Skrækkelige skoletoiletter

Fremtidens skoletoiletter designes og bygges af firmaet Brave. Brave er ekspert i skoletoiletter, design udvikling og dannelse af elever, baseret på nudging

Fra skrækkelige skoletoiletter
til Danmarks bedste skoletoiletter

Her hos Brave er vi eksperter i skrækkelige skoletoiletter.

Vi interesserer os  for skoletoiletter og elevadfærd. Vi hjælper folkeskolen til at få Danmarks bedste skoletoiletter. Det er ikke nok at kommunikere til eleverne –“Du skal huske at trække ud i toilettet og vaske dine hænder”.

Det kræver et voksent perspektiv på skoletoiletter, en forståelse for rengøring af skoletoiletter, opsyn og vedligehold plus en udvidet menneskelig indsigt, der kan sikre at toiletterne opleves som gode.

Leder du efter inspiration til skoletoiletter?
Fra skrækkelige toiletter til rene oaser
Skilte til skoletoiletter udviklet af Brave. Skilt til gårdtoiletterne

Den nationale trivselsundersøgelse så dyster ud. Brave har designet toiletterne så de nu hedder “Banen”. Der er installeret en række nudges og arbejdsprocesser.

Kan man løse et problem for godt? Det kan man…

> Læs hele historen

Vi transformerer skrækkelige skoletoiletter til rene oaser. Med lyd, lys, grafik og ikke mindst uddannelse af elever og lærere, får vi ægte trivsel på skolen. 

Vi styrer hele processen for jer, om det er nybyggeri eller en renovering, bestemmer I.

Analyse af skoletoiletter

Vi undersøger rigtig mange skoletoiletter. Vi undersøger den tekniske tilstand af toiletterne, vedligholdsstyringen og rengøring. Vi udfører funktionstjek. Men grundlæggende er det ikke eleverne der er nogle svin, men hele måden vi som voksne opfatter skoletoiletter på. Det er nødvendigt med en ny menneskeopfattelse i skolerne for at løse problemet. Det kommer naturligvis som en overraskelse for de fleste. Men det er også her forklaringen ligger.

Hvis du tager udgangspunkt i eleverne, kan du ikke løse problemet. Der skal tages fat et helt andet sted. 

"Vi ser dagligt børn, der holder sig og ikke går på toilettet på deres skole, og som derfor er forstoppet".
Ulla Kabbelgaard
Leder af Børneinkontinensklinikken på Næstved Sygehus

Skoletoiletter er en gammel historie. De har været debatteret i lang tid. Men i virkeligheden er det de færreste der interesserer sig for skoletoiletter. Men det gør vi hos Brave. Vi synes skoletoiletter er noget af det mest interessante, man kan beskæftige sig med. Ikke fordi der er æstetisk skønhed over, at færdes blandt folkeskolens toiletter, men fordi de involverer børn og voksne.

Børnerådet har en god rapport, som beskæftiger sig indgående med skoletoiletter. Den er fra 2009, men vi kan garantere, at den er lige så aktuel, som den gang den blev produceret.

Statens Institut for folkesundhed er også ude efter skoletoiletter

Statens Institut for Folkesundhed indleder således: ”Mange skoletoiletter er i stykker, de lugter, og der mangler ofte både sæbe, toiletpapir og papirhåndklæder, hvilket betyder, at en stor gruppe børn holder sig dagen igennem for at undgå toiletbesøg.” De har lavet en meget stor undersøgelse som omfatter over 8.000 elever.

> Læs om High-Five

Den fysiske standard på skoletoiletterne er ofte værre end det man kan se ved en hurtig gennemgang. Når vi gennemgår skoletoiletter for at rapportere om fejl og mangler kommer der rigtige mange problemer til overfladen. Ting som man naturligvis ikke oplever, ved blot at kikke hurtigt på toiletterne. Man skal blive på toilettet. Sætte sig ned og se tingene i øjenhøjde med børnene. Pludselig forstår man, hvorfor der er et problem med skoletoiletter.

