenlige paneler i 70% rene, PEFC-godkendte træsorter.

Ved hjælp af lette vægge og farvede gulve, kan vi designe meget spændende rum. Nedenstående design er baseret på lette paneler og hedder Bifrost, designet af Brave.

Festlige skoletoiletter. Bifrost. Et Brave design. Kom og tal byg og design af skoletoiletter. Ekspert i skoletoiletter

Nudging på skoletoiletter gøres med personlighed

Ulækre skoletoiletter. Skoletoiletter på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune og skoletoiletter. Skoletoiletter og nudging. Design og udførsel af Brave

Igennem upcycling og adfærdsdesign skaber vi nye skoletoiletter. Vi har fokus på bæredygtighed og udnyttelse af de eksisterende lokaler. Resultatet er skoletoiletter der er præget af ægte personlighed.

Personlighed er nøglen til at skabe en holdning til skoletoiletterne. Mennesker har svært ved at få tilknytning til anonyme rum eller rum, der er evige gentagelser af hinanden.

Se blot på ghettobyggeri, med endeløse gentagelser af samme firkantet design. Det kalder på hærværk og råber på kedsomhed og destruktiv handling.

Når vi designer skoletoiletter, kræver vi individualitet, nærvær og ægte personlighed. Uden personlighed i arkitekturen, så kan du ikke få eleverne til at føle, at de skal passe på skoletoiletterne.

Nudging er et kærligt puf i den rigtige retning​

Eleverne skal passe på skoletoiletterne. Hele processen omkring skoletoiletter skal understøttes af nudging og adfærdsdesign. 

I vores designprocesser indbygger vi god adfærd. Der er instruktioner omkring hygiejne og dejlig musik med stemmer, der hjælper eleverne til at gøre det rigtige.

Vi sørger for at eleverne får vasket hænder og at toiletterne efterlades pæne.

På billederne ser du grønne toiletter og gule lofter med lamper. Det er ikke tilfældigt. Det er ikke blot et designtrick for at opfriske gamle toiletter.

Fremtidens skoletoiletter. Navigation. Få din ønskede adfærd med den rette indretning. Design og indretning. handling med adfærdsdesign

Det er en bevidst strategi for at få eleverne til at bruge toiletterne, som befinder sig i en kælder.

Nudging af elever kræver en forståelse af kommunikation og omgivelsernes indflydelse. I dette tilfælde vil vi have elever til at bruge måtte inden de går videre.

I stedet for at lægge en traditionel grå og sort måtte, har vi designet en tydelig måtte og personlig måtte. Den fremhævet, hvad eleverne skal gøre på måtten.

Vi kommunikerer positivt og i øjenhøjde. Derfor står der “Hop på mig – du må godt”. Der står ikke: “Tør fødderne inden du går ind”. Når vi arbejder med nudging, anvender vi positiv psykologi for at fremme frivillig adfærd frem for påbud og løftede pegefingre. Grundlæggende arbejder vi med at tale pænt til mennesker for at fremme frivillig adfærd, således at det ikke er nødvendig med overvågning, straf eller belønning.
Nudging og adfærdsdesign. Fremtidens skoletoiletter designes af Brave.

Problemer med
trivselsundersøgelsen?​

Vi undersøger trivslen før og efter et projekt med nye eller renoverede skoletoiletter. Vi udfører lokale trivselsundersøgelser, så du kan dokumentere effekten af dine investeringer i nye skoletoiletter.
go@brave.dk

Frederiksberg Kommune er på forkant med børnetrivsel og elevinvolvering

Skoletoiletter. Adfærdsdesign giver Danmarks bedste skoletoiletter​. Et yderst vellykket projekt.

At designe skoletoiletter er en kunst. Men for at skabe trivsel på skoletoiletterne skal skolepersonalet og eleverne involveres. Vi lytter på lærere og elever. Vi designer løsninger på baggrund af deres input.

Vi etablerer Miljøteams som fejer gulvet, samler papir op med tang og spørger eleverne – har du vasket hænder? Med andre ord så skaber vi en bedre verden gennem en ny kultur på skolen.

