Virksomhedsværdier der holder i 3000 år

Virksomhedsværdier skal skabe handlingDe magiske ord som Gud har skrevet, styrker virksomhedens værdier Fra virksomhedsværdier til handling.

Værdigrundlaget for virksomheden, skaber en vinderkultur. Det er hele organisationskulturen der ændres. Forudsætningen for en god virksomhedskultur er, at der arbejdes med virksomhedens værdigrundlag.

Virksomhedsværdier bliver til luftige slogans

De ord og handlinger der skal bære virksomheden frem, ændrer ikke organisationskulturen med et par fine slogans på hjemmesiden. Ordene og den praktiske betydning kryber desværre ikke automatisk op i hjernen på personalet. Det ville være skønt hvis de blev fortolket korrekt og der blev handlet efter dem, fuldstændig som lederen havde tænkt sig. 

Når de gode virksomhedsværdier skal have effekt, så skal personalet tænke over dem og de skal herefter oversætte dem til deres hverdag. Først skal de kende værdierne. Så skal de læse og forstå dem. Så skal de oversættes til en egen forståelse og så kommer det svære.

Hvornår skal de anvendes? Hvordan skal de gode slogans pludselig falde ned i hovedet på individet, når de står med et ukendt problem? 

Hvis det skal siges kort, så er beskeden: At der som minimum skal arbejdes med værdierne for, at den rigtige tænkning kommer på plads i hele organisationen. I denne artikel får du forskellige bud på, hvordan du kan arbejde med virksomhedens værdier. Det skal tjene som god inspiration inden du begynder at facilitere workshops, oplæg eller lignede i virksomheden.

Virksomhedens værdier får medarbejderne til at være vindere

Vi ønsker at være det førende og mest konkurrencedygtige varemærke blandt børnefamilier.
Kan du gætte hvilken virksomhed som skriver det? Ellers må du Google dig frem til svaret.

Virksomhedens værdi skal være en god og ambitiøs strategi, men hvad betyder det egentligt i praksis? Hvordan skal medarbejderen efterleve virksomhedens ambitiøse værdigrundlag?

Hvornår har du sidst lyttet til eller måske udformet en præsentation, som sagde at din organisation skal være mere agil, omstillingsparat, have kunden i centrum og måske ligefrem være den bedste i branchen.

Værdigrundlaget skal rykke organisationskulturen. Det er vigtige visioner, som skal skabe sejre og en god kultur på arbejdspladsen. Problemet er bare, at det er åbenlyst vanskeligt at skabe i praksis. De mange gode og opmuntrende buzzwords gør det svært at forstå, hvad der i bund og grund menes. Hvad skal jeg gøre anderledes som ansat i organisationen, når jeg kommer på kontoret mandag morgen?

 

Prøv den hurtige test i virksomhedsværdi

Hvad er dine værdier i din organisation? Kan du hurtigt svare på spørgsmålet? Jeg tæller sekunderne inden du har et svar; en kasse øl, to kasse øl, tre kasse øl ….

Blev det under 5 sekunder? Ja, så har du måske ikke behov for at blive klogere på, hvordan du kan omsætte dine værdier og strategier til konkret adfærd. Så er spørgsmålet om alle de andre i virksomheden handler efter organisationsens værdier?

Er det derimod vanskeligt for dig at svare på, hvad der er virksomhedens værdier, vision, mission eller kernefortælling, så anbefaler jeg dig at læse videre.

Abstrakte værdier giver ikke værdi

Virksomhedens værdier er ofte abstrakte og derfor er de svære for dig, mig, den nyansatte og dem der har været med til mange organisationsomlægninger.

For det er svært at oversætte værdigrundlaget for virksomheden til hverdagens arbejde. Hvornår er det lige du skal tænke: Nu skal jeg lave det mest konkurrencedygtige varemærke blandt børnefamilier? Skal det ske, når du arbejder hårdt med at pakke kasser til den næste sending af varer eller når du arbejder med GDPR validering af dine kunder og leverandører?

I værste fald, så bliver virksomhedens værdier ofte oversat forkert eller forskelligt og sommetider bliver de slet ikke oversat, hvilket resulterer i at din ønskede adfærd og den organisationskultur du ønsker, udebliver.

