Led den gode adfærd med adfærdsdesign

Adfærdsdesign og ledelse.
Værdibaseret ledelse, situationsbestemt ledelse, autoritær ledelse, demokratiske ledelse… og jeg kunne blive ved. Listen af forskellige ledelsesformer er uendelig lang.

Af en eller anden irrationel grund, har vi et behov for at sætte ord på, hvilken ledelsesstil vi har præference for. Jeg er en empatisk leder, jeg er en autoritær leder eller jeg er en leder, som lader situationen bestemme, hvilken leder jeg er. Hver gang vi introduceres for et nyt begreb, kan vi vælge at ride med på bølgen, eller bevare den gode model vi allerede har. En ting er sikkert, ledelse er dynamisk og det gælder om at holde tungen lige i munden I dag lader jeg mig lige ride med på behovsbølgen. Jeg introducerer dig nemlig for endnu en ledelsesform; Adfærdsledelse. En ledelsesform baseret på Adfærdsdesign.

Begrebet adfærdsledelse er et relativt nyt begreb, som (helt uden at have faglig grundlag for påstanden) er opstået som en naturlig følge af lederes mange frustrationer i deres daglig arbejde med ledelse.

Der er derfor en god grund til, at jeg på trods af min modstand, vælger at introducere dig for endnu et ledelsesbegreb.

Adfærdsdesign (og adfærdsledelse) er relevant for alle, der arbejder med adfærd, hvilket du gør uanset, hvordan du betegner din ledelsesform. Om det drejer sig om processer, produkter eller forandringsprocesser, er en adfærd blandt nogen mennesker altid til stede.

Det betyder, at vi egentlig ikke kan undgå at arbejde med adfærdsdesign i en eller anden form. Spørgsmålet er blot, om du som leder ønsker at arbejde med adfærdsdesign ubevidst eller bevidst. Jeg vil anbefale dig det sidste.

Læs hvordan du skaber et godt arbejdsmiljø

Adfærdsdesign er det nye buzz word

Adfærdsdesign har vundet indpas og fundet vej ind i mange organisationer de sidste år, og med god grund. Disciplinen bygger på en videnskabelig metode, der trækker på indsigter fra adfærdsøkonomi, kognitiv psykologi, nudging og social psykologi. Det vil sige, ligesom andre videnskabelige discipliner bygger adfærdsdesign på viden, metoder og teknikker. Adfærdsdesign bygger på den antagelse, at vi mennesker egentligt er langt mere irrationelle og begrænsede end først antaget. Vi er ikke disse rationelle individer, der perfekt kan jonglere både arbejdsliv, vores sundhed, familieliv, vores egen selvudvikling mm.

Denne antagelse om menneskelig adfærd, bygger på utallige videnskabelige forsøg, der munder ud i konkrete adfærdsgreb, der giver dig som leder, mulighed for at arbejde med adfærdsdesign bevidst.

For som leder bør du indrette dit ledelsesarbejde således, at adfærden bliver omdrejningspunktet for alt det, du ønsker udviklet og gennemført. Og at lede gennem adfærd kræver at du som leder anvender viden om mennesket, dets begrænsninger og irrationelle adfærd.

Ved at bruge adfærdsdesign dit ledelsesarbejde, kan du designe processer, produkter og forandringsprocesser, som passer bedre til de mennesker, der skal bruge eller udføre processen og det giver dig succes som leder.

Få et konsulent besøg

Med et konsulentbesøg af en adfærdsdesigner, kan du få nye øjne på din udfordring. 

Vi tilbyder dig både dialog, problemforstålse og anbefalinger til løsninger  – alt sammen til en fast pris.

