NUDGING OG ADFÆRDSDESIGN

Nudging og adfærdsdesign skaber handling

NUDGING OG ADFÆRDSDESIGN​

Vi designer en bedre verden der flytter mennesker i den rigtige retning

Brave er adfærdsarkitekter og ændrer verden for at opnå en præcis adfærd hos mennesker. Vi leverer metoden til at skabe vedvarende adfærdsforandringer ved hjælp af nudging, adfærdsdesign og service-redesign.

Designtankegangen anvendes når du ikke kan nå mennesker med almindelig kommunikation. Et kærligt puf i den rigtig retning eller styret adfærd. Nudging og adfærdsdesign skaber mere handling. mindre snak.   

RESULTAT
Introduktion

Nudging og adfærdsdesign

Mere handling, mindre snak

Nudging er at hjælpe mennesker til at tage gode beslutninger. Adfærdsdesign er at få mennesker til at handle på en bestemt måde.  Både nudging og adfærdsdesign handler om at tænke i adfærd. En helt bestemt handling, en ønsket adfærd. Nudging og adærdsdesign kan skabe målbare resultater og hurtigere resultater end traditionel kommunikation. 

Nudging og adfærdsdesign er en bestemt arbejdsmetode og en bestemt måde at løse problemer på. Nedenfor er et lille overblik over nogle af de discipliner vi behersker. 

Gå til eksempler

Målbart

Vi får mennesker til at ændre adfærd eller tage gode beslutninger. Vi skaber målbare resultater.

Videnskab

Nudging og adfærdsdesign er baseret på evidensbaseret videnskab. Vi måler handling og viser konkrete resultater. 

Design

Vi designer verden for at opnå den ønsket adfærd. Mindre kommunikation, mere design skaber resultater.

Service redesign

Bag et godt nudge eller adfærdsdesign, findes processer, som skal vedligeholdes eller ændres for at få størst mulig compliance hos brugerne. 

Kommunikation

Brave forstå, hvordan der skal kommunikeres når vi taler nudging og adfærdsdesign.  Både internt i organisationen og offentligt. 

Pilotprojekt

Vil du gerne have mennesker til at handle. Har du et ønske om en bestemt adfærd. Så hjælper vi dig på vej med metoden. Vi begynder med et lille projekt.

Hygiejne

Fluen i toilettet er klassisk nudging. Vi har udvidet konceptet med “Ram mig”.  Nudging hjælper på hygiejne, rengøring og god adfærd hos elever i folkeskolen. 

se toiletetfiduser

Affald

Kan du få et helt Rådhus til at affaldssortere. Ja det kan du. Samtidigt er nudging et virkeligt godt udgangspunkt for at udvikle god PR omkring den service rengøringsafdelingen leverer. Dette eksempel er fra Lejre Kommune. 

oprydning på rådhuset

forstå nudging og adfærdsdesign

Hvad kan du bruge nudging og adfærdsdesign til?

Nudging virker ofte der, hvor du ønsker at få mennesker til at yde en frivillig indsats. Adfærdsdesign fungerer der, hvor du vil have mennesker til at gøre en bestemt handling.  Der findes utallige områder, hvor du kan anvende nudging og adfærdsdesign.  
Spørg Brave, hvornår du kan anvende nudging og adfærdsdesign. Få indsigt i hvad du skal gøre for at komme igang. 

Målbare resultater

Energi

Til tider skal der skrives Googletekster og de skal være lange og gentage de samme ord for at få høj ranking på forsiden.

Trivsel

Når du vil opnår frivillig adfærd blandt mennesker. Skal du skrive indirekte, blødt og blidt og gerne personligt.

Arbejdslykke

Branding er en anden kategori. Her skal du gøre dig klart om du taler til de loyale købere, de nye købere eller måske dem, der skifter fra det ene mærke til det andet.

Hygiejne

Du får tekster der kommer i medierne. Du skriver ikke til et medie, men til en journalist.

Rengøring

Hvilke vælgere taler vi til? Skal vi anvende opmærksomhedskommunikation eller krisekommunikation?

Sundhed

Skriv en kundecase eller en historie om et produkt.  Du skal beslutte dig for om teksten skal fremhæve egenskaber eller din værdi.

Hvad er nudging?

Brave udvikler virksomhedens identitet og en klar kommunikationsstrategi, fra website til visitkort.
hvad er nudging

Smagsprøve på teori

Brave udvikler virksomhedens identitet og en klar kommunikationsstrategi, fra website til visitkort.
Forstå standardindstilling
Resultater

Målbare resulater

Du kan opnå gode resultater. Handling kan måles, ses og vejes. Ny adfærd kan observeres. Gennem videnskabelige forsøg, kan resultaterne forbedres. Forsøgene er baseret på et bestemt menneskesyn og en skarp forståelse af menneskepsykologi. 

Skaber  du et godt nudge, kan du få mediernes interesse. Der er gode historier i frivillig adfærd og en bedre verden. 

Arbejdsmiljø

Sådan får du 3.000 elever til at passe på skolen. Resultatet er større trivsel. Rengøringsafdelingens APV stiger markant. 

Arbejdsmiljø

Hygiejneprisen

Vinder af hygiejneprisen Brave

Brave modtager Hygiejneprisen på Christiansborg. Danmarks bedste skoletoiletter kommer ikke af sig selv. Der skal tænkes i både børne- og voksenadfærd.

Hygiejne

mere nudging og adfærdsdesign

nudging.nu

Se meget mere information om nudging  på nudging.nu. Du kan finde gode eksempler på nudging og defintioner på nudging og adfærdsdesign. Her kan du også læse om foredrag om nudging og undervisning i nudging. 

nudging.nu

Introduktion til nudging

Nudgingkursus hos Brave. Du får en god introduktion til nudging.

1-2 timers introduktion til nudging og adfærdsdesign. Et godt udgangspunkt for en personalesamling eller den nye arbejdsgruppe der skal arbejde med nudging. 

få et foredrag om nudging

Et Nudgingkursus

Nudgingkursus hos Brave. Vi arbejder med teori og praksis.

Et nudgingkursus består af teori og praktiske eksempler. Dernæst en workshop, hvor du arbejder med et konkret problem. 
Det giver rigtig god praktisk forståelse for, hvordan du kan skabe en bedre verden med nudging og adfærdsdesign.

se hvad der sker på et nudgingkursus