Nudging og kommunikation i kantinen

Nudging og adfærdsdesign. Nudgingprojekter. Adfærdsdesignprojekter. Projektarbejde. Konsuentarbejde. Kaffe-to-go på Sorø Kommune

Fra porcelæn til pap

Hvad er resultatet af alle anstrengelserne? Der er masser af ære og glæde over at blive anerkendt for hårdt arbejde. Men kan det måles på bundlinjen? Nej – det kan det ikke, men resultatet kan anvendes i det fremtidige salgsarbejde. Det er en form for verificering af projektet, at være i medierne.

Du tænker nok ikke over det i det daglige på jobbet, men tager måske en ren kop hver gang, du skal have en kop kaffe eller te. Og i kantinen bruger du sikkert dagligt en tallerken, kniv og gaffel og måske også et glas. Det bliver til en del på en dag.

Vil du vide mere om nudging og kommunikation?

Ring til Brave og vi vil fortælle dig mere om, hvad det egentlig handler om.

Nudging og arbejdsmiljø

En af vores kunder – en mellemstor kommune med over 250 ansatte – fandt ud af, at det hvert år resulterede i 50.000 kaffekopper i opvaskemaskinen. Udover alt det andet service.

Det tager tid at vaske en kaffekop op. Den skal ind i opvaskemaskinen – ud igen – og sættes på plads. Nogle kaffekopper skal først findes på kontorer rundt omkring, måske endda med gamle kaffesjatter – det kræver ekstra knofedt – og derefter bæres ned til opvask. Alt i alt en meget tidskrævende og overset opgave.

Største problem er “årskoppen”, der kom ned med en kaffesjat, som var muggen. Den blev vasket op. Men muggen forsvinder ikke. Næste kunde i kantinen fik en kop med mug.

Opgaven lød derfor:

Find en løsning, så vi undgår at vaske 50.000 kopper op hvert år.

Analysen er simpel:

Vi er vant til en kaffekop af porcelæn, men den er faktisk ikke optimal på en arbejdsplads af flere grunde:

  • Den kræver tid (opvask)
  • Man spilder nemt (intet låg)
  • Den holder ikke kaffen varm over tid
Løsningen var lige så simpel:

Vi indfører papkrus.

    • De smides ud efter brug (ingen opvask)
    • Spilder ikke med låg på
    • Holder kaffen varm (med låg på)
“Imidlertid er det ikke bare lige at indføre papkrus og så håbe det bedste. Det er mennesker, vi har med at gøre, så der skal tænkes både i vaner og i følelser".
Stig Brask
Stig Hartmann Brask
Adfærdskonsulent, Brave
I første omgang handler det om, at give de ansatte en mulighed for selv at vælge. Det er et klassisk element i nudging – den såkaldte valgarkitektur, som med små nudges får folk til at træffe de ønskede valg. I det konkrete tilfælde altså et papkrus frem for en porcelænskop. Vel at mærke uden at det bliver opfattet som tvang.

Sådan gjorde vi

Først anskaffede vi nogle papkrus, der egner sig til varme drikke. Dem placerede vi ved siden af kaffemaskinen og ovenover et stort skilt med teksten ” Kaffe to go” – det giver positive associationer. Hvis vi havde skrevet “papkrus”, kunne det have ført til modstand i forhold til de miljømæssige konsekvenser (som det i øvrigt er svært at beregne). Porcelænskopperne satte vi nederst, således at det fortsat var muligt at fravælge papkrus.

Hvorfor nudge i en kantine?

Fordi kantinepersonalet hellere vil bruge deres tid på at lave god mad end at vaske kaffekopper op. En anden positiv effekt er, at der ikke står gamle kaffekopper rundt omkring på kontorerne. Færre kaffepletter på gangene, da der nu er låg på (pap)kaffekopperne. De er i øvrigt nemmere at balancere på toppen af en stak papirer og en telefon, når man bevæger sig.

Risiko ved nudging?

Ja, nogle vil mene, at papkrus er en miljømæssig belastning. Vores svar er, at du stadig må bruge en porcelænskop. Desuden har vi undersøgt hele livscyklussen for en kop af porcelæn fra fremstilling, til mange ture i opvaskemaskinen. Det er svært at vurdere den samlede eksakte miljøbelastning, når porcelænkopper har et ukendt antal overlevelsescyklusser før de bliver kasseret på grund af f.eks. skår og slidtage.

Nudging handler om psykologi. Snak med Brave om Nudging. Vi laver også Nudging-projekter.

Ligeledes betyder hver opvask udledning af fosfater i kloakken. Desuden slid og afskrivning på opvaskemaskinen, contra det øget affald fra papkrus. Ydermere er det svært, at bestemme de miljømæssige konsekvenser af, at producere denne eksakte porcelænskop contra denne eksakte papkrus. Tænk blot på, hvilke kemikalier der er anvendt til at fremstille f.eks. glasuren og de farvestoffer der er anvendt til et papkrus.

“Det er vigtigt, at vi giver folk et reelt valg. Altså pap eller porcelæn. Således respekterer vi den enkeltes ret til selv at træffe et valg, siger adfærdsdesigner Stig Hartmann Brask. Der er altid konsekvenser når man tager et valg og der er kun få personer, der har økonomiske ressourcer, tid og tilstrækkelig viden til at se ind i fremtiden og bedømme, hvad der er best på både kort og lang sigt.”

Nudging og adfærdsdesign i kantiner. Nudging af Brave. Udvikling af ny adfærd.

Kommunikation og synlighed

Det er ikke blot de farverige skilte, men også ændringer i omgivelserne, der giver genlyd blandt dem, som bliver nudget. I dette tilfælde skal kantinepersonalet være parat til, at give en fornuftig forklaring, når der kommer en kunde og hævder, at der er tale om miljøsvineri. Vi har rustet kantinepersonalet med svar. Desuden har vi udstyret bordene i kantinen med små bordkort der fortæller, at dette er et forsøg.

Hvad siger brugerne om papkrus med låg?

Selvfølgelig er der kommet reaktioner på, at vi tilbyder et papkrus. Dog har der kun været en officiel klage, til gengæld har ledelsen modtaget mange glade e-mails. En af dem lyder: “Det er så dejligt, at vi har fået papkrus. Nu kan jeg tage en kop kaffe med i bilen, når jeg har travlt – tak”.

Kantinepersonalet er også meget glade. “Nu kan vi lave god mad til alle dem der kommer i kantinen og bruger lidt mindre tid på opvask”.

Denne nudging-opgave er et uddrag af en større opgave med sortering af affald og indretning af kantinen. Her ses et uddrag af indretningen.

Nudging i kantine. Brave. Design af kantine og nudging. Nudging og affaldssortering. Konsulentbureau Brave

1 dags konsulentbesøg

Med et konsulentbesøg af en adfærdsdesigner, kan du få nye øjne på din udfordring. 

Vi tilbyder dig både dialog, problemforstålse og anbefalinger til løsninger  – alt sammen til en fast pris.

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.