Styrk dit psykiske arbejdsmiljø med nudging

Arbejdsmiljø og trivsel. Styrk dit psykiske arbejdsmiljø. Det psykiske arbejdsmiljø skal løses udfra. Nudging og adfærdsdesign. Mindre stress, sygemeldinger. nudging workshop. Se mere om hvordan Brave analyserer det psykiske arbejdsmiljø og det fysiske arbejdesmilø. Hos Brave får du besøg af nudgingeksperter som hjælper med analysen og kommer med løsninger.

Der er efterhånden gjort meget for at forbedre den fysiske sundhed på arbejdspladsen. Værnemidler, hævesænkeborde og lignende tiltag, er blevet en fast del af arbejdspladsens indsats mod at reducere skader, nedslidning og sygemeldinger. Men hvordan står det til med at det psykiske arbejdsmiljø?

På den moderne arbejdsplads er der i højere grad kommet fokus på det psykiske arbejdsmiljø som følge af at flere og flere sygemelder sig med stress og depression.

Større frihed forringer det psykiske arbejdsmiljø

Nutidens arbejdsliv er præget af individualisering – også kaldet selvledelse eller frihed under ansvar. De stramme rammer er skiftet ud med høj fleksibilitet, et krav til forandringsparathed og personlig udvikling.

En sådan ændring i arbejdsforholdene stiller nye krav til ledelse. Det er ikke længere tilstrækkeligt at diktere og få medarbejderne til at levere et bestemt resultat. Man er som leder også nødsaget til at involvere og motivere medarbejderne for at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

Dette nye ”design” af arbejdsvilkårene har både vist at give højere produktivitet og mere tilfredshed, men også mere stress, usikkerhed og et ringere psykisk arbejdsmiljø.

Et godt arbejdsmiljø er penge værd

I Brave hjælper vi virksomheder med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø og reducere antallet af arbejdsulykker. 

Vi benytter os af den nyeste videnskab inden for adfærd og menneskelig psykologi, hvilket giver dig konkrete værktøjer til at ændre adfærd på mennesker og få større produktivtet og trivsel. 

Vi har allerede hjulpet adskillige private og offentlige virksomheder og står klar til også at hjælpe dig.  Læs mere ved at klikke på knappen eller kontakt mig på tlf: 5056 4248 eller skriv til mig på ashley@brave.dk

Stress er din egen skyld?

Med de nye arbejdsvilkår oplever vi både pres fra ledelsen, kunderne/brugerne, kollegaerne og ikke mindst fra os selv. Vores ønske om mere frihed, plads til udvikling og fleksibilitet har gjort os mere stressede.

Det kan vi bl.a. se ved at flere og flere kurser om stresshåndtering tilbydes og antallet af sygemeldinger stiger. Vores nye ønskevilkår har altså stor indflydelse på vores psykiske arbejdsmiljø.

Den øget kompleksitet og invitationen til at være mere selvkørende, skaber en følelse af utilstrækkelighed og afmagt, der præger vores psykiske arbejdsmiljø.

Det er nu medarbejderenes egen opgave at strukturere og prioritere arbejdsopgaverne, vurdere hvordan de vil klare en bestemt opgave og sørger for, at de ikke arbejder sig selv ihjel. Så længe de lykkedes med de opstillede mål og resultater, der er sat af ledelsen, så er alt fint.

”Jeg er også for dårlig til at sige fra” eller ”du må sige fra, hvis det er for meget” er klassiske sætninger der er farlige for det psykiske arbejdsmiljø.

Vi er kommet til at tro at løsningen på sådan problemer skal findes i os selv gennem coaching, stresskurser eller mindfulness. Derfor bebrejder vi os selv når det går galt, arbejder hårdere og dræner os selv for kapacitet. Vi skaber med andre ord vores eget dårlige psykiske arbejdsmiljø og stress er vores egen skyld.

Denne påstand er der nogen der vil mene er sandfærdig. At det er vores egen skyld at vi er stressede og at vi bare kan lade vær med at være det. Andre som eksempelvis jeg som adfærdsdesigner er uenig.

 

Styrk dit psykiske arbejdsmiljø med nudging og få mindre stress sygemeldinger, depression og større arbejdsglæde. Det psykiske arbejdsmiljø skal forbedre ved at kigge udad.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø

Vi kan ikke løse et dårligt psykisk arbejdsmiljø ved blot at kigge indad. Vi er nemlig ved at nå grænsen for, hvad mennesket biologisk kan holde til. Vores moderne måder at arbejde på, gør os syge.
Den danske evolutionspsykolog Jill Bymit fremhæver at vi i dag lever og arbejder på måder, der er langt fra, hvad vi fra naturens side er skabt til og fungerer med.

