ADFÆRDSDESIGN og nudging

Forandr den menneskelige adfærd

Når man arbejder med nudging og adfærdsdesign, handler det om at tænke i adfærd. Helt konkret handler det om at skabe en adfærdsændring der både kan ses og måles.

Resultater med nudging og adfærdsdesign

Danmarks bedste skoletoiletter kommer ikke af sig selv. Der skal tænkes i både børne- og voksenadfærd. 

Ved hjælp af adfærdsdesign forstod politikerne betydningen af rengøring i Lejre Kommune. En CSR-kampagne, der gav politisk opmærksomhed.

Den kommunale rengøringsafdeling får fantastisk APV og ægte arbejdsglæde. Samtidigt er produktiviteten ekstra høj.

 

Klart budskab – kan det flytte en adfærd?​

Æblet gjorde at alle kunne huske Gert. Derfor blev Gert Jørgensen Borgmester i Sorø Kommune.

 

Når du vil påvirke menneskets adfærd, skal du forstå, hvad der driver den.

Adfærdsdesign og nudging er en bestemt arbejdsmetode og en bestemt måde at løse problemer på. Metoden tager udgangspunkt i videnskaben om mennesket og dets adfærd.

Når man arbejder med nudging og adfærdsdesign, handler det om at tænke i adfærd. Helt konkret handler det om at skabe en adfærdsændring der både kan ses og måles.

Adfærdsdesign og nudging kan derfor skabe målbare og synlige resultater.

Adfærdsdesign vs. nudging

Adfærdsdesign og nudging, tager begge udgangspunkt i de seneste 60 års forskning i den menneskelige adfærd. Alligevel er der betydelig forskel på de to adfærdsændrende tilgange. Adfærdsdesign handler om at få mennesker til at handle på en bestemt måde og er derfor oftest afsenderorienteret. Nudging handler om at hjælpe mennesker til at tage gode beslutninger vedr. deres lykke, helbred og velstand. Nudging har derfor en mere modtagerorienteret vinkel.

Hvad kan du bruge adfærdsdesign og nudging til?

Det er næsten kun fantasien der sætter grænser for, hvor du kan bruge adfærdsdesign og nudging. Især adfærdsdesign er næsten overalt.

  • Når du køber kaffe i 7-Eleven.
  • Når du handler ind i supermarkedet.
  • Når du bestiller din rejse på nettet.
  • Når du skal købe ny mobiltelefon.

Nudging bruges ofte der, hvor du ønsker at få mennesker til at yde en frivillig indsats.

Mens adfærdsdesign bruges alle de steder, hvor du gerne vil have mennesker til at gøre en bestemt handling enten til egen vinding eller for modtagers.

Kom på kursus i adfærdsdesign og nudging hos Brave.
Vil du og dine kollegaer blive klogere på mennesker og hvordan du forandrer deres adfærd? Vi giver dig viden, værktøjer og øver dig i processen, så du/I kan arbejde med adfærdsdesign og forandringsledelse i praksis.

Modtag 9 gratis e-mail lektioner i nudging & adfærdsdesign

Forstå hvordan du kan få indflydelse på mennesker. Se de gode eksempler. Du får både teori og løsninger.

Vi vil gerne ringe til dig