Foredrag om adfærdsdesign og nudging

Book et foredrag til din virksomhed og bliv klogere på, hvad adfærdsdesign og nudging kan gøre for jer

Virksomhedsværdier som dækker alt og alle

Det er skønt at have en god organisationskultur og nogle gode virksomhedsværdier. Men hvad betyder de for mig og dit arbejde? Hvad betyder de for min afdeling og hvad betyder de for virksomheden?

Du kan spørge dig selv om der skal gælde de samme værdier eller samme oversættelse af værdierne igennem en kæmpe organisation, hvor I arbejder med hvert jeres speciale. Ja, ja, vi skal da ”sejle i samme retning” – det kan du kalde en vision for hele virksomheden, men hvad med kulturværdierne?

Værdierne skal fortolkes

Skal de være ens over hele organisationen? Skal det være de samme kulturværdierne, der skal gælde i kantinen og køkkenet som hos bankfolket, der arbejder med investeringer eller dem der arbejder med forebyggende vedligehold af fabrikkens maskiner?

Måske skal der være en vision, som dækker hele virksomheden, men fortolkningen af værdierne bør være forskellige, for at give mening for det enkelte menneske i den enkelte afdeling i den enkelte virksomhed.

En problematisk diskussion. Men du kan overveje at skrive det modsatte. Kulturværdierne i virksomheden skal være ens også der, hvor det ikke giver mening. Dette resulterer i at enkelte individer ikke forstår værdierne og hvordan de skal handle ud fra dem.

Valget er dit, men måske skal der være plads til fortolkninger.

vision, virksomhedsværdier, nudging, adfærdsdesign. virksomhedskultur
Vision og værdier som dækker hele virksomheden, er ofte svære at oversætte for de enkelte medarbejdere i deres arbejde. Værdierne ender med at skabe forvirring og utryghed. Derfor bør værdierne oversættes forskelligt til de enkelte medarbejdere eller i hvert fald afdelingere.

Hvad er virksomhedsværdier og organisationens kultur?

Virksomhedens værdier kan måles i penge og gæld. Men i denne sammenhæng er der tale om virksomhedens kulturelle værdier. Uha, det blev ikke lettere.

Ordbogen fortæller at kultur betyder ”at dyrke”. Noget som mennesker gør f.eks. i marken eller i kunsten.

Virksomhedens værdier er i denne sammenhæng et ideal eller et mål for, om ledelsen og medarbejderne gør det rigtige, i forhold til noget, der er værdifuldt eller ønskværdigt for virksomheden.

Definition af virksomhedsværdier

Wikipedia forklarer værdier som sociologi og derfor ikke penge og værdi. Sociologi er studiet af det sociale liv og mødet mellem individer, grupper, organisationer og hele samfundet. Nu er vi på sporet. Begrebsforklaringen omkring virksomhedens kulturelle værdier handler om, hvordan mennesker er sammen som gruppe og enkeltperson.

Værdier er kulturelt bestemte opfattelser af, hvad der er værdifuldt og ønskværdigt, og hvad der ikke er det. Især det sidste er vigtig. I definitionen af virksomhedens værdier er der ofte fokus på hvad ”vi vil” i organisationen, sjældent en klar definition af, hvad vi IKKE vil.

Ikke-værdierne er en meget præcis definition af, hvad der ikke skal ske og har stor indflydelse på virksomhedens kultur. Det kommer vi lige tilbage til.

Værdier i en virksomhed kan oversættes med flere ord, som kan give mening for de fleste:

 • bestemte normer
 • det ønskværdige
 • det rigtige
 • idealet
 • det efterlevelsesværdige
 • eksemplariske
 • et forbillede
 • mønstereksempel
 • en rettesnor
 • et skoleeksempel
 • det perfekte og fuldkomne
 • en rollemodel

Mange gode ord, som forklarer det samme og som giver referencer i hovedet på de mennesker du taler til.

Et andet godt eksempel er at finde værdier, som er gamle og har holdt i tusinde år. Det er værdier, som mange menneske kender til i forvejen og som de måske har en holdning til. Spørgsmålet er om vi kan lære noget af old gamle værdier? Jeg foreslår at vi taler med Moses. Du ved ham med stentavlerne og de 10 bud.

De bedste virksomhedsværdier holder i 3.000 år og begynder med, du må ikke.