Online foredrag. Vi ligner aber. Nudging og adfærdsdesign. Book dit online foredrag

Det rationelle menneske

Måske er du en af dem, der allerede har accepteret, at du ikke perfekt kan jonglere alle dine gøremål i løbet af dagen – godt for dig! Eller også er du ligesom mig. Jeg forsøger stadig at løbe de 5 km om morgenen, skabe synlige resultater på arbejdet, være en god kollega, være tilstedeværende blandt familie, spise sundt og komme tidligt nok i seng, alt sammen i løbet af blot 24 timer. Jeg fejler dag efter dag. Problemet er at jeg har designet mine egen ulykke. Jeg vil for meget. For meget i forhold til, hvad jeg er i stand til. Her bliver adfærdsdesign interessant. Adfærdsdesign handler om at hjælpe mennesker med at ændre adfærd. Med udgangspunkt i videnskaben forsøger en adfærdsdesigner at lave om på omgivelserne, således at mennesker, medarbejdere eller ledere bliver hjulpet i en ønsket retning. Det betyder at adfærdsdesigneren har fokus på tilpasse omgivelserne til mennesket og ikke omvendt, hvilket vi desværre ofte ser.Den typiske måde at skabe forandringer på, er nemlig at forsøge at ændre mennesket mindset eller øge deres motivation til forandringen. Det har hidtil ikke været vinderstrategien.

Så…Adfærdsdesigneren fjerner altså fokusset fra indre motivation og fokuserer i stedet på ydre omstændigheder.

En adfærdsdesigner vil stille spørgsmålet: ”Hvordan kan jeg designe omgivelserne, således at jeg når i mål med mine mange ønsker i løbet af dagen?” og ikke ”hvordan kan jeg motivere mig selv til at nå det hele?”
En af nøglerne ved adfærdsdesign metoden, er at gøre adfærden nem. Min løbetur bliver ikke til noget, fordi jeg træt tirsdag morgen ikke gider at bruge kræfter på at finde løbetøjet bagerst i skabet. Løbetøjet er simpelthen for svært at finde frem. Chris MacDonald, (foredragsholder om sundhed, personlig udvikling og ledelse) har en gang sagt, at han sommetider sover med løbetøjet på, for at sikre at løbeturen bliver til noget. Hvis Chris MacDonald har svært at komme på sin løbetur, så har vi andre ingen chancer. I hvert fald ikke uden adfærdsdesign. Ved at tage løbetøjet på i seng har han fjernet en barriere for løbeturen og øget hans chancer for at komme på den forbandede morgenløbetur. Han har designet sine omgivelser med udgangspunkt i, at han er begrænset og irrationel og derfor har brug for hjælp til at udføre den ønskede handling. Det samme kan du med fordel gøre som leder.
Ledelse, workspace, arbejdsplads, adfærdsledelse, nudging, adfærdsdesign

Alle kan lære adfærdsdesign

Kigger vi et øjeblik på vores arbejdspladser, så har de udviklet sig til et sted, der ikke er i overensstemmelse med vores menneskelige natur. 

Freeseating, selvledelse, abstrakte visioner, er blot et par af de elementer, hvor vores ydre omstændinger frontalt brager sammen med vores menneskelig biologi.

Du kan måske føle dig provokeret over at høre, at vi mennesker ikke er skabt til selvledelse og ikke magter alt det vi har sat os for at gøre. 

Du må gerne være uenig med videnskaben, men det gør ikke sandheden mindre sand. Vi mennesker ønsker retning. Vi er høj grad styret af psykologiske bias og er begrænset, hvad angår viljestyrke.

Det er derfor du som leder på det ene tidspunkt kan stå på et morgenmøde og præsentere den nye forandring til medarbejdere, der alle virker meget motiverede, men 3 måneder efter kan stå tilbage med det resultat, at intet har forandret sig i virkeligheden – Virker det bekendt?

Når du har accepteret, at vi mennesker ikke er rationelle og at vores hjerne foretrækker de nemme valg, da kan du begynde at skabe reel handling baseret på den motivation, som vi allerede er så gode til at skabe.

Adfærdsdesign er banalt?

