Design af skoletoiletter

– nudging og adfærdsdesign

Før
Design af skoletoiletter. Her på Skolen ved Søerne på den gule gang Efter
Før
Design af skoletoiletter. Her på Skolen ved Søerne. Gårdtoiletter – nu Banen. Et efterbillede Efter

Vi tør godt sige det – “Vi laver Danmarks bedste skoletoiletter” Punktum.

Vi hører hver gang skolen forklare det med; “Børn er nogle svin”. Vi hjælper lærere, elever og ledelse med at få Danmarks bedste skoletoiletter.

Det passer nemlig ikke, at børn er nogle svin. Selvfølgelig er der nogen – ligesom med voksne. Vi griber det an på en helt anden måde – nemlig med adfærdsdesign, servicedesign og kommunikation.

Hos Brave har efterhånden rigtig mange års erfaring med indretning af toiletter, toilet-make-overs og om at ændre toiletkulturen.

Vi kalder vores koncept for Toilet Heaven – for det er sådan det skal føles – at komme på skolens toilet.

Kontakt Brave og du er på vej til Toilet Heaven.

Har du også problemer med trivselsundersøgelsen?

Den nationale trivselsundersøgelse fortæller at eleverne ikke er tilfredse, eller direkte, meget utilfredse, med skoletoiletterne. De er dårligt vedligeholdt, snavsede, ulækre, lugter og er sjældent særlige hygiejniske. Eleverne vurderer toiletterne til at være langt under middel. Det påvirker eleverne på den lange skoledag. Det påvirker undervisningsmiljøet og det giver politiske forklaringsproblemer. Løsningen er Toilet Heaven.

Toilet Heaven skaber trivsel

Toilet Heaven er et koncept der skaber større trivsel på skoletoiletterne. Toilet Heaven kommer rundt om samtlige problemerne med skoletoiletter og er et varigt indsatsområde:

– Indretning og design af skoletoiletter
– Rengøring og serviceniveau
– Lærer- og elevadfærd
– Virksomhedsledelse
– Forældrekommunikation

Vi gør det med adfærdsdesign og servicemanagement

Hos Brave får du en konsulent, projektleder og designer og hjælper din skole til bedre arbejdsmiljø og trivsel. Adfærdsdesign er en metodik til at skabe forandring og bygger på den retning, der hedder behavioural economics. Den er også kendt som nudging eller blot adfærdsdesign.

Servicemanagement, og især service-redesign, handler om at ændre den service du giver, således at det opleves som høj kvalitet hos dine eleverne.

Er du klar til hele Toilet Heaven-pakken vil du opleve at du kan opnå besparelser, glade elever, lærere og forældre og et højt image. Et image der kan aflæses i den nationale trivselsmåling.

Danmarks bedste skoletoiletter

Danmarks bedste skoletoiletter handler i virkeligheden om trivsel i folkeskolen og hygiejne. Bedre toilethygiejne giver mindre sygdom, mere ro og koncentration i undervisningen. Samtidigt er Toilet Heaven et bedre image for folkeskolen.

Læs mere om det på vores blog – Believe it or not!

Ulækre skoletoiletter. Vi løser problemet med skoletoiletter. Brave er ekspert i skoletoiletter Før
Lækre skoletoiletter. Design af nye skoletoiletter. Renovering af skoletoiletter. Her Gårdtoilet Banen fra Frederiksberg Kommune. Efter

Her ses et mock-up af et toiletrum – så man har en idé om, hvordan det kan se ud når det står færdigt.

Her ses så det færdige resultat. 

Flere eksempler på toiletter herunder

Skoletoiletter. DR skoletoiletter. Problemer med skoletoiletter. Brave er ekspert i design af skoletoiletter. Vi udarbejder arkitektplaner og får elever til at passe på toiletterne
Ulærke skoletoiletter. Skoletoiletter og trivsel. Trivsel i folkeskolen vha. nudging og adfærdsdesign udført af Brave. Her på Frederiksberg Kommunes skolen ved søerne.

Vil du tale med en nudgingekspert?

Book et møde og vi inviterer på et uforpligtende møde.

Skal vi ringe til dig?

Funktion trumfer design, men design vinder

Før
Efter

Funktion giver ikke oplevet trivsel. Derfor bliver design en vigtig parameter. Når du får design fra Brave håndterer vi alle parameter og krav til toiletter.

Toiletterne skal være lette at vedligeholde. Reparationer skal kunne udføres med standardkomponenter og vi udarbejder gerne en strategi for forebyggende vedligehold.