Verdens bedste kulturværdier eller leveregler for mennesker. De er nok svære at finde og er helt sikkert forskellige fra lokalsamfund til hele verdensdele. Men hvis vi kan se på den tidlige kristendom, uden at Ateisterne besvimer, så kan vi hente inspiration til, hvordan kulturværdier skrives.

Her er de 10 bud i en lettere redigeret udgave fra den ”Luthers lille Katekismus”. Originaludgaven på enten Hebraisk eller oldgræsk vil jeg lade dig slippe for.

De 10 bud

 1. Du må ikke have andre guder end mig
 2. Du må ikke misbruge Herren din Guds navn
 3. Du skal holde hviledagen hellig
 4. Du skal ære din far og din mor
 5. Du må ikke slå ihjel
 6. Du må ikke bryde ægteskabet
 7. Du må ikke stjæle
 8. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din næste
 9. Du må ikke begære din næstes hus
 10. Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller fæ eller noget, der hører din næste til.

Kilde: Kristendom.dk

Virksomhedsværdier skal være målbare

I en organisationskultur er begrebet ”Du må ikke” en fantastisk sætning. Den er fantastisk fordi den er meget præcis og målbar. Mængden af fortolkninger er mindre, hvilket gør det lettere at forstå og efterleve.

Dog er især religion underlagt fortolkning. I dagens Danmark er det især punkt nr. 6): Du må ikke bryde ægteskabet – der er underlagt stærk fortolkning. I den danske folkekirke må du gerne blive gift igen, hvorimod når katolikkerne læser teksten, er det mere bogstaveligt og du slipper for at blive skilt.

Fortolkninger er enten godt eller skidt? En vigtig dialog som vi netop skal tale lidt mere om. Nu skal du se på de mange ”ikke ord”. Velkommen til værdier, der begynder med ”Du må ikke”

8 ud af 10 bud begynder med ”Du må ikke” og to begynder med ”Du skal”. Du skal er også let at forstå. De kan ses og måles ligesom de andre værdier.

Det at værdier kan se og måles er grundlaget for en god værdi. Så kan værdien overholde det der hedder ”Videotesten”. I dette tilfælde er de enkelte værdier biéære. De kan enten være sande/falske eller rigtige/forkerte.

Lad os tage punkt nr. 1. Du må ikke have andre guder end mig. Her er det relativt nemt at forstå budskabet, der er skrevet rimeligt klart. Du må have én gud. Herefter kan du se, måle og veje om en person har flere guder.

Bliver der både bedt til biblens gud og til de mange vikingeguder som Odin, Thor og Freja, så er det nemt at tælle og forstå om bud 1 overholdes. Det er nemt som virksomhedsejer og det er nemt for personalet at forstå.

Lad os lige rykke 3.000 år frem igen. Tilbage til hverdagen. I din organisation kan et af ”buddene” være at I skal holde salgsmøde hver torsdag for at være resultatorienteret (en af virksomhedens værdier). Nu er det skabt handling bag værdien. En handling som sker hver torsdag og som kan måles. Nu er der overensstemmelse mellem handling og værdi. Et salgsmøde er med det at være resultatorienteret.

Virksomhedsværdier skal skabe handlingDe magiske ord som Gud har skrevet, styrker virksomhedens værdier Fra virksomhedsværdier til handling. vision, virksomhedsværdier, nudging, adfærdsdesign. virksomhedskultur

Den højeste moral i verden er virksomhedsværdier

Fra Biblen og den brede organisationskultur til en anden gammel kending, som også taler om moral og kulturværdi: Filosoffen Aristoteles.

Han anvendte ordet Etos, der beskriver en troværdig afsender af et budskab. Oversat til virksomhedens værdier, så skal tilhørerne føle, at du ved noget om det du taler om. Desuden skal de synes, du er sympatisk. Ellers lytter de ikke.

Etos er med andre ord den holdning og opfattelse, som en modtager skal have for de budskaber som afsenderen kommunikerer. Det vil sige, dit værdigrundlag skal kunne holde vand og personalet skal tro på det, du siger.

Nå, men hvad er så et godt etos?

Der er grundlæggende tre parametre, der skal være i orden. 1) Dygtighed, 2) Imødekommenhed og Moralsk habitus og. Kom med på dannelsesrejsen og se hvad du kan lære af Aristoteles ift. til dine virksomhedsværdier.