Adfærdsdesign foregår på et praksisniveau. Det betyder, at vi taler og fokuserer på at undersøge den konkrete adfærd, både den nuværende adfærd og den ønskede adfærd. Det kan lyde simpelt, men mit arbejde som underviser og rådgiver har vist mig, at det faktisk er sværere for os at give konkrete eksempler på, hvordan en bestemt vision ser ud i reel adfærd. Fokusset på det praktiske niveau er noget af det, der adskiller adfærdsdesign fra den traditionelle måde vi arbejder med adfærdsforandringer og det der gør, at det virker.

Men desværre har vi en ærgerlig tendens til kun at tale om adfærdsændringer på et strategisk niveau. Måske er det fordi at adfærdsdesignerens måde at tale om adfærdsforandringer på, er så så banal. 

Vi frygter at blive set som mindre kloge, når vi taler om, hvordan vi gerne vil have mennesker til at tage sikkerhedsko på eller sætte tallerkener i opvaskeren end når vi taler om store visioner så som en bedre sikkerhedskultur eller lign.

Brug adfærdsdesign i din ledelse

Nu tænker du måske – Jamen hvordan kommer jeg så i gang med at arbejde med adfærdsdesign. En af muligheden er at komme på adfærdsdesign kursus. Her er der fokus på, hvordan du kan arbejde med adfærdsdesign når du vil skabe forandringer blandt mennesker. Et andet sted at starte, er denne 4 steps model, som jeg har præsenteret nedenfor.

Sådan arbejder du med adfærdsdesign

Til sidst vil jeg gerne give dig en simpel model til at arbejde med adfærdsdesign. 

Baseret på viden og på mine egne erfaringer som underviser og rådgiver, har jeg skitseret en praktisk 4 steps model, som du som leder kan lade dig inspirere af. 

1: Hvordan designer du en god løsning?

Du vil sikkert allerede begynde at tænke i løsninger under punkt 1 og 2. Men prøv så vidt muligt først at tænke i løsninger her og i stedet blot observere den adfærd, som udspiller sig under punkt 2.

Når du har fået en god forståelse for adfærden, er det tid til at designe løsninger. Indenfor adfærdsdesign arbejder man typiske med 4 adfærdsprincipper:

  1. Adfærden bør være NEM
  2. TIDSPUNKTET for adfærden skal være korrekt
  3. Adfærden skal være ATTRAKTIV
  4. Adfærden skal være SOCIAL.

Et eksempel på sidstnævnte kan være at arbejde med rollemodeller eller forpligtelse over for andre. Videnskaben viser at, hvis vi offentlig forpligter os over for andre, er der langt større chance for at vi i sidste ende udfører den ønskede adfærd.

2: Hvad er den nuværende og ønskede adfærd

Strategi og vision kan måske give dig et peg om, hvor I er på vej hen, men du er nødt til at sætte dig ned og definere den helt præcise adfærd på et praksisniveau.
Hvad er det helt konkret, der gøres forkert nu og hvad er det for en konkret adfærd, som du ønsker i fremtiden. Nedbryd gerne adfærden skridt for skridt.

En tommelfinger regel er, at adfærden skal være så konkret, at den kan filmes. Samtidig skal det være muligt for dig at komme med adskillige konkrete eksempler på, hvordan det kommer til udtryk onsdag morgen, når medarbejderne møder ind på arbejde.

3: Hvorfor opnår du ikke den ønsket adfærd?


Når du har konkretiseret adfærden, er det tid til at få en større forståelse for, hvorfor problemet opstår og hvilke barrierer, der hindrer den ønskede adfærd.

Afsæt en 1 time, tag en stol og sæt dig og observer adfærden. Tror mig, det kan virke mærkeligt, men hold da op, hvor er det lærerigt.

Læg mærke til hvornår det er nemt og hvornår det er svært og hvordan folk reagerer når det er henholdsvis nemt og svært.

4: Hvad hvis løsningen ikke virker?


Hvad nu hvis løsningen ikke er den rigtige? Dette kan sagtens være virkeligheden og derfor skal du teste din løsning, før du implementerer den. Vær kritisk overfor løsningen, juster den og find en ny, hvis den ikke virker.

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.