Vores åbne kontorlandskaber gør eksempelvis at vi som mennesker er konstant i alarmberedskab. Evolutionsmæssigt er vi skabt til konstant at tilpasse os flokken og være opmærksomme på fjender for at overleve.

I et åbent kontorlandskab skal vi kontant forholde os til mange og skiftende artsfæller uden faste hierarkiske strukturer. Det er stressende for os og er med til at skabe et dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Et psykisk arbejdsmiljø skal løses udefra

Vi mennesker er meget afhængige af det sociale fællesskab, lederen og flokken. Forskning fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har dokumenteret at fælleskab, samarbejde, tillid og retfærdighed med ledere og medarbejdere er forudsætninger for et godt psykisk arbejdsmiljø. Et psykisk arbejdsmiljø der præget af trivsel, høj effektivitet og få stress sygemeldinger.

Der er heldigvis dukket en række nye former for metoder op, der kan forebygge stress og styrke det psykiske arbejdsmiljø. Metoder der tager udgangspunkt i strukturelle løsninger og omgivelserne, i stedet for det enkelte individs evne til at ændre sig. Det psykiske arbejdsmiljø kan nemlig ikke ene og alene forbedres ved at fokusere på det enkelte indvid.

Sådan skaber du en sikkerhed og tryg arbejdsplads. nudging og adfærdsdesign. Brabe. Nudging.nu. foredrag og kurser

Et godt psykisk arbejdsmiljø med nudging

Nudging er en metode, der beskrives som ”et kærligt puf i den rigtige retning”. Med andre ord, kan nudging tankegangen hjælpe os med at få mennesker til at gøre det som de gerne ville, hvis de havde tid og kapacitet til det.

Nudging tager udgangspunkt i menneskets tendenser og især begrænsninger, således vi ikke ender med at designe løsninger (arbejdsvilkår) som mennesket rent mentalt ikke kan magte.

Nudging kan hjælpe både ledere og medarbejdere med at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø med mindre stress og større trivsel.

At arbejde med nudging kræver, at man laver en grunding analyse og forstår de mennesker der påvirkes. Det skal være klart, hvilken uhensigtsmæssig adfærd der er nu og hvilken adfærd man ønsker i fremtiden. Desuden skal man stille sig kritisk over for status quo:

•  Har vi indrettet den nuværende løsning godt nok?
•  Har vi en fast procedure for, hvordan vi håndterer visse situationer?
•  Har vi gjort det nemt nok at udføre en bestemt arbejdsopgave?
• ….

5 tips til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø

Som leder bør du sætte sig ordentlig ind i, hvordan vi mennesker fungerer og justerer sine forventninger til, hvad medarbejdere er i stand til. På den måde sikrer du et godt psykisk arbejdsmiljø og højere produktivitet.

Herunder er 5 tips til, hvad du kan gøre:

1. Tænk i flok og fællesskab i stedet for individ og personlig udvikling.
2. Forbedre mere end man forandre.
3. Indrette omgivelserne efter mennesket og ikke omvendt
4. Hjælpe med at konkretisere opgaver i konkret adfærd, så medarbejderne ikke er i tvivl.
5. Gør det let for medarbejdere at udføre deres arbejde

Vil du have praktisk erfaring og konkrete værktøjer til at bruge de 5 tips? Læs videre og se, hvordan en nudging wrkshop kan hjælpe dig og din virksomhed med at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Styrk dit psykiske arbejdsmiljø med en nudging workshop

Nudging tankegangen kan hjælpe dig med at forbedre både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

På en nudging workshop tager vi udgangspunkt i, hvordan vi som biologiske og sociale indvider tager beslutter og handler. Efter en nudging workshop vil jeres arbejd med det psykiske arbejdsmiljø bliver mere konkret, adfærdsbaseret og med fokus på at ændre omgivelserne frem for individet.

Vil du vide mere om, hvordan en nudging workshop kan give dig konkrete redskaber til at styrke dit psykiske arbejdsmiljø? Læs mere ved at klikke på knappen eller kontakt mig på tlf: 5056 4248 eller skriv til mig på ashley@brave.dk

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.