Rene toiletter er essentielt. WC, håndvaske, vægoverflader, døre m.m skal være lette at rengøre. Vi tænker i helstøbte gulve og toiletter der har få overflader. Vi hjælper dig med rengøringstips og hygiejneforhold, der sikrer at bakterier og smitte mindskes.

Belastningen på en skole er enorm. Derfor skal materialerne være holdbare. De skal ikke alene være holdbare, men de skal designes således at de fremmer en god adfærd, som kan måles på bundlinjen i forhold til rengøring og vedligehold.

Ulækre skoletoiletter. Skoletoiletter på Frederiksberg. Frederiksberg Kommune og skoletoiletter. Skoletoiletter og nudging. Design og udførsel af Brave

Personlighed er nøglen til mindre vedligehold

Igennem upcycling og kreativt design kan vi designe skoletoiletter, der ikke er set magen. Det skaber ægte personlighed.

Personlighed er nøglen til at skabe en holdning til skoletoiletterne. Mennesker har svært ved at få tilknytning til anonyme rum eller rum, der er evige gentagelser af hinanden. Se blot på gettobyggeri, med endeløse gentagelser af samme firkantet design. Det kalder på hærværk og råber på kedsomhed og destruktiv handling.

Når vi designer skoletoiletter, kræver vi individualitet, nærvær og ægte personlighed. Uden personlighed i arkitekturen, så kan du ikke få eleverne til at føle, at de skal passe på skoletoiletterne.

Nudging er et kærligt puf i den rigtige retning

Eleverne skal passe på skoletoiletterne. Hele processen omkring skoletoiletter skal understøttes af nudging og adfærdsdesign.

I vores designprocesser indbygger vi god adfærd. Der er instruktioner omkring hygiejne og dejlig musik med stemmer, der hjælper eleverne til at gøre det rigtige.

Vi sørger for at eleverne får vasket hænder og at toiletterne efterlades pæne. Dette er en af de helt essentielle betingelser når man designer skoletoiletter. Læse også om Toiletfiduser.

Lagt ud over almindeligt design af skoletoiletter

DR skoletoiletter. Skoletoiletter udviklet og designet af Brave. Brave hjælper folkeskolen til bedre skoletoiletter. Her ses et design udviklet af Brave.
Problemer med skoletoiletter. Skrækkelige skoletoiletter. Brave løser problemer med skoletoiletter.

At designe skoletoiletter er en kunst. Men for at skabe trivsel på skoletoiletterne skal skolepersonalet og eleverne involveres. Vi lytter på lærere og elever. Vi designer løsninger på baggrund af deres input.

Ballerup Kommune er på forkant med børnetrivsel. Jeg sidder sammen med et elevråd, som repræsenterer indskoling. Tror du, at de har forstand på børnetrivsel?

Stil spørgsmål og du får sandheden om rengøring, hygiejne og trivsel på skoletoilettet. Den største udfordring er låsen på døren. Eleverne vi gerne føle sig sikre på, at døren kan åbne og lukke. Er det for meget at forlange? Samtidig må toiletterne også være hyggelige. ”Kunne man måske få bolsjer og kiks på toilettet?” ”Nå nej, det er ikke hygiejnisk”.

Der er stor kreativitet, men også stor realitetfornemmelse når man inddrager børn i beslutningsprocessen. Jeg er imponeret over, hvordan medarbejderne i Ballerup Kommune tager ægte interesse i børns vilkår. Det er fantastisk, når man skal designe toiletter og trivsel.

Når de nyrenoverede toiletter er klar, er en del af designprocessen at få lærere og elever involveret i skoletoiletterne.

I vores design af skoletoiletter etablerer vi aktive processer, hvor skolen anvender toiletterne i undervisningen og eleverne tager selvstændigt initiativ til at passe toiletterne. Læs om Videotesten og implementering af ny proces i folkeskolen

Vi etablerer Miljøteams som fejer gulvet, samler papir op med tang og spørger eleverne – “har du vasket hænder?” Med andre ord så skaber vi en bedre verden gennem en ny kultur på skolen.

Lad os hjælpe dig – book et møde

Kender du allerede til et problem der skal løses i din virksomhed, kan du herunder, booke et 2-timers møde med os, i Sorø. Vi har kaffe og mågestellet klar til du kommer. Er datoen optaget, kontakter vi dig for en anden dato 😉

Modtag 9 gratis lektioner i nudgingFå redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.
Skal vi ringe til dig?
Tryk her