1) Dygtighed
Her demonstrerer afsenderen af virksomheden værdier, at de har ro, regelmæssighed, sund fornuft, oparbejdet erfaring, faglig viden, samfundskendskab og omverdensforståelse.

Jeg synes især du skal lægge mærke til værdien ”sund fornuft”, det kan måske bedre forklare begrebet kulturværdier i din organisation. Sund fornuft er subjektiv fra menneske til menneske. Det er derfor der skal arbejdes med værdierne betydning for den enkelt person og afdeling.

2) Imødekommenhed
Imødekommenhed er et dejligt ord og beskriver, hvordan du skal opføre dig over for andre mennesker.

Hos netværksorganisationen Rotary er begrebet ”Service Above Self” hele fundamentet for organisationskulturen. Sådan ophøjede værdier skal ikke nødvendigvis gælde for dig.

I nogle virksomheder og organisationer er man sat i verden for at gøre noget helt konkret. Det skal ikke løftes op til noget helt urealistisk, som de fleste menneske ikke kan forholde sig til. Sidder du i en regnskabsafdeling og kontrollere regninger, er du ikke nødvendigvis med til at redde jorden. Arbejder du i Røde Kors, så kan det være rigtigt, at dit arbejder redder liv.

Tilbage til grund essensen af imødekommenhed. Det betyder at man er villig til at gøre noget for andre. Det skal være godt for modtageren. Oversat til virksomhedens værdier kan det fortolkes som at gøre det rigtige i forhold til værdierne og især i forhold til kollegaer eller kunder.

3) Høj moral
Så kom der et nyt begreb. Høj moral. Det bliver også kaldt Moralsk habitus. Her fortæller afsenderen af virksomhedens værdierne, hvad der sig hør og bør gøres i forskellige sammenhænge. Det betyder også at man er ærlig, ikke bruger spin, ikke har hvide løgne, usandheder, fortielser og fordrejninger.

Især de sidste ord er vigtige. Hvis virksomhedens kulturværdier skal leve i organisationen, så skal de være klare og helt forstålige. De må ikke være formuleret som et tveægget sværd. På den ene side skal du gøre x,y,z – men på den anden side, så mener vi det ikke alligevel.

Her er to konkrete eksempler på virksomhedsværdier fra organisationer, som jeg af høflighed ikke vil navngive. Naturligvis skal organisationerne ikke udstilles, da det i virkeligheden er en meget svær opgave at formulere konkrete værdier og bagefter efterleve dem i alle tænkelige situationer.

1) ” Vi bør følge FN’s 17 verdensmål ”
2) ” Vi tror på, at tillid og frihed under ansvar motiverer din nysgerrighed og dit mod til at gå nye veje ”

Den første fortæller, at du ikke skal bruge tid på FN’s 17 verdensmål. De 17 verdensmål er gode mål, men der er i virkeligheden andre vigtigere prioriteter i din organisation.

Det andet værdimål sørger for at nye medarbejdere laver fejl og når de laver fejl, så får de verbale tæsk, fordi de glemte at læse og forstå, hvad begrebet ”under ansvar” betyder. Som betyder…..ja, her skal jeg have din hjælp.

Man kan også formulere det på en anden måde. Hvornår må jeg så være uansvarlig på mit arbejde?

Sådan skaber du evige værdier.

Du kan ikke snyde. Du kan ikke fixe virksomhedens værdier med nogle gode slogans. Der er desværre heller ikke nogle genveje til efterlevelse af virksomhedens værdier, ved at sige dem højere eller printe dem på samtlige plakter på kontoret. Har du indpakket værdierne i et e-learning program, er løsningen den samme. Virksomhedsværdier skal øves. Virksomhedsværdier skal oversættes til det enkelte menneske og bagefter til den afdeling som den ansatte er i. 

Hjælper du de ansatte med at oversætte ordene og er ordene en vigtig del af din hverdagsprædiken i virksomheden, så har du chance for at rigtig mange mennesker tænker som du. Måske kan virksomhedens værdier holde 3.000 år, når du tager værdierne seriøst? Amen!

Vi vil gerne ringe til dig

Modtag 9 gratis lektioner i nudging

Få redskaber til at forstå og arbejde med nudging. I korte lektioner forklarer vi dig teorierne og du får eksempler på løsninger.