Det kan være svært at gøre bilister mere opmærksomme i trafikken

Sikker trafik og nudging

Skrevet af Mai Valentine Kristensen

I en tredjedel af alle trafikulykker er uopmærksomhed en afgørende faktor, det skriver Rådet for Sikker Trafik på deres hjemmeside. Det skal en kampagne gøre noget ved, men det kan være svært at ændre bilisternes adfærd.

Rådet for Sikker Trafiks dokumentationschef Jesper Sølund siger, at uopmærksomhed er den ’allerstørste udfordring i dag.’ Derfor kom kampagnen ’Kør bil, når du køre bil’ til i 2013, der skal ændre billisternes adfærd.

Kampagnen består af en række videoer, der sætte fokus på hvordan, det at sidde i egne tanker, være stresset eller bruge telefonen under kørsel giver en større risiko for en ulykke. Derudover er skilte sat op langs de danske veje som en påmindelse.

Ulykkesfaktorer i 2015
Hastighed i forhold til hastighedsgrænsen
14%
Hastighed i forhold til forhold eller manøvre
5%
Forkert placering
5%
Manglende/forkert reaktion/manøvre
9%
Manglende/utilstrækkelig opmærksomhed
13%
Manglende/utilstrækkelig orientering
16%
Chancebetonet kørsel
10%
Svækket fysisk tilstand
3%
Uligevægtig sindstilstand
2%
Ulykkesfaktorer knyttet til veje og omgivelser
9%

Data hentet fra vejdirektoratets temaundersøgelse fra 2010 til 2015. Diagrammet viser, hvilke ulykkesfaktorer, der var størst årsag til dødsulykker i 2015. Manglende/utilstrækkelig opmærksomhed- og orientering udgør et væsentligt problem.

Mennesket er undtagelsesorienteret

Nudging- og adfærdsdesigner, Ashley Brereton har set på kampagnen ’kør bil, når du køre bil’. Han forklarer, at skiltene i trafikken kun har en effekt, hvis billisterne er enige i budskabet om, at det er farligt at være uopmærksom. Den holdningsændring kræver, at billisterne forstår konsekvenserne af at være uopmærksomme i trafikken. Den information kan kampagnevideoerne og undersøgelserne lavet af Rådet for Sikker trafik give, siger Ashley Brereton. Derved fungerer skiltene, som en påmindelse til billisterne i trafikken.

Endvidere påpeger han, at mennesker er undtagelsesorienteret. Selvom kampagnen er med til at ændre billisternes holdning om for eksempel at bruge mobil under kørsel, vil der stadig være mennesker, der gør det.

”Vi tror, at vi ikke kører galt. Det er de andre der kører galt. Hvis jeg var rationel funderet, så ville jeg regne sandsynligheden ud for om jeg ville køre galt, når jeg sms’er og så ville jeg ikke gøre det, for det er dumt. Det kan man rationere sig frem til. Men det er ikke det, der sker i øjeblikket sms’en kommer ind”
Adfærdsdesigner. Nudgingekspert. Ashley_Brereton
Ashley Brereton
Brave
1079 billister blev spurgt – "Hvad laver du mens du kører bil?"
Sidder i egne tanker
57%
Drikker
49%
Spiser
32%
Betjener GPS
28%
Finder ting frem eller lægger ting til side i bilen
23%
Læser sms'er, mail, Facebook, m.v.:
12%
Skriver beskeder (sms, mail, Facebook m.v.)
10%
Tager overtøj af eller på
7%
Taler i telefon (håndholdt)
7%
Læser papirer, kort, m.v.
7%

Undersøgelse foretaget af Rådet for Sikker Trafik, som adspurgte 1079 billister, hvad de gør i mens de køre. Undersøgelsen viser, at sidde i egne tanker, er det der gør trafikanter mest uopmærksomme.

Tankepoliti

Der eksisterer allerede et påbud mod brugen af håndholdt telefon under kørsel, biler der gør billisten opmærksom, hvis de er på vej over i den anden kørebane og stemmeføring, så vi ikke skal bruge fingrene til at ringe op.
Jesper Sølund siger, ”man kan ikke etablere et tankepoliti, der skal forbyde folk at tænke, det er rent praktisk umuligt at gøre. Men derfor må vi i højere grad skærpe bevidstheden om, at det betyder noget, hvis du falder i dybe tanker.”

En temaundersøgelsen lavet af vejdirektoratet mellem 2010 og 2015 peger på, at der er kommet en større bevidsthed om problematikken. I 2010 var uopmærksomhed en faktor i 43 procent af dødsulykkerne det år. I 2015 var tallet nede på 23 procent. Selvom der er sket en forbedring, så udgør uopmærksomhed sammen med spirituskørsel og for høj hastighed stadigvæk et væsentligt problem i trafikken.

”Man kan ikke etablere et tankepoliti, der skal forbyde folk at tænke, det er rent praktisk umuligt at gøre. Men derfor må vi i højere grad skærpe bevidstheden om, at det betyder noget, hvis du falder i dybe tanker.”
Jesper Sølund
Jesper Sølund – Chefkonsulent hos Rådet for Sikker trafik

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.