" Jeg troede ikke, at der var en løsning på beskidte skoletoiletter. Vi har jo prøvet alt muligt.

Men så kom I forbi (Brave) og viste, at man godt kan lave et godt toiletmiljø for børn.

Ligemeget hvor fine eller nye toiletter man har, så kommer børn til at tisse ved siden af. Det sker hvert fjerde eller femte gang at der tisses ved siden af.

Men nu har vi fået en rutine for, hvordan vi kan tørre op og så er det vigtigt at have en tang, så man kan samle papir op. Det har kæmpe betydning at børn har en måde at handle på. De kan se at de får løst deres problemer. Hele nudgingen er fantastisk."

Specialist i skoletoiletter
Ditte Erlandsen
Pædagog, Skolen ved søerne

Ekspert i skoletoiletter

Det er ikke nemt at designe nye skoletoiletter. Der skal tænkes på ventilation, fugt, dræn, klorak, lys, lyd, låse og så skal toiletterne være lækre.

Hos Brave hjælper vi dig igennem hele processen fra problem til idé, design og byg til endelig adfærdsændringer af elever. 

Få råd og vejledning

 • Registrering af de eksisterende toiletter og deres tilstand
 • Interview af brugere og rengøringsansvarlige samt ledelse
 • Udvikling af designidé
 • Etablering af nudging og adfærdsdesign
 • Udregning af budgetter
 • Byggerådgivning
 • Opfølgning på byggeproces
 • Adfærdsændringer af elever

Ring 5056 4248 og hør, hvordan vi kan kan hjælpe dig med at bruge adfærdsdesign til at øge hygiejnen og få elever til at passe på skolen

Toilet Heaven

Toilet Heaven er vores koncept der skaber større trivsel på skoletoiletterne. Toilet Heaven kommer rundt om samtlige problemer med skoletoiletter og er et varigt indsatsområde.

Skoletoiletter - Fremtidens skoletoilet - hjælp til skoletoiletter - design af skoletoiletter
Danmarks Radio viser Toilet Heaven
Danmarks Radio viser Toilet Heaven
Renovering af skoletoiletter. Brave hjælper med skoletoiletter.
Skoletoiletter i folekskolen. Lækre skoletoiletter. Trivsel og hygiejne af skoletoiletter. Besøg Brave.

Nudging på skoletoiletter

Dannelse af elever og god positiv adfærd

Ulækre skoletoiletter og nudging. Få hjælp med skoletoiletter hos Brave. Nudging og adfærdsdesign fra Brave.
Information om skoletoiletter. En brochure designet af Brave.Skoletoiletter og nudging. Nudging og skoletoiletter vinder priser. Brave hjælper folkeskolen med skoletoiletter. Brave fortæller om skoletoiletter
Skoletoiletter. Kampagne om skoletoiletter til Sorø Kommune. Nudgingprojekter for kommuner. skolehygiejne. Trivsel i folkeskolen. Trivsel på arbejdspladsen med nudging og adfærdsdesign. www.brave.dk

SFO-renovering

Det er ikke altid nødvendigt med helt nye toiletter. De fleste af vores skoletoiletter er en designopkvalificering eller en såkaldt overhaling af toiletterne. Det er en stærk økonomisk måde at gøre flere toiletter attraktive.

Før

efter

Før

efter

Gårdtoiletter

"Børnene vil ikke bruge toiletterne i gården!" Sådan lød udfordringen. Efter vores renovering af gårdtoiletterne, nu kaldet Banen, er de blevet det mest populære sted at være.

Før

efter
Nudging og toiletter. Ulækre skoletoiletter Skoletoiletter og nudging. Høj Hygiejne. Designet af Brave. Brave er eksperter i skoletoieltter
Fretidens skoletoiletter. Ulækre skoletoiletter bliver lærke. Skolen ved Søerne – gårdtoiletter blev brandet påny. Børn og skoletoiletter, nu med nudging. Udviklet af Brave. Ekspert i skoletoiletter. Brave

Det røde hav

Her har vi lavet ny storytelling til skoletoiletterne. Gangen kaldes "Det Røde Hav". Dertil har vi lavet lyd og dejlig musik der passer til temaet. Resultatet er at det bobler med trivsel blandt eleverne.