> Læs også: Folkeskolen skider på toiletterne

Børn sendes dagligt på hospitalet, pga. skoletoiletter. Det er skræmmende men sandt. Børn kommer på hospitalet fordi skoletoiletterne opleves som dårlige.

Ulækre skoletoiletter. Problemer med skoletoiletter. Skoletoiletter i folkeskolen skal reddes. Brave

På klinikken behandles børn for problemer med vandladning og afføring, og en væsentlig del af arbejdet består i at vænne de små patienter af med den toiletskræk, der ofte er blevet udløst af de ækle toiletter på folkeskolerne.

Skoletoiletter gør elever syge

Det er alvorligt når hygiejnen ikke er i orden på de danske folkeskoler. I Århus har man opnormeret rengøringen. Fra en daglig rengøring til to gange dagligt. Men spørgsmålet er: Er det nok, når der er rigtig mange elever pr. toilet? Vores erfaring er at det ofte er alt for lidt. Men den spændende erkendelse, i denne nedenstående udsendelse er, at mere rengøring giver færre sygedage i folkeskolen. Det er sjældent, at denne vinkel tages ind i debatten. Men denne debat er utrolig relevant.

Kan vi skabe bedre toiletforhold for elever og lærere, så kan vi også mindske sygdom i skolen og ultimativt blandt forældre. Der er ufattelige økonomiske gevinster i denne betragtning, og det er et område vi forsker i.

Mindre sygdom i folkeskolen er lig mindre sygdom i samfundet. Blot besparelsen på vikarbudgettet, burde skærpe appetitten til, at sammentænke toiletter og hygiejne i folkeskolen.

Klamme skoletoiletter er selvforskyldte

En af forklaringerne på dårlige skoletoiletter kan også være strukturelt. Nogle skoler har selv ansvar for rengøringsniveauet og prioriteringen af ejendomsvedligehold. Det giver nogle skævvridninger i forhold til prioritering af penge, men også prioritering af indsatsområder.

”85 pct. af kommunerne er det nemlig ikke professionelle fagfolk, men skolelærere eller pædagoger ude i de enkelte institutioner, der styrer vedligeholdelsesindsatsen. Det viser en repræsentativ undersøgelse blandt 25 af landets 98 kommuner”.

Hos Brave ser vi også, at rengøringen måske bliver udført, men den ægte interesse for rengøringsniveauet er ikke særligt højt, givet vis, fordi skolens personale har andre prioriteringer. Men desværre er de afledte konsekvenser høje for elever og lærere. Vi er sikre på, at det ikke er en bevidst proces og prioritering, men manglende engagement og manglende forståelse for konsekvenserne, hos især lærere, forældre og ledelse på skolen.

Den eneste lov der dækker eleverne omkring skoletoiletter er Undervisningsmiljøloven, kapitel 1, §1. Den lyder som følgende

”Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt”

Loven siger ikke noget om hvor mange elever der skal deles om et toilet. I følge arbejdsmiljøloven skal der være mindst et toilet pr. 15 medarbejdere.

Et af de svar vi får, når vi taler med skoleledere eller rengøringspersonale er, at de aldrig oplever kø ved toiletterne, selv om der er alt for mange elever pr. toilet. Vores observationer bekræfter ofte dette synspunkt. Men kikker man på årsagen, står det lysende klart, hvorfor der ikke er kø ved toiletterne. De bliver kun brugt, når det er højst nødvendigt.

Søg hjælp til skoletoiletter

Hos Brave arbejder vi til dagligt med at få bedre vilkår for børn i folkeskolen. Vi laver processer der giver bedre skoletoiletter og rene skoletoiletter.

Nudging foredrag

Book et nudging foredrag til din virksomhed og bliv klogere på, hvad nudging kan gøre for jer

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.