Design af skoletoiletter

Vi gør det med adfærdsdesign

Vi tør godt sige det – “Vi laver Danmarks bedste skoletoiletter”, Punktum.

Skoletoiletter er bare én af vores kerneområder

Før
Design af skoletoiletter. Her på Skolen ved Søerne på den gule gang Efter
Før
Design af skoletoiletter. Her på Skolen ved Søerne. Gårdtoiletter – nu Banen. Et efterbillede Efter

Vi hører hver gang skolen forklare det med; “Børn er nogle svin”. Det passer ikke! Vi hjælper lærere, elever og ledelse med at få Danmarks bedste skoletoiletter.

Selvfølgelig er der nogen – ligesom med voksne – der ikke passer på vores fælles område. Vi griber det dog an på en helt anden måde – nemlig med adfærdsdesign, servicedesign og kommunikation.

Hos Brave har vi efterhånden rigtig mange års erfaring med indretning af toiletter, toilet-make-overs og ved hvordan du ændrer toiletkulturen på din skole. Vi kalder vores koncept for Toilet Heaven – for det er sådan det skal føles – at komme på skolens toilet.

Har du også problemer med trivselsundersøgelsen?

Den nationale trivselsundersøgelse fortæller at eleverne ikke er tilfredse, eller direkte, meget utilfredse, med skoletoiletterne.

De er dårligt vedligeholdt, snavsede, ulækre, lugter og er sjældent særlige hygiejniske. Eleverne vurderer toiletterne til at være langt under middel. Det påvirker eleverne på den lange skoledag. Det påvirker undervisningsmiljøet og det giver politiske forklaringsproblemer.

Skab trivsel med Toilet Heaven

Toilet Heaven er et koncept der skaber større trivsel på skoletoiletterne. Toilet Heaven kommer rundt om samtlige problemerne med skoletoiletter og er et varigt indsatsområde:

  • Indretning og design af skoletoiletter.
  • Rengørings- og serviceniveau.
  • Lærer- og elevadfærd.
  • Virksomhedsledelse.
  • Forældrekommunikation

Det er ikke altid nødvendigt med helt nye toiletter. De fleste af vores skoletoiletter er et service-redesign.

Danmarks bedste skoletoiletter

Danmarks bedste skoletoiletter handler i virkeligheden om trivsel i folkeskolen og hygiejne. Bedre toilethygiejne giver mindre sygdom, mere ro og koncentration i undervisningen.

Samtidigt er Toilet Heaven et bedre image for folkeskolen.

Her har vi lavet ny storytelling til skoletoiletterne. Denne gang hedder “Det Røde Hav”. Dertil er der lavet lyd der passer til temaet.

Funktion trumfer design, men design vinder

Original
Visualisering

Funktion giver ikke oplevet trivsel. Derfor bliver design en vigtig parameter. Når du får design fra Brave håndterer vi alle parameter og krav til toiletter.

Toiletterne skal være lette at vedligeholde. Reparationer skal kunne udføres med standardkomponenter og vi udarbejder gerne en strategi for forebyggende vedligehold.

Rene toiletter er essentielt. WC, håndvaske, væg-overflader, døre m.m skal være lette at rengøre. Vi tænker i helstøbte gulve og toiletter der har få overflader. Vi hjælper dig med rengøringstips og hygiejneforhold, der sikrer at bakterier og smitte mindskes.

Belastningen på en skole er enorm. Derfor skal materialerne være holdbare. De skal ikke alene være holdbare, men de skal designes således at de fremmer en god adfærd, som kan måles på bundlinjen i forhold til rengøring og vedligehold.

Frederiksberg Kommune er på forkant med børnetrivsel

Adfærdsdesign giver Danmarks bedste skoletoiletter​. Et yderst vellykket projekt.

At designe skoletoiletter er en kunst. Men for at skabe trivsel på skoletoiletterne skal skolepersonalet og eleverne involveres. Vi lytter på lærere og elever. Vi designer løsninger på baggrund af deres input.

Jeg stiller de svære spørgsmål og får ikke altid sandheden om rengøring, hygiejne og trivsel på skoletoilettet.

Den største udfordring er låsen på døren. Eleverne vi gerne føle sig sikre på, at døren kan åbne og lukke. Er det for meget at forlange? Samtidig må toiletterne også være hyggelige. ”Kunne man måske få bolsjer og kiks på toilettet?” ”Nå nej, det er ikke hygiejnisk”.

Der er stor kreativitet, men også stor realitetfornemmelse når man inddrager børn i beslutningsprocessen. Jeg er imponeret over, hvordan medarbejderne i Frederiksberg Kommune tager ægte interesse i børns vilkår. Det er fantastisk, når man skal designe toiletter og trivsel. I vores design af skoletoiletter etablerer vi aktive processer, hvor skolen anvender toiletterne i undervisningen og eleverne tager selvstændigt initiativ til at passe toiletterne.

Vi etablerer Miljøteams som fejer gulvet, samler papir op med tang og spørger eleverne – “har du vasket hænder?” Med andre ord så skaber vi en bedre verden gennem en ny kultur på skolen

Vi gør det med adfærdsdesign og servicemanagement

Hos Brave får du en konsulent, projektleder og designer og hjælper din skole til bedre arbejdsmiljø og trivsel. Adfærdsdesign er en metodik til at skabe forandring og bygger på den retning, der hedder behavioural economics. Den er også kendt som nudging eller blot adfærdsdesign.

Servicemanagement, og især service-redesign, handler om at ændre den service du giver, således at det opleves som høj kvalitet hos dine eleverne.

Er du klar til hele Toilet Heaven-pakken vil du opleve at du kan opnå besparelser, glade elever, lærere og forældre og et højt image. Et image der kan aflæses i den nationale trivselsmåling.

Personlighed er nøglen til mindre vedligehold

Ulækre skoletoiletter. Skoletoiletter på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune og skoletoiletter. Skoletoiletter og nudging. Design og udførsel af Brave

Igennem upcycling og kreativt design kan vi designe skoletoiletter, der ikke er set magen. Det skaber ægte personlighed.

Personlighed er nøglen til at skabe en holdning til skoletoiletterne. Mennesker har svært ved at få tilknytning til anonyme rum eller rum, der er evige gentagelser af hinanden. Se blot på ghettobyggeri, med endeløse gentagelser af samme firkantet design. Det kalder på hærværk og råber på kedsomhed og destruktiv handling.

Når vi designer skoletoiletter, kræver vi individualitet, nærvær og ægte personlighed. Uden personlighed i arkitekturen, så kan du ikke få eleverne til at føle, at de skal passe på skoletoiletterne.

Nudging er et kærligt puf i den rigtige retning​

Eleverne skal passe på skoletoiletterne. Hele processen omkring skoletoiletter skal understøttes af nudging og adfærdsdesign. I vores designprocesser indbygger vi god adfærd. Der er instruktioner omkring hygiejne og dejlig musik med stemmer, der hjælper eleverne til at gøre det rigtige. Vi sørger for at eleverne får vasket hænder og at toiletterne efterlades pæne. Dette er en af de helt essentielle betingelser når man designer skoletoilettet.

Modtag 9 gratis e-mail lektioner i nudging & adfærdsdesign

Forstå hvordan du kan få indflydelse på mennesker. Se de gode eksempler. Du får både teori og løsninger.

Vi vil gerne ringe til dig