Wayfinding

Her er der ingen tvivl om, hvilken etage du befinder dig på. Gangene på denne skole bliver kaldt gul gang, hvid gang og rød gang.

Design af skoletoiletter. Her på Skolen ved Søerne på den gule gang
Fremtidens skoletoiletter med adfærdsdesign. Hvide skoletoiletter. Design lavet af Brave
Skoletoiletter på folkeskole. Fremtidens skoletoiletter anvender adfærdsdesign. Udført af Brave

Let renovering

Renovering af skoletoiletter kan også gøres let nemt og billigt. Her har vi lavet farvekodning af skoletoiletter, let vedligehold af VVS, navngivning af døre.

Toiletterne får også soignering af elever og voksne. Med sådan en vedligeholdsstrategi for skoletoiletter kan du strække de ældre skoletoiletter lidt længere.

Skoletoiletter-let-renovering af Brave. Skoletoiletter i stærk lysegrøn.
Skoletoiletter-let-renovering af Brave. Skoletoiletter i farven lyseblå
Skoletoiletter-let-renovering af Brave. Skoletoiletter i farven orange
Skoletoiletter og rengøring. Brave arbejder med nudging og adfærdsdesign. Spørg os om skoletoiletter.

70% tilfredshed og vinder af Hygiejneprisen

Danmarks bedste skoletoiletter handler i virkeligheden om trivsel i folkeskolen og hygiejne. Bedre toilethygiejne giver mindre sygdom, mere ro og koncentration i undervisningen.

Samtidigt er Toilet Heaven et bedre image for folkeskolen.

Brave og Ballerup kommune modtager Hygiejneprisen af Rådet for bedre hygiejne på Christiansborg slot.

Vinder af rengøringsprisen for skoletoiletter. På billedet ses Ashley Brereton og Lasse Clement fra Brave som arbejder med nuging og adfærdsdesign i forbindelse med skoletoiletter

Vinder af rengøringsprisen

“Baggrunden for indstillingen er jeres “Miljøteams-projekt”, som i sin enkelthed er ganske banebrydende for rengøringsbranchen. Begrundelse for indstilling er følgende:

– Deres produkt/projekt giver en bedre rengøring og arbejdsmiljø til samme pris – Rengøringsassistenten kan nå sit arbejde og nå at rengøre toiletterne en ekstra gang. – Eleverne føler ansvar for deres klasseværelse. (klargøring af lokale til rengøring) – Det bliver lettere, hurtigere og sjovere at være i miljøteam end det var at være duks. – Eleverne føler sig taget alvorligt, når vi udstyrer dem med “voksne” redskaber. – Rengøringsassistenterne føler sig taget alvorligt, når vi har lyttet til deres problemer.

Jørgen Espiritu Kjeldsen
Direktør, Hygiejnefokus

Novozymes arbejder med nudging og adfærdsdesign fra Brave. Novozymes har fokus på nudging. Novozymes anvender nudging og adfærdsdesign fra Brave i forbindelse med sikkerhed i produktion. Se mere på www.brave.dk
Novo Nordisk anvender nudging og adfærdsdesign fra Brave. Medarbejdere har deltaget i workshops om nudging og adfærdsdesign. Se mere på www.nudging.nu
Aarslef anvender nudging og adfærdsdesign i deres byggeprocesser. Brave har været på byggepladsen og lavet nudginganalyser. Nudging og adfærdsdesign er en god proces på byggepladsen for at få høj sikkerhed og stort samarbejde. Læs mere på www.brave.dk
Slagelse Kommune – design til skoletoiletter og nudgingelementer
Sorø Kommune – miljøteam giver ekstra rengøring på skoletoilettterne
Egedal Kommune – Adfærdsdesign på rådhuset
Frederiksberg Kommune – rene skoletoiletter ved adfærdsdesign og nudging
Hørsholm Kommune – Foredrag i nudging og adfærdsdesign i arbejdsglæde
Lolland Kommune – Adfærdsdesign og nudging på Maribo Bibliotek/borgerservice
Ballerup Kommune – skoletoiletter med nudging

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.